Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2007.11.30. - 8.00 (munkaterv szerinti)

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
01. Javaslat az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 6/2007. (II. 23.) sz. rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
02. Tájékoztató Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2007. I-III. negyedéves gazdálkodásáról Szitka Péter
polgármester
03. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetési koncepciójára Szitka Péter
polgármester
04. Javaslat az állattartásról szóló rendelet megalkotására Szitka Péter
polgármester
05. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának emelésére Szitka Péter
polgármester
06. Beszámoló a Kazincbarcikai Városi Strandfürdő 2007. évi üzemeltetéséről Szitka Péter
polgármester
Lukácsné Deák Dóra
ügyvezető igazgató
07. Tájékoztató Kazincbarcika Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi munkájáról Nagy Elemér
CKÖ elnök
08. Tájékoztató az Állami Népegészségügyi Tisztiorvosi Szolgálat Edelényi, Kazincbarcikai, Ózdi Kistérségi Intézet munkájáról Szitka Péter
polgármester
Dr. Jamniczky Erika
kistérségi tisztifőorvos
09. Tájékoztató a Védőnői Szolgálat működéséről Szitka Péter
polgármester
10. Indítványok
10.01. Javaslat a Kazincbarcika Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságnál foglalkoztatott hivatásos állományú tűzoltók egyéni teljesítménykövetelményének alapját képező célokra Szitka Péter
polgármester
10.02. A Kazincbarcika Városi Kórház további működtetésére kiírt pályázati eljárás elbírálása, és új pályázati felhívás elfogadása Szitka Péter
polgármester
10.03. Javaslat a Kazinc Távhő Kft., a Timpanon Kft., és a Telekép Kft. egyesülésére vonatkozó 2. döntés meghozatalára Szitka Péter
polgármester
Móricz József, Szerbinné Radácsi Zsuzsanna,Milicz Sándor
ügyvezető igazgatók
10.04. Integrált Városfejlesztési Stratégiához kapcsolódó közbeszerzési ajánlati felhívás Szitka Péter
polgármester
10.05. Javaslat az Ádám Jenő Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására Karikás Lajosné
alpolgármester
10.06. Javaslat az Ádám Jenő Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására Karikás Lajosné
alpolgármester
10.07. Javaslat a Ságvári Endre Gimnázium Alapító Okiratának módosítására Karikás Lajosné
polgármester
10.08. Javaslat a Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítására Karikás Lajosné
alpolgármester
10.09. Javaslat a Városi Fedett Uszoda 2008. évi belépőjegy árainak meghatározására Sztupák Péter
alpolgármester
10.10. Javaslat az önkormányzati tulajdonú lakások értékesítéséből még fennálló vételár törlesztések követeléseinek értékesítésére Szitka Péter
polgármester
10.11. Tulajdonosi hozzájárulás a Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium iskola-felújítási pályázat benyújtásához Szitka Péter
polgármester
10.12. Kazincbarcika-Alsóbarcika szennyvízcsatorna hálózat építéséhez elnyert céltámogatás fel nem használható maradványának lemondása Szitka Péter
polgármester
10.13. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadásához a ZOE-B Egészségügyi Bt. részére a Kazincbarcika, Május 1 út 13. fióktelephelyként történő bejegyzéshez Szitka Péter
polgármester
10.14. Javaslat önkormányzati tulajdonban lévő jelenleg üresen álló épületek őrzésére Szitka Péter
polgármester
10.15. Javaslat B. I. és B. T. 1569 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó területvételi kérelmére Szitka Péter
polgármester
10.16. P. K., L. L. és L. Lné Kazincbarcika 1981 hrsz-ú ingatlant érintő területcsere kérelme Szitka Péter
polgármester
10.17. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzata és P. I. közötti területcsere módosítására Szitka Péter
polgármester
10.18. Javaslat M. J. vételi kérelmére a kazincbarcikai 1497/241 hrsz-ú ingatlanból Szitka Péter
polgármester
10.19. Javaslat a Kazincbarcikai Városi Műjégpálya (2622/2 hrsz.) használatba adására a TIMPANON Ingatlankezelési Kft. részére Sztupák Péter
alpolgármester
10.20. Javaslat a Tardonai út 70 sz. alatt található önkormányzati tulajdonú egyéb helyiség bérlője által végzett felújítás bérleti díj beszámítására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
10.21. Javaslat önkormányzati lakások elidegenítésre történő kijelölésére Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
10.22. Javaslat Önkormányzati tulajdonban lévő földterületek bérletére és bérleti díjára Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
10.23. Javaslat a Tardona-völgyi ingatlanok eladási árainak felülvizsgálatára Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
10.24. Javaslat gépkocsi tároló alatti földterületek értékesítésére Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
10.25. Javaslat a kazincbarcikai 2230/92 hrsz-ú ingatlan értékesítésére (Cs. Cs. és neje Csné dr. M. Á.) Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
10.26. Javaslat a kazincbarcikai 0339/7 hrsz-ú szántó elidegenítésére hozott 253/2007. (VIII.31.) sz. Ökt. határozat módosítására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
10.27. Javaslat a Munkácsy tér 3. 2/9. szám alatti lakás határozott időre történő bérbeadására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
10.28. Javaslat a Start Marketing Kft-ben lévő részesedés értékesítésére Szitka Péter
polgármester
10.29. A távhőszolgáltatás helyzetét vizsgáló Ideiglenes Bizottság jelentése dr. Kovács János
id. biz. elnök
10.30. Javaslat a behajthatatlan követelések nyilvántartásból való törlésének engedélyezésére Lénártné Horváth Ilona,
Pénzügyi Bizottság elnökének
11. Interpellációk, bejelentések

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
357/2007 (11.30.) Önkormányzati tulajdonban lévő földterületek bérletéről és bérleti díjáról
358/2007 (11.30.) A Tardona völgyi ingatlanok eladási árainak felülvizsgálata
367/2007 (11.30.) A 2008. évi szociális lakásbérbeadási névjegyzék jóváhagyása


Warning: file(http://www.onkportal.hu/data/bizottsagi/2007/bizottsagiulesek_kazincbarcika_03.dat) [function.file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/httpd/html/hu/onkormanyzat_testuletiulesek_2.php on line 230

Warning: file(http://www.onkportal.hu/data/bizottsagi/2007/bizottsagiulesek_kazincbarcika_05.dat) [function.file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/httpd/html/hu/onkormanyzat_testuletiulesek_2.php on line 230

Warning: file(http://www.onkportal.hu/data/bizottsagi/2007/bizottsagiulesek_kazincbarcika_01.dat) [function.file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/httpd/html/hu/onkormanyzat_testuletiulesek_2.php on line 230


[VISSZA]