Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2006.01.19. - 08,00 (Munkaterv szerinti)

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
01. Javaslat az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló – többször módosított – 7/2005.(II.18.) sz. rendelet módosítására Dr. Király Bálint
polgármester
02. Javaslat a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról szóló önkormányzati rendelet alkotására Dr. Király Bálint
polgármester
03. Javaslat Kazincbarika Város Önkormányzatának az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 29/2004. (IX. 03.) sz. Ör. módosítására Dr. Király Bálint
polgármester
04. Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ működéséről Dr. Király Bálint
polgármester
Csősz Béláné
igazgató
05. Tájékoztató a Cigány Kisebbségi Önkormányzat működéséről Ifj.Dányi Árpád
CKÖ. elnöke
06. Indítványok
06.01. Tájékoztató a város jegyzőjének teljesítményértékeléséről Dr. Király Bálint
polgármester
06.02. Kazincbarcika Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságnál foglalkoztatott köztisztviselők teljesítménykövetelményének alapját képező célok Dr. Király Bálint
polgármester
06.03. Javaslat a 2006/2007. tanévben indítandó óvodai, iskolai és napközis csoportok, illetve álláshely csökkentés meghatározására Dr. Király Bálint
polgármester
06.04. Javaslat a Pedagógiai Szakszolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítására Dr. Király Bálint
polgármester
06.05. Az önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai javadalmazásának elveiről rendelkező Szabályzatok módosítása Dr. Király Bálint
polgármester
06.06. Arborétum Kht. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Dr. Király Bálint
polgármester
06.07. A Kazinc Távhő Kft. Nemzeti Fejlesztési Terv Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Programja keretében kiírt KIOP-2005.1.7.0.f pályázatának jóváhagyása Dr. Király Bálint
polgármester
06.08. Támogatási igény benyújtása a lakossági ivóvíz ráfordításainak csökkentésére Dr. Király Bálint
polgármester
06.09. Javaslat a Billa Üdülő további hasznosítására Dr. Király Bálint
polgármester
06.10. A Közbeszerzési Szabályzat módosítása Dr. Király Bálint
polgármester
06.11. Javaslat a LURA Kft. üzemeltetési szerződésének módosítására Dr. Király Bálint
polgármester
06.12. Észak-magyarországi Hulladékgazdálkodási Rt. részére helyiség bérbeadása Dr. Király Bálint
polgármester
06.13. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás részére helyiség bérbeadása Dr. Király Bálint
polgármester
06.14. Május 1. út 54. 1/8. sz. alatti lakás bérbeadása P. Gy. és V. I-né részére Dr. Trencsényi Erzsébet
Eü.Szoc.Biz.elnöke
06.15. Munkácsy tér 3. 1/7. sz. alatti lakás határozott időre történő bérbeadása Dr. Király Bálint
polgármester
06.16. Támogatás az Országos Mentőszolgálat részére Dr. Király Bálint
polgármester
06.17. Pályázat benyújtása Okmányiroda akadálymentesítése tárgyban Dr. Király Bálint
polgármester
06.18. Kazincbarcika városban a magyar forradalom és szabadságharc 50. évfordulója tiszteletére állítandó köztéri alkotás (emlékmű) nyílt pályázati felhívása, valamint a kivitelezés pénzügyi forrásának biztosítása Dr. Király Bálint
polgármester
06.19. A kazincbarcikai 1353/7 hrsz-ú ingatlan értékesítése Dr. Király Bálint
polgármester
06.20. C. P. kérelme gépkocsitároló alatti földterület vételére Dr. Király Bálint
polgármester
06.21. J. I. vételi kérelme a 1874/4 hrsz-ú közterületből parkolási célra Dr. Király Bálint
polgármester
06.22. T. Zs. kérelme gépkocsitároló alatti földterület vételére Dr. Király Bálint
polgármester
06.23. T. Gy. vételár csökkentési kérelme a kazincbarcikai 1547/1 és 1547/2 hrsz-ú ingatlanokra Dr. Király Bálint
polgármester
06.24. Beszámoló a Gazdasági Bizottság 2005. október 1. és 2005. december 31. közötti időszakban – átruházott hatáskörében – hozott határozatairól Ollári István
Gazd.Biz. elnöke
06.25. Egészségügyi és Szociális Bizottság, valamint a Művelődési-, Oktatási- és Sport Bizottság települési képviselő tagjának megválasztása Dr. Király Bálint
polgármester
06.26. Gazdasági Bizottság nem képviselő tagjának megválasztása Dr. Király Bálint
polgármester
06.27. K. M.-né fellebbezése lakásfenntartási támogatás ügyében Dr. Király Bálint
polgármester
07. Interpellációk, bejelentések


Warning: file(http://www.onkportal.hu/data/bizottsagi/2006/bizottsagiulesek_kazincbarcika_03.dat) [function.file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/httpd/html/hu/onkormanyzat_testuletiulesek_2.php on line 230

Warning: file(http://www.onkportal.hu/data/bizottsagi/2006/bizottsagiulesek_kazincbarcika_05.dat) [function.file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/httpd/html/hu/onkormanyzat_testuletiulesek_2.php on line 230

Warning: file(http://www.onkportal.hu/data/bizottsagi/2006/bizottsagiulesek_kazincbarcika_01.dat) [function.file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/httpd/html/hu/onkormanyzat_testuletiulesek_2.php on line 230


[VISSZA]