Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2006.02.10. - 08,00 (rendkívüli)

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
01. Pályázat benyújtása a BAZ-Megyei Területfejlesztési Tanácshoz az önkormányzatok feladatkörébe tartozó önkormányzati tulajdonra vonatkozó fejlesztési feladatok támogatására „Orvosi rendelő komplexum felújítás” tárgyban Dr. Király Bálint
polgármester
02. Pályázat benyújtása a BAZ-Megyei Területfejlesztési Tanácshoz az önkormányzatok feladatkörébe tartozó önkormányzati tulajdonra vonatkozó fejlesztési feladatok támogatására az „Egressy Béni Művelődési Központ és Könyvtár Klubterem felújítás” tárgyban Dr. Király Bálint
polgármester
03. Pályázat benyújtása a BAZ-Megyei Területfejlesztési Tanácshoz az önkormányzatok feladatkörébe tartozó önkormányzati tulajdonra vonatkozó fejlesztési feladatok támogatására a „Pont Mozi felújítás” tárgyban Dr. Király Bálint
polgármester
04. Pályázat benyújtása a BAZ-Megyei Területfejlesztési Tanács által kiírt 2006. évi területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás elnyerésére Dr. Király Bálint
polgármester
05. Pályázat benyújtása a „települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása” 2006. évi támogatás elnyerésére Dr. Király Bálint
polgármester
06. Pályázat benyújtása a települési szilárd hulladék kezelés eszközigényének fejlesztésére Dr. Király Bálint
polgármester
07. A 25/2006. (I. 27.) sz. Ökt. határozat mellékletének módosítása Dr. Király Bálint
polgármester


[VISSZA]