Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2006.12.22. - 08,00 (munkaterv szerinti)

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
01. Javaslat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi köz-szolgáltatásról szóló 50/2001. (XII. 21.) sz. rendelet módosítására, valamint a te-lepülési szilárd hulladékkezelési közszol-gáltatási szerződés módosítására Szitka Péter
polgármester
Boros Béla
ÉHG Zrt. elnök-igazgató
02. Javaslat a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról szóló rendelet alkotására Szitka Péter
polgármester
Móricz József
ügyvezető igazgató
03. Javaslat az ivóvíz, a szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás- és kezelés díjának meg-állapításáról és a díjalkalmazás feltételei-ről szóló 48/2000. (XII. 22.) sz. rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
04. PRO-KÉM Bt. beszámolója Kazincbarci-ka város közigazgatási területén végzett kéményseprői szolgáltatás ellátásáról, és javaslat a 2007. évben alkalmazandó dí-jakra Szitka Péter
polgármester
05. Az Önkormányzat tulajdonában álló laká-sok bérleti díjáról és a lakbértámogatás rendjéről szóló - többször módosított - 26/2004.(IX.03.) sz. Ör. módosítására Szitka Péter
polgármester
06. Javaslat az Önkormányzat 2006. évi költ-ségvetéséről szóló – többször módosított – 6/2006. (II. 24.) sz. rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
07. Javaslat a Képviselő-testület 2007. évi munkatervére Szitka Péter
polgármester
08. Indítványok
08.01. Üzemeltetési szerződés megkötése a Barcika Vízmű Kft-vel az önkormányzat tulajdonában lévő csatornahálózat és csa-torna közmű üzemeltetésére vonatkozóan Szitka Péter
polgármester
08.02. Kazincbarcika Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságnál foglalkoztatott köztisztviselők teljesítménykövetelményének alapját képező célok Szitka Péter
polgármester
08.03. Javaslat Kazincbarcika Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2007. évi teljesít-ménykövetelményének alapját képező célokra Veresné Dr. Jakab Zsuzsanna
címzetes főjegyző
08.04. Ádám Jenő - Központi Általános Iskola alapító okiratának módosítása Szitka Péter
polgármester
08.05. Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2006. évi módosított Közbeszerzési Terve Szitka Péter
polgármester
08.06. Kazincbarcika Városi Önkormányzat – 2007. évre vonatkozó – Éves belső ellen-őrzési tervének módosítása Szitka Péter
polgármester
08.07. A Belső Ellenőrzési Társulás társulási megállapodásának megszüntetése Szitka Péter
polgármester
08.08. Kazincbarcika, Bánhorváti, Nagybarca és Sajókaza települések között létrejött Intézményi Társulás létrehozásáról szóló megállapodás módosítása Társulási megállapodások módosítása
Szitka Péter
polgármester
08.09. Kazincbarcika, Sajóivánka és Sajógalgóc települések között létrejött Intézményi Társulás létrehozásáról szóló megállapo-dás módosítása Szitka Péter
polgármester
08.10. Kazincbarcika és Szuhakálló települések között létrejött Intézményi Társulás létre-hozásáról szóló megállapodás módosítása Szitka Péter
polgármester
08.11. Üzemeltetési és karbantartási jogok, köte-lezettségek átvétele a Bánya-vagyonhasznosító Kht-tól Szitka Péter
polgármester
08.12. A „Felsőbarcikáért” Alapítvány részére ingyenes használati jog biztosítása a Tán-csics Művelődési és Közösségi Ház hasz-nálatára Szitka Péter
polgármester
08.13. Pártok, valamint a „civil” szervezetek részére önkormányzati helyiségek bérbe-adása Szitka Péter
polgármester
08.14. Mátyás király u. 65. I/4. sz. alatti lakás határozott időre történő bérbeadása Szitka Péter
polgármester
08.15. A 343/2005. (XII. 22.) sz. Ökt. határozat 3.) pontjának hatályon kívül helyezése Szitka Péter
polgármester
08.16. A 274/2006. (XI. 03.) sz. Ökt. határozat módosítása Szitka Péter
polgármester
08.17. A 12029 hrsz-ú külterületi ingatlan tulaj-donviszonyának rendezése Szitka Péter
polgármester
08.18. B. J. kazincbarcikai lakos kérelme gépkocsitároló alatti földterület vételére Szitka Péter
polgármester
08.19. Jelentés Kazincbarcika Városi Önkor-mányzat Képviselő-testülete lejárt határ-idejű határozatainak végrehajtásáról Szitka Péter
polgármester
08.20. Sz. K.-né kazincbarcikai lakos aktív korúak rendszeres szociális segély fellebbezési ügye Szitka Péter
polgármester
09. Interpellációk, bejelentések


Warning: file(http://www.onkportal.hu/data/bizottsagi/2006/bizottsagiulesek_kazincbarcika_03.dat) [function.file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/httpd/html/hu/onkormanyzat_testuletiulesek_2.php on line 230

Warning: file(http://www.onkportal.hu/data/bizottsagi/2006/bizottsagiulesek_kazincbarcika_05.dat) [function.file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/httpd/html/hu/onkormanyzat_testuletiulesek_2.php on line 230

Warning: file(http://www.onkportal.hu/data/bizottsagi/2006/bizottsagiulesek_kazincbarcika_01.dat) [function.file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/httpd/html/hu/onkormanyzat_testuletiulesek_2.php on line 230


[VISSZA]