Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2007.12.21. - 8.00 (munkaterv szerinti)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 39.

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Javaslat az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 6/2007.(II.23.) sz. rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
2. Javaslat a helyi adórendeletek felülvizsgálatára Szitka Péter
polgármester
Dr. Illés Pál
jegyző
3. Javaslat a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 50/2001.(XII.21.) sz. rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
4. Javaslat a menetrend szerinti helyi autóbusz – közlekedés díjáról szóló - módosított – 53/1995. (XII. 15.) sz. Ör. módosítására Szitka Péter
polgármester
5. Javaslat az ivóvíz, a szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás- és kezelés díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló a – többször módosított - módosított 48/2000 (XII.22.) számú rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
6. Beszámoló Kazincbarcika Város közigazgatási területén végzett kéményseprőipari szolgáltatás 2007. évi időarányos ellátásáról Szitka Péter
polgármester
Kocsis Zsolt
ügyvezető igazgató
7. Javaslat Kazincbarcika Város közigazgatási területén végzett kéményseprőipari közszolgáltatásban alkalmazandó 2008. évi díjakra Szitka Péter
polgármester
Kocsis Zsolt
ügyvezető igazgató
8. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló - többször módosított - 7/1998.(II.27.) sz. Ör. módosítására, valamint javaslat a 2008. évre vonatkozó élelmezési nyersanyagnorma megállapítására Karikás Lajosné
alpolgármester
9. Beszámoló a Polgármester 2007. II. félévében a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulási Tanácsban végzett tevékenységéről Szitka Péter
polgármester
10. Javaslat a Képviselő-testület 2008. évi munkatervére Szitka Péter
polgármester
11 Indítványok
11.1. Oláh József r. alezredes kinevezésének véleményezése Szitka Péter
polgármester
11.2. Együttműködési megállapodás a települési és a kisebbségi önkormányzat között Szitka Péter
polgármester
11.3. A Kazincbarcika Városi Kórház ellátási területének módosítására vonatkozó kezdeményezés Szitka Péter
polgármester
11.4. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat törzsvagyonának minősülő közterületi fizető parkolóhely céljaira kijelölt várakozóhelyek működtetésére Szitka Péter
polgármester
11.5. Kazincbarcika Város Önkormányzat 2007. évi módosított közbeszerzési terve Szitka Péter
polgármester
11.6. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzatának fenntartásában lévő Városi Kórházhoz önkormányzati biztos kirendelésére Szitka Péter
polgármester
11.7. Javaslat költségvetési szervek Alapító Okiratainak módosítására Szitka Péter
polgármester
11.8. Javaslat a „Kazincbarcikai Ipari Park” működtetésére Szitka Péter
polgármester
11.9. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők 2008. évi teljesítménykövetelményének alapját képező célokra Szitka Péter
polgármester
11.10. Javaslat önrész biztosítására „Egy-szer-mentesen” prevenciós pályázati programra Szitka Péter
polgármester
11.11. Ipari területek, ipari parkok, inkubátorházak fejlesztésének támogatása tárgyú ÉMOP-2007-1.1.1. jelű pályázathoz önerő biztosítása Szitka Péter
polgármester
11.12. Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és intfrastruktúrájának fejlesztése tárgyú ÉMOP-2007-4.3.1. jelű pályázatokhoz önerő biztosítása Szitka Péter
polgármester
11.13. Javaslat Előirányzat átcsoportosítására Szitka Péter
polgármester
11.14. Javaslat közterületek elnevezésére Szitka Péter
polgármester
11.15. Területcsere Kazincbarcika Város Önkormányzata és Balogh Bertalan, valamint ifj. Balogh Bertalan között Szitka Péter
polgármester
11.16. QPS Kft. területvásárlási kérelme Kazincbarcika 1083/36 hrsz-ú önkormányzati ingatlanból Szitka Péter
polgármester
11.17. Terület értékesítések a kazincbarcikai 0257/3 hrsz-ú ingatlanból Szitka Péter
p
11.18. Javaslat a Kazincbarcikai 981/9 hrsz-ú (élelmiszerpiac) és a 980/1 hrsz-ú ingatlanok egy részének versenytárgyalás útján történő értékesítése Szitka Péter
polgármester
11.19. Javaslat a kazincbarcikai 989/5 hrsz-ú (Mátyás király úti volt használtcikk piac) ingatlan versenytárgyalás útján történő értékesítésére Szitka Péter
polgármester
11.20. Javaslat a Mátyás király út 65. ¼. szám alatti történő lakás határozott történő bérbeadására Szitka Péter
polgármester
11.21. Jelentés Kazincbarcika Városi Önkormányzat Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Szitka Péter
polgármester
11.22. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elnökének és tagjának, valamint a Művelődési, - Oktatási,- és Sport Bizottsága tagjának megválasztására Szitka Péter
polgármester
11.23. Javaslat az Arborétum Kht. ügyvezető igazgatói tisztségének ellátására 2008. január 1-jétől Szitka Péter
polgármester
11.24. Az egyesüléssel létrejövő Timpanon Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója Munkaszerződésének jóváhagyása Szitka Péter
polgármester
11.25. Javaslat „határidős deviza adásvétel” és „kamatcsere ügylet” keretszerződések megkötésére Szitka Péter
polgármester
11.26. Javaslat a Kazinc-Therm Kft. által a Kazinc Távhő Kft. részére visszatérítendő gázelszámolás felhasználására Szitka Péter
polgármester
11.27. Integrált Városfejlesztési Stratégiához kapcsolódó közbeszerzési részvételi felhívás – hiánypótlást követő – elfogadása Szitka Péter
polgármester
11.28. Javaslat az első lakáshoz jutók helyi (önkormányzati) támogatására Szitka Péter
polgármester
12 Interpellációk


Warning: file(http://www.onkportal.hu/data/bizottsagi/2007/bizottsagiulesek_kazincbarcika_03.dat) [function.file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/httpd/html/hu/onkormanyzat_testuletiulesek_2.php on line 230

Warning: file(http://www.onkportal.hu/data/bizottsagi/2007/bizottsagiulesek_kazincbarcika_05.dat) [function.file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/httpd/html/hu/onkormanyzat_testuletiulesek_2.php on line 230

Warning: file(http://www.onkportal.hu/data/bizottsagi/2007/bizottsagiulesek_kazincbarcika_01.dat) [function.file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/httpd/html/hu/onkormanyzat_testuletiulesek_2.php on line 230


[VISSZA]