Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2006.05.26. - 08,00 (munkaterv szerinti)

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
00. Közmeghallgatás: Hulladék-gazdálkodás, szelektív hulladékgyűjtés
01. Javaslat az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 6/2006. (II. 24.) sz. rendelet módosítására Dr. Király Bálint
polgármester
02. Javaslat a Képviselő-testület egyes hatáskörgyakorlásának átruházásáról szóló – többször módosított – 22/1996. (VII. 08.) sz. rendelet módosítására Dr. Király Bálint
polgármester
03. Javaslat a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény végrehajtására alkotott – többször módosított – 20/1996. (VI. 14.) sz. rendelet módosítására Dr. Király Bálint
polgármester
04. Javaslat a 2005. évi CXXXII. törvénnyel módosított, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény új rendelkezéseinek a helyi lakásrendeleteken történő átvezetésére, ill. a helyi rendeletek módosítására Dr. Király Bálint
polgármester
05. Javaslat az első lakáshoz jutók helyi támogatásának rendjéről szóló – többször módosított - 23/1996. (VII. 08.) sz. rendelet módosítására Dr. Király Bálint
polgármester
06. Beszámoló a Dózsa György Úti Általános Iskola működéséről Dr. Király Bálint
polgármester
Pálkövi Zoltánné
igazgató
07. Beszámoló a Városi Strandfürdő üzemeltetéséről Dr. Király Bálint
polgármester
Lukácsné Deák Dóra
ügyvezető
08. Javaslat az önkormányzati alapítású, illetve önkormányzati részvétellel működő gazdasági társaságok mérlegbeszámolójának elfogadására Dr. Király Bálint
polgármester
09. Tájékoztató a Mentőszolgálat munkájáról Dr. Király Bálint
polgármester
Farkas Lajos
állomásvezető
10. Indítványok
10.01. A Kazincbarcika Városi Kórház kirendelt Önkormányzati biztos tevékenységének záró értékelése Dr. Király Bálint
polgármester
10.02. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzatának fenntartásában lévő Városi Kórházhoz önkormányzati biztos kirendelésére Dr. Király Bálint
polgármester
10.03. Pályázat benyújtása a Városi Kórházban végrehajtott létszámleépítéssel összefüggő költségvetési hozzájárulás igénylése tárgyában Dr. Király Bálint
polgármester
10.04. Javaslat az Ádám Jenő – Központi Általános Iskola igazgatójának megbízására Dr. Király Bálint
polgármester
10.05. Javaslat a Kazinczy Ferenc - Kertvárosi Általános Iskola igazgatójának megbízására Dr. Király Bálint
polgármester
10.06. Javaslat a Pedagógiai Szakszolgáltató Központ igazgatójának megbízására Dr. Király Bálint
polgármester
10.07. A Kazincbarcikai Összevont Óvodák helyi nevelési programjának jóváhagyása Dr. Király Bálint
polgármester
10.08. Tardona község csatlakozási szándéka Kazincbarcika város fogászati alapellátásához Dr. Király Bálint
polgármester
10.09. Pályázati önrész biztosítása a Gyermekjóléti alapellátások fejlesztése témakörben benyújtott 06.GY/A/a jelű pályázathoz Dr. Király Bálint
polgármester
10.10. Pályázati önrész biztosítása a Gyermekjóléti alapellátások fejlesztése témakörben benyújtott 06.GY/A/b jelű pályázathoz Dr. Király Bálint
polgármester
10.11. Pályázati önrész biztosítása az Éjjeli Menedékhely tárgyi feltételeinek javítása tárgyában benyújtott pályázathoz Dr. Király Bálint
polgármester
10.12. Tájékoztató Kazincbarcika - Felsőbarcika városrészében kialakult vizesedés elhárítására tett intézkedésekről. Javaslat a Környezetvédelmi Alap felhasználására Dr. Király Bálint
