Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2007.03.23. - 8,00 (munkaterv szerinti)

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
01. Javaslat az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 6/2006. (II. 24.) sz. rendeletének módosíltására Szitka Péter
polgármester
02. Javaslat az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 6/2007. (II. 23.) sz. rendeletének módosítására Szitka Péter
polgármester
03. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló - többször módosított - 1/1995. (I. 20.) sz. rendeletének módosítására Szitka Péter
polgármester
04. Javaslat a lakások és helyiségek bérletéről szóló - többször módosított - 25/2004. (IX. 03.) sz. Ör. módosítására Szitka Péter
polgármester
05. Beszámoló a Szurek Kft. tevékenységéről a Kegyeleti Közszolgáltatási Szerzdősében foglaltak alapján és javaslat a 44/2000. (XII. 22.) sz. rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
Szurek József
ügyvezető
06. Beszámoló Kazincbarcika Város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, és az ezzel kapcsolatos feladatokról Szitka Péter
polgármester
Dr. Mecser Tamás
r.alezredes, kapitányságvezető
07. Beszámoló az Egressy Béni Művelődési Központ és Könyvtár működéséről Szitka Péter
polgármester
Sajó Attila
igazgató
08. Kazincbarcika Város Önkormányzata 2003-2006. évi Gazdasági Programjának értékelése Szitka Péter
polgármester
09. Beszámoló az önkormányzati bérlakás állomány helyzetéről, javaslat a lakásgazdálkodás jövőbeni teendőire Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető-igazgató
10. Indítványok
10.01. Javaslat az önkormányzat vagyongazdálkodási feladatainak átadására a TIMPANON Ingatlankezelési Kft. által történő ellátásra vonatkozóan Szitka Péter
polgármester
10.02. Kazincbarcika Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság tűzoltósági gépjárművek értékesítésének engedélyezése Lénártné Horváth Ilona
Pénzügyi Bizottság elnöke
10.03. Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2007. évi minősítési eljárása Szitka Péter
polgármester
10.04. Pályázat benyújtása a helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő tevékenységének támogatására Szitka Péter
polgármester
10.05. Felzárkóztató pályázat benyújtása a községi és városi könyvtárak állományának fejlesztésére Szitka Péter
polgármester
10.06. Javaslat a Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására Szitka Péter
polgármester
10.07. Javaslat a Kazincbarcikai Sport Központ alapító Okiratának módosítására Szitka Péter
polgármester
10.08. Kazincbarcika Város Kommunális és Kulturális Fejlődéséért Alapítvány alapító okiratának módosítása Szitka Péter
polgármester
10.09. Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Szitka Péter
polgármester
10.10. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2007. évi Közbeszerzési Tervére Szitka Péter
polgármester
10.11. Pavilon alatti terület értékesítések az Építők útján Szitka Péter
polgármester
10.12. A kazincbarcikai 2084 hrsz-ú ingatlan felajánlása az Önkormányzat részére Szitka Péter
polgármester
10.13. Gy. Gy. szociális bérlakás bérbeadás iránti kérelme Szitka Péter
polgármester
10.14. Javaslat gépkocsitárolók alatti földterületek elidegenítésére M. L. és S. B. részére Szitka Péter
polgármester
10.15. Jelentés Kazincbarcika Városi Önkormányzat Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Szitka Péter
polgármester
10.16. A Telekép Kft. ügyvezető igazgatója 2007. évi prémiumfeladatainak kitűzése Szitka Péter
polgármester
10.17. A Telekép Kft. ügyvezető igazgatója 2006. II. félévi prémiumfeladatainak értékelése Szitka Péter
polgármester
10.18. M. K. intézményi jogviszony megszüntetésének fellebbezése Szitka Péter
polgármester
11. Interpellációk, bejelentések


Warning: file(http://www.onkportal.hu/data/bizottsagi/2007/bizottsagiulesek_kazincbarcika_03.dat) [function.file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/httpd/html/hu/onkormanyzat_testuletiulesek_2.php on line 230

Warning: file(http://www.onkportal.hu/data/bizottsagi/2007/bizottsagiulesek_kazincbarcika_05.dat) [function.file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/httpd/html/hu/onkormanyzat_testuletiulesek_2.php on line 230

Warning: file(http://www.onkportal.hu/data/bizottsagi/2007/bizottsagiulesek_kazincbarcika_01.dat) [function.file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/httpd/html/hu/onkormanyzat_testuletiulesek_2.php on line 230


[VISSZA]