Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2004.06.25. - 8:00 (Munkaterv szerinti)

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Javaslat az önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló - többször módosított - 6/2004. (II.20:) sz. rendelet módosítására
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
2. Javaslat a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 20/1996 (VI.14.) sz. rendelt módosítására
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
3. Javaslat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 28/1997. (XI.21.) sz. rendelet módosítására
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
4. Beszámoló az Ádám Jenő - Központi Általános Iskola működéséről
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
Szabóné Bene Violetta
intézményvezető
5. Tájékoztató az ifjúság droghelyzetéról és az ezzel kapcsolatos megelőző tevékenységről
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
6. Indítványok
(előterjesztés módja: *)

6.01. Herman Ottó Általános Iskola igazgatójának megbízása
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
6.02. Címzetes igazgató cím adományozása Danada János részére
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
6.03. Az ÉRV Rt-nek a Barcika Vízmű Kft-ben történő üzletrész vásárlására vonatkozó ajánlata
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
6.04. Kazincbarcika, Bercsényi úti fiatalok garzonháza kivitelezési munkái
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
6.05. Kazinbarcika város önkormányzati tulajdonban lévő lakóépületeinek 2004. évi fűtéskorszerűsítése
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
6.06. Megbízási szerződés megkötése a Telekép Kft. és Kazincbarcika Város Önkormányzata között
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
6.07. A Kazincbarcikai Fő tér 2. sz. alatti 1132/17 hrsz-ú beépítetlen terület hasznosítása
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
6.08. A Felsőbarcikáért Alapítvány részére ingyenes használati jog biztosítása a Táncsics M. Művelődési Ház használatára
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
6.09. A Kazinbarcika 12419/1 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
6.10. Feladatokra előirányzat biztosítása
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
6.11. Hiánypótlás a Felzárkóztató pályázat a községi és városi könyvtárak állománygyarapításának fejlesztésére - 2004 című pályázathoz
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
6.12. Önrész biztosítása a GYISM által meghirdetett IFJ-BM-04-A jelű pályázathoz
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
6.13. Önrész biztosítása a gyermekjóléti alapellátások fejlesztése témakörben benyújtott 04 GY/I/A/2 jelű pályázathoz
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
6.14. Önrész biztosítása a gyermekjóléti alapellátások fejlesztése témakörben benyújtott 04/GY/I/A/3 jelű pályázathoz
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
6.15. Önrész biztosítása A bűnelkövetővé válás megelőzése a tanköteles korú gyermekek, az iskolából kimaradó fiatalkorúak és a fiatal felnőttek körében témájú pályázathoz
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
6.16. Az Európai Autómentes Nap 2004. szeptember 22-i megrendezése Kazincbarcikán
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
6.17. Kazincbarcika Város Önkormányzatának csatlakozása az iskolatej programhoz
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
6.18. Szabó László és házastársa részére cserelakás bérbeadása
(előterjesztés módja: *)
Lénártné Horváth Ilona
Eü.Szoc.B. tagja
6.19. Nagyházi István és házastársa részére cserelakás bérbeadása
(előterjesztés módja: *)
Szabóné Bene Violetta
Eü.Szoc.B. elnöke
6.20. Munkácsy tér 5. 2/10. sz. alatti önkormányzati lakás határozott időre történő bérbeadása
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
6.21. Javaslat az Alsóvárosi krt. 35. I. emeleti és az Alsóvárosi krt. 33. földszinti lakások értékesítésére
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
6.22. Vajda Tibor külterületi szántó iránti vételi kérelme
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
6.23. Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2003. november 25. és 2004. május 31. között átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
(előterjesztés módja: *)
Tóth Zoltán
Pü.Biz.elnöke
6.24. özv. Berentés Lajosné fellebbezése közgyógyellátási ügyben
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
7. Interpellációk, bejelentések
(előterjesztés módja: *)


Warning: file(http://www.onkportal.hu/data/bizottsagi/2004/bizottsagiulesek_kazincbarcika_03.dat) [function.file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/httpd/html/hu/onkormanyzat_testuletiulesek_2.php on line 230

Warning: file(http://www.onkportal.hu/data/bizottsagi/2004/bizottsagiulesek_kazincbarcika_05.dat) [function.file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/httpd/html/hu/onkormanyzat_testuletiulesek_2.php on line 230

Warning: file(http://www.onkportal.hu/data/bizottsagi/2004/bizottsagiulesek_kazincbarcika_01.dat) [function.file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/httpd/html/hu/onkormanyzat_testuletiulesek_2.php on line 230


[VISSZA]