Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2005.01.28. - 08,00 (Munkaterv szerinti)

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
01. Javaslat a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról szóló rendelet alkotására, és Kazincbarcika Város Önkormányzata, a Kazinc Távhő Kft. és a Kazinc Therm Kft. között létrejött Távhőtermelő beruházási és Hosszútávú hőszolgáltatási szerződés módosítása Dr. Király Bálint
polgármester
02. Javaslat a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a közterület-használati díjak mértékéről szóló – többször módosított – 13/1996.(IV.17.) sz. rendelet módosítására Dr. Király Bálint
polgármester
03. Javaslat az önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló – többször módosított – 6/2004.(II.20.) sz. rendelet módosítására Dr. Király Bálint
polgármester
04. Javaslat a Képviselő-testület egyes hatáskör gyakorlásának átruházásáról szóló – többször módosított – 22/1996.((VII.08.) sz. Ör. módosítására Dr. Király Bálint
polgármester
05. Javaslat az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló – többször módosított – 2/1995.(I.20.) sz. Ör. módosítására Dr. Király Bálint
polgármester
06. Beszámoló a Kazincbarcikai Okmányiroda 2004. évi tevékenységéről Veresné Dr. Jakab Zsuzsanna
címzetes főjegyző
07. Tájékoztató a Cigány Kisebbségi Önkormányzat működéséről ifj. Dányi Árpád
CKÖ elnöke
08. Javaslat az óvodai intézmények összevonására Dr. Király Bálint
polgármester
09. Indítványok
09.01. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők létszámleépítésére Dr. Király Bálint
polgármester
Veresné Dr. Jakab Zsuzsanna
címzetes főjegyző
09.02. Javaslat Kazincbarcika Városi Önkormányzat fenntartásában lévő Városi Kórházhoz önkormányzati biztos kirendelésére Dr. Király Bálint
polgármester
09.03. Javaslat a Polgármester illetményének és költségtérítési átalányának megállapítására Dr. Czifra János
Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke
09.04. Javaslat az Alpolgármester illetményének és költségtérítési átalányának megállapítására Dr. Király Bálint
polgármester
09.05. Tájékoztató a város Jegyzőjének teljesítményértékeléséről és javaslat alapilletményének megállapítására Dr. Király Bálint
polgármester
09.06. Pénzügyi Bizottság települési képviselő tagjának megválasztása Dr. Király Bálint
polgármester
09.07. Az egyéni teljesítményértékelés alapjául szolgáló célok meghatározása Kazincbarcika Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére Dr. Király Bálint
polgármester
09.08. Üzemeltetési szerződés megkötése a Barcika Vízmű Kft-vel, az önkormányzati tulajdonban lévő csatornahálózat és csatorna közmű üzemeltetésére vonatkozóan Dr. Király Bálint
polgármester
09.09. Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Dr. Király Bálint
polgármester
09.10. Javaslat a 2005/2006. tanévben indítandó óvodai, iskolai és napközis csoportok, illetve álláshely csökkentés meghatározására Dr. Király Bálint
polgármester
09.11. Kazincbarcika Város Önkormányzatának csatlakozása az iskolatej programhoz Dr. Király Bálint
polgármester
09.12. Javaslat a nevelési-oktatási intézmények alapító okiratainak módosítására Dr. Király Bálint
polgármester
09.13. A nevelési-oktatási intézmények házirendjének jóváhagyása Dr. Király Bálint
polgármester
09.14. S. Gy. helyiségbérleti kérelme Dr. Király Bálint
polgármester
09.15. Kazincbarcika 75 hrsz alatti lakóház elővásárlási jogáról való lemondás Dr. Király Bálint
polgármester
09.16. Beszámoló a Gazdasági Bizottság 2004. október 1. és 2004. december 31. közötti időszakban – átruházott hatáskörében – hozott határozatairól Ollári István
Gazdasági Bizottság elnöke
09.17. A 342/2004. (XII.17.) sz. Ökt. határozat módosítása Dr. Király Bálint
polgármester
09.18. Jelentés Kazincbarcika Városi Önkormányzat Képviselő-testülete lejárt határidejű önkormányzati határozatainak végrehajtásáról Dr. Király Bálint
polgármester
09.19. Javaslat az első lakáshoz jutók helyi támogatására Dr. Czifra János
Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke
Dr. Trencsényi Erzsébet
Egészségügyi és Szoc.Biz.elnöke
09.20. Javaslat a 2005. február 1. napjától alkalmazandó szociális lakásbérbeadási névjegyzék jóváhagyására Dr. Trencsényi Erzsébet
Egészségügyi és Szoc.Biz.elnöke
09.21. P.L. kazincbarcikai lakos fellebbezése közgyógyellátási ügyben Dr. Király Bálint
polgármester
10. Interpellációk, bejelentések

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
43/2005 (01.28.) Javaslat a 2005. február 1. napjától alkalmazandó szociális lakásbérbeadási névjegyzék jóváhagyására


Warning: file(http://www.onkportal.hu/data/bizottsagi/2005/bizottsagiulesek_kazincbarcika_03.dat) [function.file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/httpd/html/hu/onkormanyzat_testuletiulesek_2.php on line 230

Warning: file(http://www.onkportal.hu/data/bizottsagi/2005/bizottsagiulesek_kazincbarcika_05.dat) [function.file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/httpd/html/hu/onkormanyzat_testuletiulesek_2.php on line 230

Warning: file(http://www.onkportal.hu/data/bizottsagi/2005/bizottsagiulesek_kazincbarcika_01.dat) [function.file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/httpd/html/hu/onkormanyzat_testuletiulesek_2.php on line 230


[VISSZA]