Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2006.11.03. - 8,00 (munkaterv szerinti)

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
01. Javaslat az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 6/2006. (II. 24.) sz. rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
02. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzatának a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotására Szitka Péter
polgármester
03. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzatának a temetőkről és a temetkezésről szóló 44/2000. (XII. 22.) sz. Ör., valamint a Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés módosítására Szitka Péter
polgármester
04. Beszámoló a Pollack Mihály Általános Iskola működéséről Szitka Péter
polgármester
Fürjesné Csépányi Ágnes
igazgató
05. Beszámoló a Telekép Műsorszolgáltató, Oktatási és Kereskedelmi Kft. tevékenységéről Szitka Péter
polgármester
Szerbinné Radácsi Zsuzsanna
ügyvezető igazgató
06. Indítványok
06.01. Kazincbarcika Város Önkormányzata – 2007. évre vonatkozó – Éves belső ellenőrzési tervének jóváhagyása Szitka Péter
polgármester
06.02. A Városi Kórház igazgatójának kérése az intézmény belső ellenőrzési munkatervből való törlése iránt Szitka Péter
polgármester
Veresné Dr. Jakab Zsuzsanna
címzetes főjegyző
06.03. A Szociális Szolgáltató Központ kötelezettségvállalásához hozzájárulás Szitka Péter
polgármester
06.04. Megállapodás megkötése az ÉHG Zrt-vel 1 db Renault Midlum szemétgyűjtő jármű és 24 db 1,1 m3-es szelektív hulladékgyűjtő konténer használatára és üzemeltetésére vonatkozóan Szitka Péter
polgármester
06.05. Az Arborétum Kht. kérelme a 2006. évi költségvetési rendeletben biztosított forrás átcsoportosítására Szitka Péter
polgármester
06.06. Kazincbarcika Város Szabályozási Tervének és Helyi Építési Szabályzatának felülvizsgálata Szitka Péter
polgármester
06.07. Pótelőirányzatok biztosítása Szitka Péter
polgármester
06.08. Támogatás átcsoportosítása Szitka Péter
polgármester
06.09. Útburkolati jelek festéséhez pótelőirányzat Szitka Péter
polgármester
06.10. Javaslat az Építők útja 28. 1/6. sz. alatti önkormányzati lakás kiégésével összefüggő helyzet rendezésére Szitka Péter
polgármester
06.11. Javaslat a 2007. évre vonatkozó szociális lakásbérbeadási névjegyzékre felvehetők számának meghatározására Szitka Péter
polgármester
06.12. Javaslat a Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium épületében lévő gondnoki lakás használatát érintő 191/2006. (VI. 30.) sz. Ökt. határozat hatályon kívül helyezésére Szitka Péter
polgármester
06.13. Egressy Béni út 34. 2/1. sz. alatti lakás határozott időre történő bérbeadása Szitka Péter
polgármester
06.14. Egressy Béni út 34. 3/2. sz. alatti lakás határozott időre történő bérbeadása Szitka Péter
polgármester
06.15. Munkácsy tér 3. 2/11. sz. alatti lakás határozott időre történő bérbeadása Szitka Péter
polgármester
06.16. A TIPLI Kft. 1565 hrsz. vételár részletfizetési kérelme Szitka Péter
polgármester
06.17. JÉGVIRÁG Kft. területcserére vonatkozó kérelme Szitka Péter
polgármester
06.18. Garázs alatti terület vételi kérelmek a Kiserdősori garázstelepen Szitka Péter
polgármester
06.19. T. A. kérelme gépkocsitároló alatti földterület vételére Szitka Péter
polgármester
06.20. Jelentés Kazincbarcika Városi Önkormányzat Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Szitka Péter
polgármester
06.21. Dr. Mecser Tamás r. alezredes kinevezésének véleményezése Szitka Péter
polgármester
06.22. Az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló, illetve az önkormányzat részesedésével működő gazdálkodó szervezetek felügyelő bizottsági tagjainak megválasztása Szitka Péter
polgármester
06.23. Önkormányzati Alapítványok Kuratóriumi tagjainak és Felügyelő bizottsági tagjainak megbízása Szitka Péter
polgármester
06.24. A TELEKÉP Kft. ügyvezető igazgatója 2006. I. félévi prémiumfeladatainak értékelése Szitka Péter
polgármester
06.25. G-né F. Á. kazincbarcikai lakos fellebbezése ebtartási ügyben Szitka Péter
polgármester
06.26. Sz-né L. T. kazincbarcikai lakos aktív korúak rendszeres szociális segély fellebbezési ügye Szitka Péter
polgármester
07. Interpellációk, bejelentések

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
283/2006 (11.03.) Kazincbarcika Város Kommunális és Kultúrális Fejlődéséért Alapítvány Kuratóriumi titkárának és tagjainak megbízása


Warning: file(http://www.onkportal.hu/data/bizottsagi/2006/bizottsagiulesek_kazincbarcika_03.dat) [function.file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/httpd/html/hu/onkormanyzat_testuletiulesek_2.php on line 230

Warning: file(http://www.onkportal.hu/data/bizottsagi/2006/bizottsagiulesek_kazincbarcika_05.dat) [function.file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/httpd/html/hu/onkormanyzat_testuletiulesek_2.php on line 230

Warning: file(http://www.onkportal.hu/data/bizottsagi/2006/bizottsagiulesek_kazincbarcika_01.dat) [function.file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/httpd/html/hu/onkormanyzat_testuletiulesek_2.php on line 230


[VISSZA]