Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2005.09.02. - 08,00 (munkaterv szerinti)

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
01. Javaslat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény végrehajtására alkotott – többször módosított – 20/1996. (VI. 14.) sz. Ör. módosítására Dr. Király Bálint
polgármester
02. Javaslat az első lakáshoz jutók helyi támogatásának rendjéről szóló – többször módosított - 23/1996. (VII. 08.) sz. Ör. módosítására Dr. Király Bálint
polgármester
03. Javaslat a temetőkről és a temetkezésről szóló – többször módosított - 44/2000. (XII. 22.) sz. Ör. és a Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés módosítására Dr. Király Bálint
polgármester
04. Javaslat a – többször módosított - 48/2000. (XII. 22.) és 11/1999. (IV. 23.) sz. önkormányzati rendeletek módosítására Dr. Király Bálint
polgármester
05. Javaslat az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló – többször módosított - 7/2005.(II.18.) sz. rendeletének módosítására Dr. Király Bálint
polgármester
06. Beszámoló Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2005. évi I. félévi gazdálkodásáról Dr. Király Bálint
polgármester
07. Tájékoztató az Észak-magyarországi Hulladékgazdálkodási Rt. tevékenységéről Dr. Király Bálint
polgármester
Boros Béla
elnök-igazgató
08. Indítványok
08.01. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (működési forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatására benyújtandó pályázat II. üteméhez kapcsolódó nyilatkozat kiadása Dr. Király Bálint
polgármester
08.02. Az Önkormányzat tulajdonában lévő ÉMÁSZ Rt. részvényeiből történő értékesítésére való felhatalmazás Dr. Király Bálint
polgármester
08.03. Kazincbarcika város önkormányzati tulajdonban lévő lakóépületeinek 2005. évi fűtéskorszerűsítéséhez és felújításához pótforrás biztosítása Dr. Király Bálint
polgármester
08.04. Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosítása Dr. Király Bálint
polgármester
08.05. Don Bosco Szalézi Társasága és Kazincbarcika Város Önkormányzata között létrejött, az 1146/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés módosítása Dr. Király Bálint
polgármester
08.06. Javaslat a Városi Kórház bővítés és rekonstrukciós munkák vállalkozási szerződésének módosítására Dr. Király Bálint
polgármester
08.07. Városi Kórház közhasznú társaságban való tulajdonrész vásárlás ügye Dr. Király Bálint
polgármester
Dr. Trencsényi Erzsébet
kórházigazgató főorvos
08.08. Városi Kórház járóbeteg óraszámok, valamint a fekvőbeteg ágy struktúra módosítása Dr. Király Bálint
polgármester
08.09. Bányász emlékmű állítása Dr. Király Bálint
polgármester
08.10. Pályázati önrész biztosítás a Ságvári Endre Gimnázium számára Dr. Király Bálint
polgármester
08.11. Költségvetési előirányzat más feladatra történő átcsoportosítása Dr. Király Bálint
polgármester
08.12. Berente, Gagarin u. 2-4-6. sz. társasház homlokzat felújításával kapcsolatos tulajdonosi nyilatkozat Dr. Király Bálint
polgármester
08.13. Ingatlanok belterületbe vonása Dr. Király Bálint
polgármester
08.14. „Muskátli” Nyugdíjasház melletti ingatlanok értékesítése Dr. Király Bálint
polgármester
08.15. Dr. B. F. garázs alatti területre vonatkozó vételi kérelme Dr. Király Bálint
polgármester
08.16. K. E. és P. K. területvételi kérelme a kazincbarcikai 623/32 hrsz-ú ingatlanból Dr. Király Bálint
polgármester
08.17. L. I. és L. L. kérelme gépkocsitároló alatti földterület vételére Dr. Király Bálint
polgármester
08.18. M. S. és felesége területvételi kérelme a kazincbarcikai 2230/94 hrsz-ú ingatlanból Dr. Király Bálint
polgármester
08.19. M. B. vételi kérelme a kazincbarcikai 2378/3 hrsz-ú ingatlanra Dr. Király Bálint
polgármester
08.20. P. L. területvételi kérelme a kazincbarcikai 1472/57 hrsz-ú ingatlanból Dr. Király Bálint
polgármester
08.21. P és Á ’98 Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. bérleti díj mérséklési kérelme Dr. Király Bálint
polgármester
08.22. Területértékesítések garázsépítés céljára Dr. Király Bálint
polgármester
08.23. Területértékesítés az önkormányzat tulajdonát képező 204/3 hrsz-ú ingatlanból Dr. Király Bálint
polgármester
08.24. Külterületi földingatlanok tulajdonjogának felajánlása Dr. Király Bálint
polgármester
08.25. A kazincbarcikai 1726/2 hrsz- ú magántulajdonú út önkormányzati tulajdonba adása Dr. Király Bálint
polgármester
08.26. Kazincbarcika, Régi telep 15. (hrsz:75) alatti lakóház elővásárlási jogáról való lemondás Dr. Király Bálint
polgármester
08.27. Egressy Béni út 34. 2/2. sz. alatti lakás határozott időre történő bérbeadása Dr. Király Bálint
polgármester
08.28. A 342/2004. (XII. 17.) sz. Ökt. határozat módosítása Dr. Király Bálint
polgármester
08.29. A Városi Kórház használatában lévő tárgyi eszköz selejtezésének engedélyezése Tóth Zoltán
Pü.Biz.elnöke
08.30. Javaslat R. B. 2005. évi szociális lakásbérbeadási névjegyzékről való törlésére Dr. Király Bálint
polgármester
08.31. A Kazinc Távhő Kft., a Telekép Kft., és az Arborétum Kht. ügyvezető igazgatója 2005. I. félévi prémiumfeladatainak értékelései Dr. Király Bálint
polgármester
08.32. Telekép Kft. könyvvizsgálójának megbízása Dr. Király Bálint
polgármester
08.33. B. R. fellebbezése ápolási díj ügyben Dr. Király Bálint
polgármester
09. Interpellációk, bejelentések


Warning: file(http://www.onkportal.hu/data/bizottsagi/2005/bizottsagiulesek_kazincbarcika_03.dat) [function.file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/httpd/html/hu/onkormanyzat_testuletiulesek_2.php on line 230

Warning: file(http://www.onkportal.hu/data/bizottsagi/2005/bizottsagiulesek_kazincbarcika_05.dat) [function.file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/httpd/html/hu/onkormanyzat_testuletiulesek_2.php on line 230

Warning: file(http://www.onkportal.hu/data/bizottsagi/2005/bizottsagiulesek_kazincbarcika_01.dat) [function.file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/httpd/html/hu/onkormanyzat_testuletiulesek_2.php on line 230


[VISSZA]