Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2005.07.07. - 08,00 (munkaterv szerinti)

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
KÖZMEGHALLGATÁS Vezértéma: A szociális ellátás helyzete Kazincbarcika városban (szóbeli előterjesztés)
01. Javaslat Kazincbarcika Város szociális szolgáltatás tervezési koncepciójára Dr. Király Bálint
polgármester
02. Javaslat a Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól szóló rendelet alkotására Dr. Király Bálint
polgármester
03. Javaslat az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló – többször módosított - 7/2005.(II.18.) sz. rendeletének módosítására Dr. Király Bálint
polgármester
04. Javaslat a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló 14/2004.(IX.03.) sz. rendelet módosítására Dr. Király Bálint
polgármester
05. Javaslat a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a közterület-használati díjak mértékéről szóló – többször módosított – 13/1996.(IV.17.) sz. rendelet módosítására Dr. Király Bálint
polgármester
06. Kazincbarcika Város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének egyeztető anyagként történő elfogadása Dr. Király Bálint
polgármester
07. Beszámoló a házi gyermekorvosi ellátás helyzetéről Kazincbarcika városban Dr. Király Bálint
polgármester
Dr. Gulyás Friderika
koll.vez.főorvos
08. Tájékoztató a Barcika Vízmű Kft. tevékenységéről Dr. Király Bálint
polgármester
Ládi László
ügyve
09. Indítványok
09.01. A Barcika Vízmű Kft-vel megkötött üzemeltetési szerződés módosítása Dr. Király Bálint
polgármester
09.02. Az önkormányzati biztos összefoglaló jelentése a Kazincbarcika Város Kórháza működéséről Dr. Király Bálint
polgármester
09.02. Az önkormányzati biztos összefoglaló jelentése a Kazincbarcika Város Kórháza működéséről Dr. Király Bálint
polgármester
09.03. Tájékoztató az Állami Számvevőszék „Kazincbarcika Város Önkormányzatának beruházásaihoz és rekonstrukcióihoz nyújtott 2004. évi felhalmozási célú támogatások ellenőrzéséről” készült vizsgálatáról Dr. Király Bálint
polgármester
09.04. A Pollack Mihály Általános Iskola alapító okiratának módosítása Dr. Király Bálint
polgármester
09.05. Az Árpád Fejedelem – Újvárosi Általános Iskola, a Kazinczy F. – Kertvárosi Általános Iskola és a Pollack Mihály Általános Iskola működési (felvételi) körzetének bővítése Dr. Király Bálint
polgármester
09.06. A 320/2004.(XII.17.) sz. Ökt. határozat 11. pontjának, és a 15/2005.(I.28.) sz. Ökt. határozat 8. pontjának módosítása Dr. Király Bálint
polgármester
09.07. Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítására Dr. Király Bálint
polgármester
09.08. Az Egressy Béni Művelődési Központ és Könyvtár színháztermi székeinek felújítására benyújtott pályázat módosítása Dr. Király Bálint
polgármester
09.09. Egressy Béni Művelődési Központ és Könyvtár légkondicionálásának kialakítására pályázat benyújtása Dr. Király Bálint
polgármester
09.10. „Kazincbarcika város köztéri videokamerás térfigyelő és képrögzítő rendszer beszerzése és telepítése” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás megindítása Dr. Király Bálint
polgármester
09.11. A balatonszepezdi 1448 hrsz-ú ifjúsági tábor lízing útján történő megvétele Dr. Király Bálint
polgármester
09.12. Kazincbarcika Tölgyfa, Hársfa, Fenyő utak szennyvízcsatorna hálózatának kiépítésére biztosított saját rész előirányzat módosítása Dr. Király Bálint
polgármester
09.13. Javaslat a Városi Kórház bővítéséhez és rekonstrukciójához a 2005. évi költségvetésben biztosított pótelőirányzat felhasználására Dr. Király Bálint
polgármester
09.14. A KBSC FC Kft. pótlólagos támogatási igénye Dr. Király Bálint
polgármester
09.15. A Herbolyai Szolgáltatóház és Szabadidőpark kialakításával kapcsolatban hozott 91/2005.(IV.15.) sz. Ökt. határozat hatályon kívül helyezése Dr. Király Bálint
polgármester
09.16. Ingatlan belterületbe vonása Dr. Király Bálint
polgármester
09.17. Görög Katolikus Egyházközség területbővítési kérelme Dr. Király Bálint
polgármester
09.18. T. T. és felesége vételi kérelme a kazincbarcikai 2378/4 és 2378/5 hrsz-ú ingatlanokra Dr. Király Bálint
polgármester
09.19. Munkácsy tér 5. 3/14. sz. alatti lakás határozott időre történő bérbeadása Dr. Király Bálint
polgármester
09.20. Szakemberek elhelyezésére szolgáló lakások számának bővítése Dr. Király Bálint
polgármester
09.21. Fő tér 15. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása Dr. Király Bálint
polgármester
09.22. Kazincbarcika, Régi telep 6/3 (hrsz:75) alatti lakóház elővásárlási jogáról való lemondás Dr. Király Bálint
polgármester
09.23. Beszámoló a Gazdasági Bizottság 2005. április 1. és június 30. közötti időszakban – átruházott hatáskörében – hozott határozatairól Dr. Király Bálint
polgármester
09.24. Jelentés Kazincbarcika Városi Önkormányzat Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Dr. Király Bálint
polgármester
09.25. Kazincbarcika város kitüntető díjainak odaítélése Dr. Király Bálint
polgármester
09.26. Javaslat az első lakáshoz jutók helyi támogatására (2005. II. negyedév) *(az előterjesztés később kerül megküldésre) Dr.Trencsényi Erzsébet
Eü. Szoc.Bizottság elnöke
Dr. Czifra János
Ügyrendi és Jogi Biz. elnöke
09.27. O. B-né fellebbezése közgyógyellátási ügyben Dr. Király Bálint
polgármester

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
185/2005 (07.07.) Szakemberek elhelyezésére szolgáló lakások számának bővítése


Warning: file(http://www.onkportal.hu/data/bizottsagi/2005/bizottsagiulesek_kazincbarcika_03.dat) [function.file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/httpd/html/hu/onkormanyzat_testuletiulesek_2.php on line 230

Warning: file(http://www.onkportal.hu/data/bizottsagi/2005/bizottsagiulesek_kazincbarcika_05.dat) [function.file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/httpd/html/hu/onkormanyzat_testuletiulesek_2.php on line 230

Warning: file(http://www.onkportal.hu/data/bizottsagi/2005/bizottsagiulesek_kazincbarcika_01.dat) [function.file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/httpd/html/hu/onkormanyzat_testuletiulesek_2.php on line 230


[VISSZA]