Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2007.04.13. - 09,00 (rendkívüli)

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
01. Pályázat benyújtása az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ta-nács által meghirdetett „helyi önkormány-zati fejlesztési feladatok” 2007. évi támo-gatás (HÖF TEKI) elnyerésére Szitka Péter
polgármester
02. Pályázat benyújtása a „települési önkor-mányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása” (TEUT) 2007. évi támogatás elnyerésére Szitka Péter
polgármester
03. Pályázat benyújtása az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácshoz helyi önkormányzati fejlesztési feladatok támogatására „Orvosi rendelő komplexum felújítás” tárgyban Szitka Péter
polgármester


[VISSZA]