Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2005.09.29. - 08,00 (munkaterv szerinti)

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
01. Javaslat a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról szóló rendelet alkotására, és a Távhőtermelő beruházási és Hosszútávú hőszolgáltatási szerződés módosítására Dr. Király Bálint
polgármester
Móricz József
ügyvezető igazgató
02. Javaslat egyes önkormányzati rendeletek módosítására Veresné Dr. Jakab Zsuzsanna
címzetes főjegyző
03. Beszámoló az Arborétum Városüzemeltetési Kht. tevékenységéről Dr. Király Bálint
polgármester
Jakab Lajos
ügyvezető igazgató
04. Tájékoztató a művészeti nevelés helyzetéről Kazincbarcika városban Dr. Király Bálint
polgármester
05. A 2004/2005. tanév a statisztikai adatok tükrében Dr. Király Bálint
polgármester
06. Indítványok
06.01. Javaslat a Városi Kórház járóbeteg-szakellátás óraszámainak, illetve a fekvőbeteg-szakellátás ágy struktúrájának megváltoztatására Dr. Király Bálint
polgármester
06.02. Tájékoztatás a Városi Kórház bővítés és rekonstrukciós munkák vállalkozási szerződés módosításának indokairól Dr. Király Bálint
polgármester
06.03. A Ságvári Endre Gimnázium téves villamos energia számlázásból adódó pótszámlájának rendezése Dr. Király Bálint
polgármester
06.04. Kazincbarcika Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére ügyintéző személygépkocsi beszerzése Dr. Király Bálint
polgármester
06.05. Javaslat a kazincbarcikai 2626/1 hrsz-ú, - Múcsonyi út 2. sz. alatti - ingatlannak a Barcika Vízmű Kft-be történő apportálására Dr. Király Bálint
polgármester
06.06. Kazincbarcika Alsóbarcika szennyvízcsatorna hálózatának kiépítésére biztosított saját rész előirányzat módosítása Dr. Király Bálint
polgármester
06.07. Szelektív hulladékgyűjtő gépjármű és edényzet beszerzéshez pénzügyi fedezet átcsoportosítása Dr. Király Bálint
polgármester
06.08. Arborétum Városüzemeltetési Kht. részére Skoda Liaz 110.850 típusú vízszállító jármű beszerzéséhez forrás biztosítása Dr. Király Bálint
polgármester
06.09. Tájékoztató a szilárd burkolatú közutak burkolatfelújítási pályázatával összefüggő korrekcióról Dr. Király Bálint
polgármester
06.10. A kazincbarcikai 1351/23, 1352/1, 1352/2, 1353/7 hrsz-ú ingatlanok részterületeiből önálló ingatlan kialakítása Dr. Király Bálint
polgármester
06.11. K.E. és P. K. területvételi kérelme a kazincbarcikai 623/32 hrsz-ú ingatlanból Dr. Király Bálint
polgármester
06.12. Javaslat a Kazincbarcika, Régi telep 15. sz. alatti (hrsz: 75) ingatlanrész eladására Dr. Király Bálint
polgármester
06.13. Javaslat O. Z. és házastársa 2005. évi szociális lakásbérbeadás névjegyzékről való törlésére Dr. Király Bálint
polgármester
06.14. Jelentés Kazincbarcika Városi Önkormányzat Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Dr. Király Bálint
polgármester
06.15. A „Kazincbarcika város videokamerás térfigyelő és képrögzítő rendszer tulajdonjogának megszerzése lízinggel” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás pályázatainak elbírálása Dr. Király Bálint
polgármester
06.16. Komlósi Péter tűzoltó alezredes, tűzoltó parancsnok parancsnoki megbízásának visszavonása. Pályázat kiírása a tűzoltó parancsnoki beosztás betöltésére Dr. Király Bálint
polgármester
06.17. A Timpanon Kft. ügyvezető igazgatója 2005. I. félévi prémiumfeladatainak értékelése Dr. Király Bálint
polgármester
06.18. A Kazinc Távhő Kft. és a Timpanon Kft. ügyvezető igazgatói tisztségének ellátása 2006. január 1-jétől Dr. Király Bálint
polgármester
06.19. Javaslat az első lakáshoz jutók helyi támogatására (2005. III. negyedév Dr. Czifra János
ÜJB elnöke
Dr. Trencsényi Erzsébet
Eü.Sz.Biz.elnöke

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
244/2005 (09.29.) Kazincbarcika-Alsóbarcika szennyvízcsatorna hálózatának kiépítésére biztosított saját rész előirányzat módosítása


Warning: file(http://www.onkportal.hu/data/bizottsagi/2005/bizottsagiulesek_kazincbarcika_03.dat) [function.file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/httpd/html/hu/onkormanyzat_testuletiulesek_2.php on line 230

Warning: file(http://www.onkportal.hu/data/bizottsagi/2005/bizottsagiulesek_kazincbarcika_05.dat) [function.file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/httpd/html/hu/onkormanyzat_testuletiulesek_2.php on line 230

Warning: file(http://www.onkportal.hu/data/bizottsagi/2005/bizottsagiulesek_kazincbarcika_01.dat) [function.file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/httpd/html/hu/onkormanyzat_testuletiulesek_2.php on line 230


[VISSZA]