Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2004.04.30. - 8:00 (Munkaterv szerinti)

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
0. Közmeghallgatás
(előterjesztés módja: *)

1. A fiatalkorúak helyzete városunkban
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
2. Javaslat a közbeszerzési eljárás egyes kérdéseiről szóló 11/2000.(II.25.) sz. Ör. hatályon kívül helyezésére, valamint az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 6/2004.(II.20.) sz. rendelet módosítására
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
3. Beszámoló a Kazincbarcikai Sport Központ működéséről
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
Darai Imre
intézményvezető
4. Középtávú informatikai koncepció a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatalban
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
Veresné Dr. Jakab Zsuzsanna
címzetes főjegyző
5. Indítványok
(előterjesztés módja: *)

5.01. Intézményvezetői pályázatok elbírálása a.) Árpád Fejedelem - Újvárosi Általános Iskola b.) Dózsa György Úti Általános Iskola c.) Pollack Mihály Általános Iskola d.) Ságvári Endre Gimnázium
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
5.02. A 1146 hrsz-ú ingatlan használatba adása a Szalézi Szent Ferenc Társasága számára
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
5.03. Az ÉRV Rt-nek a Barcika Vízmű Kft-ben történő üzletrész vásárlására vonatkozó ajánlata
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
5.04. Fő tér 35. szám alatti garázs apportként történő bevitele a Timpanon Ingatlankezelési Kft-be
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
5.05. Nevelési-oktatási intézmények egységes szerkezetű alapító okiratainak elfogadása a.) Alsóvárosi Összevont Óvoda b.) Belvárosi Összevont Óvoda c.) Felsővárosi Összevont Óvoda d.) Ádám Jenő - Központi Általános Iskola e.) Árpád Fejedelem - Újvárosi Általános Iskola f.) Dózsa György Úti Általános Iskola g.) Herman Ottó Általános Iskola h.) Kazinczy Ferenc - Kertvárosi Általános Iskola i.) Pollack Mihály Általános Iskola j.) Ságvári Endre Gimnázium k.) Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény l.) Pedagógiai Szakszolgáltató Központ
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
5.06. Tourinform Iroda létrehozása Kazincbarcikán
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
5.07. Pályázat benyújtása az Art-mozik korszerűsítésére kiírt 2004. évi pályázatra
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
5.08. Pályázati önrész biztosítása a NEP-2004-2 pályázathoz
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
5.09. HACCP rendszer kialakítása az intézményi étkeztetésben
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
5.10. A 293/2003.(XII.17.) sz. Ökt. határozat végrehajtása
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
Dr. Trencsényi Erzsébet
kórházigazgató főorvos
5.11. Kazincbarcikai Városi Kórház konszolidációs szerződésének módosítása
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
Dr. Trencsényi Erzsébet
kórházigazgató főorvos
5.12. Fő tér 39. sz. alatti helyiségek cseréje
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
5.13. A volt MHSZ lőtér sportcélú hasznosítása
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
5.14. A kazincbarcikai 4060/2 hrsz-ú ingatlan hasznosítása
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
5.15. Munkácsy tér 3. 3/14. sz. alatti önkormányzati lakás határozott időre történő bérbeadása
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
5.16. P. L. és házastársa részére cserelakás bérbeadása
(előterjesztés módja: *)
Szabóné Bene Violetta
Eü.-i és Szociális Biz. Elnöke
5.17. G. L.-né vételi kérelme a 2230/75. hrsz-ú garázs alatti földterületre
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
5.18. K. J.-né garázs alatti földterület rendezési kérelme
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
5.19. M. J. külterületi szántó iránti vételi kérelme
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
5.20. Beszámoló a Gazdasági Bizottság 2004. január 1. és március 31. közötti időszakban - átruházott hatáskörében - hozott határozatairól
(előterjesztés módja: *)
Ollári István
Gazdasági Bizottság Elnöke
5.21. Jelentés Kazincbarcika Város Önkormányzata lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
5.22. Önálló képviselői indítvány
(előterjesztés módja: *)
Bulla Gusztáv
képviselő
5.23. F.-né E. M. aktív korúak rendszeres szociális segélyének fellebbezési ügye
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
6. Interpellációk, bejelentések
(előterjesztés módja: *)


Warning: file(http://www.onkportal.hu/data/bizottsagi/2004/bizottsagiulesek_kazincbarcika_03.dat) [function.file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/httpd/html/hu/onkormanyzat_testuletiulesek_2.php on line 230

Warning: file(http://www.onkportal.hu/data/bizottsagi/2004/bizottsagiulesek_kazincbarcika_05.dat) [function.file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/httpd/html/hu/onkormanyzat_testuletiulesek_2.php on line 230

Warning: file(http://www.onkportal.hu/data/bizottsagi/2004/bizottsagiulesek_kazincbarcika_01.dat) [function.file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/httpd/html/hu/onkormanyzat_testuletiulesek_2.php on line 230


[VISSZA]