Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2005.12.22. - 8.00 (Munkaterv szerinti)

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
01. Javaslat Kazincbarcika város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének elfogadására Dr. Király Bálint polgármester
02. Javaslat az ivóvíz, a szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás- és kezelés díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló mód. 48/2000. (XII.22.) sz. rendelet módosítására Dr. Király Bálint polgármester
03. Javaslat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 50/2001. (XII.21.) sz. rendelet módosítására, valamint a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés módosítására Dr. Király Bálint polgármester
04. Javaslat a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés díjáról szóló - módosított - 53/1995. (XII.15.) sz. Ör. módosítására Dr. Király Bálint polgármester
05. Javaslat a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. tv. egyes rendelkezéseinek Kazincbarcika város területén történő végrehajtásáról, valamint javaslat a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló rendelet alkotására Dr. Király Bálint polgármester
06. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadási feltételeinek, illetve díjtételeinek módosítására Dr. Király Bálint polgármester
07. Javaslat az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló - többször módosított - 7/2005. (II.18.) sz. rendelet módosítására Dr. Király Bálint polgármester
08. Javaslat helyi adórendeletek felülvizsgálatára Veresné dr. Jakab Zsuzsanna címzetes főjegyző
09. Javaslat az első lakáshoz jutók helyi támogatásának rendjéről szóló 23/1996. (VII.08.) sz. Ör. módosítására Dr. Király Bálint polgármester
10. Beszámoló a felnőtt háziorvosi szolgálat munkájáról Dr. Király Bálint polgármester
11. Javaslat a Képviselő-testület 2006. évi munkatervére Dr. Király Bálint polgármester
12. Indítványok
12.01. Javaslat a Központi Ügyeleti Szolgálat működéséről szóló Szerződés módosítására Dr. Király Bálint polgármester
12.02. Együttműködési megállapodás Kazincbarcika Város Önkormányzata és Kazincbarcika Cigány Kisebbségi Önkormányzata között Dr. Király Bálint polgármester
12.03. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők 2006. évi teljesítménykövetelményének alapját képező célokra Veresné dr. Jakab Zsuzsanna címzetes főjegyző
12.04. Beszámoló a Polgármester Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás, Társulási Tanácsában végzett 2005. évi tevékenységéről Dr. Király Bálint polgármester
12.05. Tájékoztató a Kazincbarcika-Berente közötti közigazgatási határ megállapítása érdekében folyó per jelenlegi állásáról Dr. Király Bálint polgármester
12.06. A kazincbarcikai 989/4 hrsz alatti földrészlet megosztása alapján a közös tulajdont megszüntető szerződés-tervezet jóváhagyása Dr. Király Bálint polgármester
12.07. Az Arborétum Kht. kérelme a költségvetési rendeletben biztosított forrás átcsoportosítására Dr. Király Bálint polgármester
12.08. Javaslat a Városi Kórháznak biztosítandó pótelőirányzatra Dr. Király Bálint polgármester
12.09. Javaslat a Városi Kórház egyes egészségügyi ellátásainak megbízási szerződéssel való biztosítására Dr. Király Bálint polgármester
12.10. Kazincbarcika Tölgyfa, Hársfa, Fenyő utak szennyvízcsatorna hálózat kiépítéséhez szükséges 2005. évi önrész előirányzat módosítása Dr. Király Bálint polgármester
12.11. A BAZ. Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás részére helyiség bérbeadása Dr. Király Bálint polgármester
12.12. Rákóczi tér 6. fsz/1. sz. alatti helyiség bérbeadása Dr. Király Bálint polgármester
12.13. HEINZLER Kft. területvételi kérelme Dr. Király Bálint polgármester
12.14. Takarék 2000. Banküzemi Szolgáltató Kft. területvételi kérelme Dr. Király Bálint polgármester
12.15. Kazincbarcika Felsői Református Egyházközség kérelme Dr. Király Bálint polgármester
12.16. Ingatlan belterületbe vonása Dr. Király Bálint polgármester
12.17. M .J. kérelme a 0529/2 hrsz-ú külterületi szántó vételére Dr. Király Bálint polgármester
12.18. K. I. kérelme külterületi ingatlanok vételére Dr. Király Bálint polgármester
12.19. L. É. területvételi kérelme a 1394/61 hrsz-ú ingatlanból Dr. Király Bálint polgármester
12.20. T. L. területvételi kérelme Dr. Király Bálint polgármester
12.21. A kazincbarcikai 2467 és 2468 hrsz-ú önkormányzati ingatlanok rendezése Dr. Király Bálint polgármester
12.22. Kazincbarcika, 0264/3 hrsz-ú önkormányzati út rendezése Dr. Király Bálint polgármester
12.23. Vételi kérelmek a kazincbarcikai 2632/1 és 2635/3 hrsz-ú ingatlanokra Dr. Király Bálint polgármester
12.24. Vételi kérelmek a kazincbarcikai 379, 380, 381, 382 hrsz-ú önkormányzati ingatlanokra Dr. Király Bálint polgármester
12.25. Közös kérelem az Újvárosi Általános Iskola kerítése melletti gépkocsitárolók alatti földingatlanok vételére Dr. Király Bálint polgármester
12.26. Egressy Béni út 34. 3/1. sz. alatti lakás határozott időre történő bérbeadása Dr. Király Bálint polgármester
12.27. Elővásárlási jogról történő lemondás iránti kérelem a 10272 hrsz-ú zártkerti ingatlan esetében Dr. Király Bálint polgármester
12.28. Jelentés Kazincbarcika Városi Önkormányzat Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Dr. Király Bálint polgármester
12.29. Tűzoltó-parancsnoki pályázat elbírálása Dr. Király Bálint polgármester
12.30. Kazinc Távhő Kft., Timpanon Ingatlankezelési Kft., és a Telekép Kft. ügyvezető igazgatója Munkaszerződésének jóváhagyása Dr. Király Bálint polgármester
13. Interpellációk, bejelentések

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁLYOS RENDELETEI:

RendeletTárgy
44/2005 (12.22.) Kazincbarcika Város Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és Szabályozási Tervéről

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
339/2005 (12.22.) Kazincbarcika város Településszerkezeti Tervének és a Településszerkezeti Terv Leírásának megállapítása


Warning: file(http://www.onkportal.hu/data/bizottsagi/2005/bizottsagiulesek_kazincbarcika_03.dat) [function.file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/httpd/html/hu/onkormanyzat_testuletiulesek_2.php on line 230

Warning: file(http://www.onkportal.hu/data/bizottsagi/2005/bizottsagiulesek_kazincbarcika_05.dat) [function.file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/httpd/html/hu/onkormanyzat_testuletiulesek_2.php on line 230

Warning: file(http://www.onkportal.hu/data/bizottsagi/2005/bizottsagiulesek_kazincbarcika_01.dat) [function.file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/httpd/html/hu/onkormanyzat_testuletiulesek_2.php on line 230


[VISSZA]