Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2006.09.01. - 08,00 (munkaterv szerinti)

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
01. Javaslat az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 6/2006. (II. 24.) sz. rendelet módosítására Dr. Király Bálint
polgármester
02. Javaslat a Képviselő-testület egyes hatáskörgyakorlásának átruházásáról szóló – többször módosított – 22/1996. (VII.08.) sz. rendelet módosítására Dr. Király Bálint
polgármester
03. Javaslat a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról szóló rendelet alkotására és a Távhőtermelő beruházási és Hosszútávú hőszolgáltatási szerződés módosítására Dr. Király Bálint
polgármester
04. Javaslat az önkormányzati tulajdonú köztemető területén elhelyezendő szemételhelyezésre alkalmas konténerek beszerzésére és a temetőkről és temetkezésről szóló 44/2000. (XII.22.) sz. Ör. módosítására Dr. Király Bálint
polgármester
05. Változtatási tilalom a Műszerész út melletti területre Dr. Király Bálint
polgármester
06. Beszámoló Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2006. I. félévi gazdálkodásáról Dr. Király Bálint
polgármester
07. Beszámoló a Képviselő-testület Bizottságainak munkájáról (2002 – 2006 ) Dr. Király Bálint
polgármester
08. Indítványok
08.01. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (működési forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatására benyújtandó pályázat II. üteméhez kapcsolódó nyilatkozat kiadása Dr. Király Bálint
polgármester
08.02. A Képviselő-testület 2006. évi munkatervének módosítása Veresné Dr. Jakab Zsuzsanna
címzetes főjegyző
08.03. Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés módosítása Dr. Király Bálint
polgármester
08.04. Kazincbarcika Város Önkormányzatának csatlakozása a 2007. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatához Dr. Király Bálint
polgármester
08.05. Javaslat a Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítására Dr. Király Bálint
polgármester
08.06. Javaslat a 2006. évi költségvetésben a lakások rendbetételére és a lakásmobilitásra jóváhagyott keret bővítésére Dr. Király Bálint
polgármester
08.07. Kazincbarcika város önkormányzati tulajdonban lévő lakóépületeinek 2006. évi fűtés- korszerűsítéséhez, valamint a Nyugdíjasházi áramfogyasztás egyedi mérőhelyeinek kiépítéséhez pótforrás biztosítása Dr. Király Bálint
polgármester
08.08. A Kazincbarcikai Sport Központnak pótelőirányzat engedélyezése Dr. Király Bálint
polgármester
08.09. Hozzájárulás a Timpanon Ingatlankezelési Kft. apportjában lévő Egressy Béni út 26. szám alatti 1111/37/A/156 hrsz-ú 76 m2-es és az 1111/37/A/157 hrsz-ú 128 m2-es ingatlanokból 77 m2-es ingatlanrész értékesítéséhez Dr. Király Bálint
polgármester
08.10. Billa Üdülő értékesítésére kiírt pályázat Dr. Király Bálint
polgármester
08.11. Élet Gyülekezete társadalmi szervezet kérelme az Önkormányzat tulajdonát képező kazincbarcikai 0365/79 hrsz-ú ingatlanból Dr. Király Bálint
polgármester
08.12. Az Arborétum Kht. kérelme a 2006. évi költségvetésben a közcélú foglalkoztatás soráról a közhasznú foglalkoztatás sorára történő átcsoportosítására Dr. Király Bálint
polgármester
08.13. Javaslat az Építők útja 28. 1/6. sz. alatti lakás kiégésével összefüggő helyzet rendezésére Dr. Király Bálint
polgármester
08.14. Munkácsy tér 3. 2/11. és a Munkácsy tér 3. 3/13. sz. alatti lakás határozott időre történő bérbeadása Dr. Király Bálint
polgármester
08.15. Munkácsy tér 5. 2/11. sz. alatti lakás határozott időre történő bérbeadása Dr. Király Bálint
polgármester
08.16. Munkácsy tér 3. 1/5. sz. alatti lakás határozott időre történő bérbeadása Dr. Király Bálint
polgármester
08.17. H. L. kérelme gépkocsitároló alatti földterület vételére Dr. Király Bálint
polgármester
08.18. M. B. vételi kérelme a 2378/4 hrsz-ú ingatlanra Dr. Király Bálint
polgármester
08.19. L. É. vételi kérelme az Önkormányzat tulajdonát képező kazincbarcika 1472/57 hrsz-ú ingatlanból Dr. Király Bálint
polgármester
08.20. Beszámoló a Gazdasági Bizottság 2006. április 1. és 2006. június 30. közötti időszakban – átruházott hatáskörében – hozott határozatairól Ollári István
Gazd.Biz. elnöke
08.21. Tájékoztatás az önkormányzati intézmények és az Önkormányzat tulajdonában álló lakások Kazinc Távhőszolgáltató Kft. felé fennálló tartozásáról Dr. Király Bálint
polgármester
08.22. Kazincbarcika város közvilágítási szerződése Dr. Király Bálint
polgármester
08.23. Javaslat Veresné dr. Jakab Zsuzsanna címzetes főjegyző köztisztviselői jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetésére Dr. Király Bálint
polgármester
08.24. Az Arborétum Kht. ügyvezető igazgatói tisztségének ellátása 2007. január 1-jétől Dr. Király Bálint
polgármester
08.25. A Kazinc Távhő Kft. ügyvezető igazgatója 2006. I. félévi prémiumfeladatainak értékelése Dr. Király Bálint
polgármester
08.26. Az Arborétum Kht. ügyvezető igazgatója 2006. I. félévi prémiumfeladatainak értékelése Dr. Király Bálint
polgármester
08.27. A Timpanon Kft. ügyvezető igazgatója 2006. I. félévi prémiumfeladatainak értékelése Dr. Király Bálint
polgármester
08.28. B. G-né fellebbezése közgyógyellátási ügyben Dr. Király Bálint
polgármester
08.29. K. I-né fellebbezése lakásfenntartási támogatás ügyében Dr. Király Bálint
polgármester
08.30. N. O. fellebbezése aktív korúak rendszeres szociális segélye ügyében Dr. Király Bálint
polgármester


Warning: file(http://www.onkportal.hu/data/bizottsagi/2006/bizottsagiulesek_kazincbarcika_03.dat) [function.file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/httpd/html/hu/onkormanyzat_testuletiulesek_2.php on line 230

Warning: file(http://www.onkportal.hu/data/bizottsagi/2006/bizottsagiulesek_kazincbarcika_05.dat) [function.file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/httpd/html/hu/onkormanyzat_testuletiulesek_2.php on line 230

Warning: file(http://www.onkportal.hu/data/bizottsagi/2006/bizottsagiulesek_kazincbarcika_01.dat) [function.file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/httpd/html/hu/onkormanyzat_testuletiulesek_2.php on line 230


[VISSZA]