Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2007.08.31. - 08,00 (munkaterv szerinti)

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
01. Javaslat a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról szóló rendelet alkotására Szitka Péter
polgármester
Móricz József
ügyvezető igazgató
02. Javaslat az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 6/2007. (II. 23.) sz. rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
03. Beszámoló Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2007. I. félévi gazdálkodásáról Szitka Péter
polgármester
04. Tájékoztató a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tapasztalatairól Szitka Péter
polgármester
Csősz Béláné
igazgató
05. Tájékoztató az ÉRV ZRt. 2006. évi víziközmű üzemeltetési tevékenységéről Szitka Péter
polgármester
Kovács Zsolt
vezérigazgató
06. Indítványok
06.01. Javaslat akadálymentesítési pályázat benyújtására – ÉMOP-2007-4.2.2. – a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítására Szitka Péter
polgármester
06.02. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (működési forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatására benyújtandó pályázat II. üteméhez kapcsolódó nyilatkozat kiadása Szitka Péter
polgármester
06.03. Pályázat benyújtása Kazincbarcika város szennyvíztisztító telep hatásfok növelésére és technológiai korszerűsítésére Szitka Péter
polgármester
06.04. A kazincbarcikai Városi Kórház működtetésének lehetséges alternatívái Szitka Péter
polgármester
06.05. Hozzájárulás a kazincbarcikai Városi Kórház egészségügyi szolgáltató tevékenységének szüneteltetéséhez Szitka Péter
polgármester
06.06. Boldva Községi Önkormányzat kérelme a kazincbarcikai Városi Kórház ellátási területének módosítására Szitka Péter
polgármester
06.07. Sportiskolai osztályok működtetése a Pollack Mihály Általános Iskolában Szitka Péter
polgármester
06.08. Kazincbarcika Város Önkormányzatának csatlakozása a 2008. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatához Szitka Péter
polgármester
06.09. Javaslat egyes önkormányzati határozatok hatályon kívül helyezésére Szitka Péter
polgármester
06.10. Javaslat az önkormányzati tulajdonú lakások értékesítéséből még fennálló vételár-törlesztések követeléseinek értékesítésre történő előkészítésére Szitka Péter
polgármester
06.11. Javaslat az Önkormányzati Ipari Park létrehozásához szükséges ingatlanok megvásárlásáról szóló 177/2007. (V. 25.) sz. Ökt. határozat módosítására Szitka Péter
polgármester
06.12. Javaslat az Arborétum Kht. részére állati hulladékok tárolásához és megsemmisítéséhez hűtő és égető beszerzésre Szitka Péter
polgármester
06.13. Tájékoztató a 2006. október 1. után benyújtott pályázatokról Szitka Péter
polgármester
06.14. Tájékoztató a Timpanon Ingatlankezelési Kft. 2007. évi várható többletbevételeiről Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
06.15. Hozzájárulás a Kazincbarcikai Városi Kórház és a Magyar Telekom Nyrt. Mobil Szolgáltatások Üzletága, illetve annak jogelődje által 1993. április 1-jén kötött Bérleti szerződés meghosszabbításához Szitka Péter
polgármester
06.16. V.J-né Kazincbarcika, út részére ingatlan értékesítése Szitka Péter
polgármester
06.17. Javaslat a kazincbarcikai 0339/7 hrsz-ú külterületi szántó elidegenítésére Ő. Cs. részére Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
06.18. Javaslat a kazincbarcikai 2230/92 hrsz-ú ingatlan értékesítésére Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
06.19. Javaslat gépkocsitárolók alatti földterületek értékesítésére Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
06.20. Javaslat pavilon alatti területértékesítésekre az Építők útján Szitka Péter
polgármester
06.21. Javaslat a 12235 hrsz-ú külterületi kert elővásárlási jogáról való lemondásra Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
06.22. Roma Polgárjogi Mozgalom helyiségbérleti kérelme Szitka Péter
polgármester
06.23. Javaslat a Munkácsy tér 5. 1/8. sz. alatti lakás bérbeadására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
06.24. A Kazinc Távhő Kft. ügyvezető igazgatója 2007. I. félévi prémiumfeladatainak értékelése Szitka Péter
polgármester
06.25. A Timpanon Kft. ügyvezető igazgatója 2007. I. félévi prémiumfeladatainak értékelése Szitka Péter
polgármester
06.26. Javaslat a TIMPANON Ingatlankezelési Kft.könyvvizsgálójának újraválasztására Szitka Péter
polgármester
06.27. Javaslat az első lakáshoz jutók helyi támogatására Dr.Czifra János
ÜJB elnöke
Dr.Perjési Zsolt
Eü.Sz.Biz.elnöke
07. Interpellációk, bejelentések

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
231/2007 (08.31.) Az Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. által - a kazincbarcikai szennyvíztisztító telep hatásfok növelésére és technológiai korszerűsítésére – benyújtani kívánt pályázat támogatása
252/2007 (08.31.) Javaslat V. J. Kazincbarcika Sz. út 90/A részére ingatlan értékesítésre


Warning: file(http://www.onkportal.hu/data/bizottsagi/2007/bizottsagiulesek_kazincbarcika_03.dat) [function.file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/httpd/html/hu/onkormanyzat_testuletiulesek_2.php on line 230

Warning: file(http://www.onkportal.hu/data/bizottsagi/2007/bizottsagiulesek_kazincbarcika_05.dat) [function.file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/httpd/html/hu/onkormanyzat_testuletiulesek_2.php on line 230

Warning: file(http://www.onkportal.hu/data/bizottsagi/2007/bizottsagiulesek_kazincbarcika_01.dat) [function.file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/httpd/html/hu/onkormanyzat_testuletiulesek_2.php on line 230


[VISSZA]