Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2006.02.24. - 08,00 (munkaterv szerinti)

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
01. Javaslat a költségvetés előterjesztésekor és zárszámadásakor kötelezően beterjesztendő mérlegekre Dr. Király Bálint
polgármester
02. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2006. évi költségvetésére Dr. Király Bálint
polgármester
03. Beszámoló a Kazinczy F. – Kertvárosi Általános Iskola működéséről Dr. Király Bálint
polgármester
Lénártné Horváth Ilona
intézményvezető
04. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Dr. Király Bálint
polgármester
Veresné Dr. Jakab Zsuzsanna
címzetes főjegyző
05. Javaslat az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok 2006. évi üzleti tervének elfogadására Dr. Király Bálint
polgármester
06. Indítványok
06.01. Az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek ügyvezető igazgatói 2006. évi prémium feladatainak kitűzése Dr. Király Bálint
polgármester
06.02. Javaslat a Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására Dr. Király Bálint
polgármester
06.03. Pályázat benyújtása a helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő tevékenységének támogatására Dr. Király Bálint
polgármester
06.04. Pályázat benyújtása a helyi önkormányzatok könyvtári érdekeltségnövelő tevékenységének támogatására Dr. Király Bálint
polgármester
06.05. Megbízási szerződés megkötése a Telekép Kft. és Kazincbarcika Város Önkormányzata között Dr. Király Bálint
polgármester
06.06. A Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika, Építők u. 11. sz. alatti kollégium céljára hasznosított helyiségcsoport bérleti szerződés módosítása Dr. Király Bálint
polgármester
06.07. Önkormányzati tulajdonú bérlakások elidegenítésének felfüggesztése Dr. Király Bálint
polgármester
06.08. Beruházási, fejlesztési hitel felvétele a „Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram Közkincs Hitelprogram-I” keretében Dr. Király Bálint
polgármester
06.09. Pályázat benyújtása az Országos Területfejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága Városi területek rehabilitációja című intézkedésre (ROP 2.2) Dr. Király Bálint
polgármester
06.10. Berente Község Önkormányzatának telekalakítási kérelme Dr. Király Bálint
polgármester
06.11. Rákóczi tér 4. fsz/2. sz. alatti helyiség bérbeadása Dr. Király Bálint
polgármester
06.12. H. J-né (Kazincbarcika, )kérelme gépkocsitároló alatti földterület vételére Dr. Király Bálint
polgármester
06.13. K. A. (Kazincbarcika, .) kérelme a 3345/2 hrsz-ú ingatlan vételére Dr. Király Bálint
polgármester
06.14. A 31/2006. (I. 27.) sz. Ökt. határozat módosítása Dr. Király Bálint
polgármester
06.14. L. É. vételi kérelme az Önkormányzat tulajdonát képező kazincbarcikai 1472/57 hrsz-ú ingatlanból Dr. Király Bálint
polgármester
06.16. Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2004. július 1. és 2005. december 31. közötti időszakban – átruházott hatáskörben – hozott döntéseiről Tóth Zoltán
Pénzügyi Bizottság elnöke
06.17. Az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek ügyvezető igazgatói 2005. II. félévi prémium feladatainak értékelése Dr. Király Bálint
polgármester
06.18. Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása Veresné Dr. Jakab Zsuzsanna
címzetes főjegyző
06.19. O. Gy. kazincbarcikai lakos aktív korúak rendszeres szociális segély fellebbezési ügye Dr. Király Bálint
polgármester
06.20. V-né K. Zs. kazincbarcikai lakos fellebbezése rendszeres gyermekvédelmi támogatás ügyben Dr. Király Bálint
polgármester
07. Interpellációk, bejelentések


Warning: file(http://www.onkportal.hu/data/bizottsagi/2006/bizottsagiulesek_kazincbarcika_03.dat) [function.file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/httpd/html/hu/onkormanyzat_testuletiulesek_2.php on line 230

Warning: file(http://www.onkportal.hu/data/bizottsagi/2006/bizottsagiulesek_kazincbarcika_05.dat) [function.file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/httpd/html/hu/onkormanyzat_testuletiulesek_2.php on line 230

Warning: file(http://www.onkportal.hu/data/bizottsagi/2006/bizottsagiulesek_kazincbarcika_01.dat) [function.file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/httpd/html/hu/onkormanyzat_testuletiulesek_2.php on line 230


[VISSZA]