Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2007.06.29. - 08,00 (munkaterv szerinti)

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
01. Javaslat az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 6/2007. (II. 23.) sz. rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
02. Javaslat a Képviselő-testület egyes ha-táskörgyakorlásának átruházásáról szóló – többször módosított – 22/1996. (VII. 08.) sz. rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
03. Kazincbarcika Város Településrendezési Terve 1. sz. módosítása /Településszerkezeti Terv, Szabályozási Terv, Helyi Építési Szabályzat jóváha-gyása, Kazincbarcika Ipari Park/ Szitka Péter
polgármester
04. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzatának az ivóvíz, a szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás- és kezelés díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló – többször módosított – 48/2000. (XII. 22.) számú rendeletének módosítására Szitka Péter
polgármester
05. Kazincbarcika Város Önkormányzatának az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló – többször módosított – 29/2004. (IX. 03.) sz. rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
06. Javaslat Kazincbarcika Város Önkor-mányzatának Gazdasági stratégiájára (2007-2013.), Gazdasági programjára (2007-2010.) és az Operatív programjára (2007-2008.) Szitka Péter
polgármester
07. Beszámoló a Timpanon Ingatlankezelési Kft. működéséről Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
08. Beszámoló a Ságvári Endre Gimnázium működéséről Szitka Péter
polgármester
Petróczi Gábor
igazgató
09. Beszámoló a Polgármester Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulási Tanácsban végzett tevékenységéről Szitka Péter
polgármester
10. Tájékoztató Kazincbarcika város foglalkoztatási helyzetéről, a munkanélküliség alakulásáról Szitka Péter
polgármester
Elek Franciska
kirendeltség-vezető
11. Indítványok
11.01. Javaslat a Gazdasági Ellátó Szervezet és a részben önállóan gazdálkodó nevelési-oktatási intézmények közötti munkavégzés és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodás jóváhagyására Szitka Péter
polgármester
11.02. Javaslat a Kazincbarcikai Városi Kórház gazdálkodásának helyzetfeltárására Szitka Péter
polgármester
11.03. Az ózdi Almási Balogh Pál Kórház – Rendelő Intézet és Kazincbarcikai Városi Kórház közötti együttműködési rendszer kialakítása Szitka Péter
polgármester
11.04. Javaslat a Kazinc Távhő Kft. 2007. évi üzleti tervének módosítására Szitka Péter
polgármester
Móricz József
ügyvezető igazgató
11.05. Javaslat a Távhőtermelő beruházási és Hosszútávú hőszolgáltatási szerződés módosítására Szitka Péter
polgármester
Móricz József
ügyvezető igazgató
11.06. Akadálymentesítési pályázat benyújtása – ÉMOP-2007-4.2.2 – közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása Szitka Péter
polgármester
11.07. Javaslat Szitka Péter polgármester Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsban történő helyettesítésére Szitka Péter
polgármester
11.08. Ságvári Endre Gimnázium kérelme Szitka Péter
polgármester
11.09. Pályázat benyújtása és nyilatkozattétel a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylése tárgyában Szitka Péter
polgármester
11.10. Javaslat a Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fenntartói jogának átadásáról szóló megállapodás aláírására Szitka Péter
polgármester
11.11. Rakaca, Rakacaszend, Viszló és Debréte Községi Önkormányzatok kérelme a kazincbarcikai Városi Kórház ellátási területének módosítására Szitka Péter
polgármester
11.12. Javaslat az Észak-Magyarországi Regionális Egészségügyi Tanácsba történő delegálásra Szitka Péter
polgármester
11.13. Javaslat pályázati önrész biztosítására a KAB-KEF-07-A/B/C kódjelű pályázathoz Szitka Péter
polgármester
11.14. Kazincbarcikai Sport Központ vezetői megbízása Szitka Péter
polgármester
11.15. Pályázat benyújtása „Ipari Park” cím elnyerésére Szitka Péter
polgármester
11.16. A kizárólagos reklámjogból származó árbevétel céltartalékba helyezése Szitka Péter
polgármester
11.17. A 96/2007. (IV. 13.) sz. Ökt. határozat módosítása Szitka Péter
polgármester
11.18. Tulajdonosi hozzájárulás társasházi közös tulajdonban lévő földterület értékesítéséhez Szitka Péter
polgármester
11.19. Javaslat Ho-Sta Trend Bt. részére terület értékesítésére Szitka Péter
polgármester
11.20. Javaslat a Castello Kft. részére terület értékesítése Szitka Péter
polgármester
11.21. Zs. I-né Múcsony, ..... sz. alatti lakos Egressy út változtatási tilalommal kapcsolatos beadványa Szitka Péter
polgármester
11.22. Javaslat közlekedés-biztonsági intézkedések megtételére Szitka Péter
polgármester
11.23. Javaslat a „Sebességmérő berendezések telepítése 2007” pályázaton nyert sebességmérő berendezések áramellátásának biztosítására Szitka Péter
polgármester
11.24. Javaslat a Kazincbarcika, Rákóczi tér 4. 1/5. szám alatt található 28 m2-es ön-kormányzati tulajdonú helyiség bérbeadására a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás részére Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
11.25. Javaslat a Kazincbarcika, Fő tér 35. szám alatt található 75 m2-es önkormányzati tulajdonú helyiség hasznosítására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
11.26. Javaslat a Munkácsy tér 5. 2/10. sz. alatti lakás bérbeadására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
11.27. Javaslat gépkocsitároló alatti földterület elidegenítésére H. I. K. részére Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
11.28. Jelentés Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Szitka Péter
polgármester
11.29. Javaslat a Kazincbarcika, Mátyás király út – Jószerencsét út melletti terület hasznosítására Szitka Péter
polgármester
11.30. Gazdasági Ellátó Szervezet vezetői pályázat elbírálása Szitka Péter
polgármester
11.31. Javaslat a Kazincbarcika 1352/1 és 1394/62 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére kiírt versenytárgyalási felhívásra benyújtott ajánlat elbírálására Szitka Péter
polgármester
11.32. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kitüntető díjak adományozására Szitka Péter
polgármester
12. Interpellációk, bejelentések

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
194/2007 (06.29.) Kazincbarcika város Településszerkezeti Tervének és a Településszerkezeti Terv leírásának módosítása
195/2007 (06.29.) Kazincbarcika Városi Önkormányzat Gazdasági stratégiája (2007-2013.), Gazdasági programja (2007-2010.) és Operatív programja (2007-2008.)
217/2007 (06.29.) Pályázat benyújtása az „Ipari Park” cím elnyerésére
224/2007 (06.29.) Közlekedés-biztonsági intézkedések


Warning: file(http://www.onkportal.hu/data/bizottsagi/2007/bizottsagiulesek_kazincbarcika_03.dat) [function.file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/httpd/html/hu/onkormanyzat_testuletiulesek_2.php on line 230

Warning: file(http://www.onkportal.hu/data/bizottsagi/2007/bizottsagiulesek_kazincbarcika_05.dat) [function.file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/httpd/html/hu/onkormanyzat_testuletiulesek_2.php on line 230

Warning: file(http://www.onkportal.hu/data/bizottsagi/2007/bizottsagiulesek_kazincbarcika_01.dat) [function.file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/httpd/html/hu/onkormanyzat_testuletiulesek_2.php on line 230


[VISSZA]