Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2004.09.03. - 8:00 (Munkaterv szerinti)

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
01. Javaslat az önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 6/2004.(II.20.) sz. rendelet módosítására Dr. Király Bálint
polgármester
02. Javaslat a talajterhelési díjjal kapcsolatos, valamint az ezzel összefüggő Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló helyi önkormányzati rendeletek megalkotására Dr. Király Bálint
polgármester
03. Lakásgazdálkodással kapcsolatok rendeletek alkotása
a.) Javaslat a lakások és helyiségek bérletéről szóló rendelet alkotására
b.) Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérleti díjáról és a lakbértámogatás rendjéről szóló rendelet alkotására
c.) Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek elidegenítésének feltételeiről, valamint az elidegenítésből származó bevételek felhasználásának szabályairól szóló rendelet alkotására
Dr. Király Bálint
polgármester
04. Javaslat az Európai Uniós csatlakozással összefüggő egyes önkormányzati rendeletek módosítására Veresné Dr. Jakab Zsuzsanna
címzetes főjegyző
05. Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet alkotására Dr. Király Bálint
polgármester
06. Javaslat a Képviselő-testület egyes hatáskör gyakorlásának átruházásáról szóló – többször módosított – 22/1996.(VII.08.) sz. rendelet módosítására Dr. Király Bálint
polgármester
07. Beszámoló Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2004. I. félévi gazdálkodásáról Dr. Király Bálint
polgármester
08. Beszámoló a Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény működéséről Dr. Király Bálint
polgármester
Várkoly Imre
intézményvezető
09. Beszámoló a Borsod Volán Személyszállítási Rt. Kazincbarcika város helyi közlekedési szolgáltató feladatainak 2004. I-VI. havi ellátásáról Dr. Király Bálint
polgármester
Sárközi György
vezérigazgató
10. Javaslat nevelési-oktatási intézmények felújítási programjára Dr. Király Bálint
polgármester
11. Beszámoló a Városi Kórház 2004. évi várható pénzügyi helyzetéről Dr. Király Bálint
polgármester
Dr. Terncsényi Erzsébet
kórház ig. főorvos
12. Inditványok
12.01. Lakásgazdálkodás területén 2004. évben keletkező többletbevételek felhasználása Dr. Király Bálint
polgármester
12.02. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának elfogadására Dr. Király Bálint
polgármester
12.03. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (működési forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatására benyújtandó pályázat II. üteméhez kapcsolódó nyilatkozat kiadása Dr. Király Bálint
polgármester
12.04. Tájékoztató a szennyvízközmű fejlesztési és működtetési feladatellátás ellenőrzéséről készült ÁSZ vizsgálat óta tett intézkedésekről Dr. Király Bálint
polgármester
12.05. Tájékoztató az ÁPV Rt. önkormányzatunkkal szembeni követelése ügyében indult peres eljárás befejeződéséről Dr. Király Bálint
polgármester
12.06. Egyes nevelési-oktatási intézmények megszüntető okiratainak elfogadása Dr. Király Bálint
polgármester
12.07. Kazincbarcika Város Önkormányzatának csatlakozása a 2005. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatához Dr. Király Bálint
polgármester
12.08. A 12/2004.(I.30.) sz. Ökt. határozat 3.) pontjának módosítása Dr. Király Bálint
polgármester
12.09. Dózsa György Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása Dr. Király Bálint
polgármester
12.10. Pollack Mihály Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása Dr. Király Bálint
polgármester
12.11. Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása Dr. Király Bálint
polgármester
12.12. A nevelési-oktatási intézmények minőségirányítási programjának jóváhagyása Dr. Király Bálint
polgármester
12.13. Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programjának jóváhagyása Dr. Király Bálint
polgármester
12.14. Az Önkormányzat tulajdonában lévő Magyar Államkötvények értékesítésére való felhatalmazás Dr. Király Bálint
polgármester
12.15. Kincstári Vagyoni Igazgatóság által felajánlott ingatlanrész megvásárlása Dr. Király Bálint
polgármester
12.16. Vételi kérelem a kazincbarcikai 10719/96 hrsz-ú ingatlanra Dr. Király Bálint
polgármester
12.17. Vételi kérelmek a 211/11, 211/45 és a 211/102 hrsz-ú ingatlanokra Dr. Király Bálint
polgármester
12.18. K. Sándor és H. Józsefné kérelme külterületi ingatlanrészek vételére Dr. Király Bálint
polgármester
12.19. Az Iskola-tej programra vonatkozó egyszerű közbeszerzési eljárás elbírálása Dr. Király Bálint
polgármester
12.20. Az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek ügyvezető igazgatói 2004. II. negyedévi prémium feladatainak értékelése Dr. Király Bálint
polgármester
12.21. B. Béláné fellebbezése közgyógyellátási ügyben Dr. Király Bálint
polgármester
12.22. B. György fellebbezése közgyógyellátási ügyben Dr. Király Bálint
polgármester

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁLYOS RENDELETEI:

RendeletTárgy
23/2004 (09.03.) Környezetvédelmi Alap- létrehozásáról
25/2004 (09.03.) a lakások és helyiségek bérletéről
26/2004 (09.03.) Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti díjáról és a lakbértámogatás rendjéről
27/2004 (09.03.) Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek elidegenítésének feltételeiről, valamint az elidegenítésből származó bevételek felhasználásának szabályairól


Warning: file(http://www.onkportal.hu/data/bizottsagi/2004/bizottsagiulesek_kazincbarcika_03.dat) [function.file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/httpd/html/hu/onkormanyzat_testuletiulesek_2.php on line 230

Warning: file(http://www.onkportal.hu/data/bizottsagi/2004/bizottsagiulesek_kazincbarcika_05.dat) [function.file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/httpd/html/hu/onkormanyzat_testuletiulesek_2.php on line 230

Warning: file(http://www.onkportal.hu/data/bizottsagi/2004/bizottsagiulesek_kazincbarcika_01.dat) [function.file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/httpd/html/hu/onkormanyzat_testuletiulesek_2.php on line 230


[VISSZA]