Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2004.12.17. - 08:00 (Munkaterv szerinti)

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
01. Javaslat az óvodai intézmények összevonására Dr. Király Bálint
polgármester
02. Intézményi gondnokságok átszervezése Dr. Király Bálint
polgármester
03. Javaslat az ivóvíz, a szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás- és kezelés díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló mód. 48/2000.(XII.22.) sz. rendelet módosítására Dr. Király Bálint
polgármester
04. Javaslat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló mód. 50/2001.(XII.21.) sz. Ör. módosítására, valamint a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés módosítására Dr. Király Bálint
polgármester
05. Beszámoló Kazincbarcika város közigazgatási területén végzett kéményseprő-ipari szolgáltatás 2004. évi időarányos ellátásáról és javaslat Kazincbarcika város közigazgatási területén végzett kéményseprő-ipari közszolgáltatásban alkalmazandó 2005. évi díjakra Dr. Király Bálint
polgármester
06. Javaslat a Borsod Volán személyszállítási Rt. és Kazincbarcika Város Önkormányzata közötti szerződés megkötésére és a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés díjairól szóló 53/1995.(XII.15.) sz. Ör. módosítására Dr. Király Bálint
polgármester
07. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérleti díjáról és a lakbértámogatás rendjéről szóló 26/2004.(IX.03.) sz. Ör. módosítására, valamint tájékoztató a 4. §. /1/ bek. felülvizsgálatáról Dr. Király Bálint
polgármester
08. Javaslat a helyi adórendeletek módosítására Veresné Dr. Jakab Zsuzsanna
címzetes főjegyző
09. Javaslat az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló – többször módosított – 6/2004. (II. 20.) sz. rendelet módosítására Dr. Király Bálint
polgármester
10. Javaslat a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény végrehajtására alkotott – többször módosított – 20/1996.(VI.14.) sz. Ör. módosítására Dr. Király Bálint
polgármester
11. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló mód. 7/1998.(II.27.) sz. Ör. módosítására, valamint javaslat 2005. évre az élelmezési nyersanyagnorma megállapítására Dr. Király Bálint
polgármester
12. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló mód. 28/2000. (VI. 23.) sz. Ör. módosítására, valamint javaslat 2005. évre az élelmezési nyersanyagnorma megállapítására Dr. Király Bálint
polgármester
13. Beszámoló a Ságvári Endre Gimnázium működéséről Dr. Király Bálint
polgármester
14. Beszámoló a Városi Kórház 2004. I-X. havi gazdálkodásáról, a 2004. évi várható pénzügyi helyzetről és a 2005. évi várható bevételeiről és kiadásairól Dr. Király Bálint
polgármester
Dr. Trencsényi Erzsébet
kórházigazgató főorvos
15. Javaslat a Képviselő-testület 2005. évi munkatervére Dr. Király Bálint
polgármester
16.01. Javaslat a nevelési-oktatási intézmények alapító okiratainak módosítására Dr. Király Bálint
polgármester
16.02. Beszámoló a lakásgazdálkodás jövőbeni teendőiről szóló 266/2003.(XI.28.) sz. Ökt. határozat egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról Dr. Király Bálint
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
16.03. Kazincbarcika Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők 2005. évi teljesítménykövetelményének alapját képező célokra Veresné Dr. Jakab Zsuzsanna
címzetes főjegyző
16.04. Javaslat pótelőirányzatok biztosítására Dr. Király Bálint
polgármester
16.05. Pályázati felhívás a Dózsa György Úti Általános Iskola magasabb vezetői megbízására Dr. Király Bálint
polgármester
16.06. Javaslat a Balatonszepezdi Ifjúsági Tábor 2005. évi térítési díjainak meghatározására Dr. Király Bálint
polgármester
16.07. Javaslat a Városi Fedett Uszoda 2005. évi belépőjegy árainak meghatározására Dr. Király Bálint
polgármester
16.08. Javaslat a kazincbarcikai Műjégpálya 2005. évi belépőjegy árainak megállapítására Dr. Király Bálint
polgármester
16.09. Javaslat a Városi Strandfürdő belépőjegy árainak meghatározására 2005. évre vonatkozóan Dr. Király Bálint
polgármester
16.10. Munkácsy tér 3. 3/13. sz. alatti lakás határozott időre történő bérbeadása Dr. Király Bálint
polgármester
16.11. Szakemberek elhelyezésére szolgáló lakások számának bővítése, illetve kijelölése Dr. Király Bálint
polgármester
16.12. LURA Kft. területvételi kérelme a 988/1 hrsz-ú Strandfürdő megnevezésű ingatlanból Dr. Király Bálint
polgármester
16.13. Bársony István vételi kérelme a 2220/44 hrsz-ú garázs alatti földterületre Dr. Király Bálint
polgármester
16.14. Válintné Kolozs Ilona vételi kérelme a 747/20 hrsz-ú garázs alatti földterületre Dr. Király Bálint
polgármester
16.15. Závaczkiné Újlaki Krisztina vételi kérelme pavilonbővítés alatti területre Dr. Király Bálint
polgármester
17. Interpellációk, bejelentések


Warning: file(http://www.onkportal.hu/data/bizottsagi/2004/bizottsagiulesek_kazincbarcika_03.dat) [function.file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/httpd/html/hu/onkormanyzat_testuletiulesek_2.php on line 230

Warning: file(http://www.onkportal.hu/data/bizottsagi/2004/bizottsagiulesek_kazincbarcika_05.dat) [function.file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/httpd/html/hu/onkormanyzat_testuletiulesek_2.php on line 230

Warning: file(http://www.onkportal.hu/data/bizottsagi/2004/bizottsagiulesek_kazincbarcika_01.dat) [function.file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/httpd/html/hu/onkormanyzat_testuletiulesek_2.php on line 230


[VISSZA]