polgármester
10.13. Pályázat benyújtása „Vis maior” támogatás elnyerésére Kazincbarcika – Felsőbarcika városrész belvízveszély elhárításának érdekében Dr. Király Bálint
polgármester
10.14. Települési Esélyegyenlőségi Program Dr. Király Bálint
polgármester
10.15. A Billa Üdülő értékesítése versenytárgyalás útján Dr. Király Bálint
polgármester
10.16. Árajánlatok a 989/5 hrsz-ú ingatlan rendbetételére és a Mátyás király út rekonstrukciós tervére Dr. Király Bálint
polgármester
10.17. A kazincbarcikai 989/5 hrsz-ú ingatlan hasznosítási pályázata Dr. Király Bálint
polgármester
10.18. Települési szilárd hulladékkezelés eszközigényénak fejlesztési pályázathoz biztosított saját rész előirányzat módosítása Dr. Király Bálint
polgármester
10.19. A Május 1. út 13. sz. alatti orvosi rendelő felújítására előirányzat átcsoportosítás Dr. Király Bálint
polgármester
10.20. Hozzájárulás az Arborétum Kht. ágaprítógép és Kubota kommunális traktor és adaptereinek beszerzéséhez Dr. Király Bálint
polgármester
10.21. Berente 3280, 3286, 3287/3, 3287/4 hrsz. alatti ingatlanok használati jogának Berente Önkormányzata részére történő átadása Dr. Király Bálint
polgármester
10.22. Kazincbarcika, Újtelep utca 12-1. szám (hrsz: 26/1) alatti lakóház elővásárlási jogáról való lemondás Dr. Király Bálint
polgármester
10.23. Javaslat a Polgári Védelmi Kirendeltség részére térítésmentesen használatba adott helyiségek felülvizsgálatára Dr. Király Bálint
polgármester
10.24. Az EXTRA-P Kft. helyiségcsoport rendeltetés-módosítási kérelme Dr. Király Bálint
polgármester
10.25. P és Á ’98 Mezőgazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. bérleti díj mérséklési kérelme Dr. Király Bálint
polgármester
10.26. Castello Cukrászda Kft. területvételi kérelme Dr. Király Bálint
polgármester
10.27. TIPLI Kft. vételi kérelme a kazincbarcikai 1565 hrsz-ú ingatlanra Dr. Király Bálint
polgármester
10.28. Vételi kérelem a kazincbarcikai 13 hrsz-ú, „meddőhányó” megnevezésű ingatlanra Dr. Király Bálint
polgármester
10.29. Javaslat az első lakáshoz jutók helyi támogatására (2006. I. félév) Dr. Trencsényi Erzsébet
Eü.Szoc.Biz. elnöke
Dr. Czifra János
Ügyrendi és Jogi Biz. elnöke
10.30. K. T-né kazincbarcikai lakos aktív korúak rendszeres szociális segély fellebbezési ügye Dr. Király Bálint
polgármester
10.31. Sz. J. kazincbarcikai lakos aktív korúak rendszeres szociális segély fellebbezési ügye Dr. Király Bálint
polgármester
10.32. Z-né Sz. A. kazincbarcikai lakos fellebbezése ápolási díj ügyében Dr. Király Bálint
polgármester
11. Interpellációk, bejelentések


Warning: file(http://www.onkportal.hu/data/bizottsagi/2006/bizottsagiulesek_kazincbarcika_03.dat) [function.file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/httpd/html/hu/onkormanyzat_testuletiulesek_2.php on line 230

Warning: file(http://www.onkportal.hu/data/bizottsagi/2006/bizottsagiulesek_kazincbarcika_05.dat) [function.file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/httpd/html/hu/onkormanyzat_testuletiulesek_2.php on line 230

Warning: file(http://www.onkportal.hu/data/bizottsagi/2006/bizottsagiulesek_kazincbarcika_01.dat) [function.file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/httpd/html/hu/onkormanyzat_testuletiulesek_2.php on line 230


[VISSZA]