Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2004.02.27. - 8:00 (Munkaterv szerinti)

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Javaslat a lakások és helyiségek bérletéről szóló mód. 41/1993.(XII.30.) és a lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló mód. 12/1994.(V.27.) sz. rendeletek módosítására
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
2. Javaslat az Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 4/2003.(II.21.) sz. rendelet módosítására
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
3. Beszámoló a Herman Ottó Általános Iskola működéséről
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
Bazsó Bertalanné
igazgató
4. Beszámoló a gyermekétkeztetés helyzetéről városunkban
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
5. Javaslat az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok 2004. évi üzleti tervének elfogadására
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
6. Indítványok
(előterjesztés módja: *)

6.01. Kazincbarcika Város Önkormányzata és a Timpanon Kft.-vel kötött, a lakás- és helyiséggazdálkodási feladatokra vonatkozóan kötött Megbízási szerződés módosítáa
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
6.02. Az egyéni teljesítményértékelés alapjául szolgáló célok meghatározása Kazincbarcika Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága részére
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
6.03. Tájékoztató a parkoló automatás rendszer bevezetésére kiírt pályázatról
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
6.04. Kazincbarcika és Vonzáskörzete Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának és Társulási Megállapodásának módosítása
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
6.05. Pályázat benyújtása a helyi önkormányzatok könyvtári érdekeltségnövelő tevékenységének támogatására
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
6.06. Pályázat benyújtása a helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő tevékenységének támogatására
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
6.07. BAZ Megyei Munkaügyi Központ területigénye a Kazincbarcikai Kirendeltség bővítéséhez
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
6.08. B. Z. kérelme beépítési kötelezettség és elidegenítési tilalom törlésére
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
6.09. J. Zs. és J. Zs.-né vételi kérelme a kazincbarcikai 1636/1 hrsz-ú ingatlan részterületére
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
6.10. R. R. vételi kérelme a 0340/3 hrsz-ú külterületi szántó 1200 m2-ére
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
6.11. Területvételi kérelem a kazincbarcikai 0257/3 hrsz-ú ingatlanból
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
6.12. B. M. aktív korúak rendszeres szociális segélyének fellebbezési ügye
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
6.13. N. L.-né fellebbezése közgyógyellátási ügyben
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
7. Interpellációk, bejelentések
(előterjesztés módja: *)


Warning: file(http://www.onkportal.hu/data/bizottsagi/2004/bizottsagiulesek_kazincbarcika_03.dat) [function.file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/httpd/html/hu/onkormanyzat_testuletiulesek_2.php on line 230

Warning: file(http://www.onkportal.hu/data/bizottsagi/2004/bizottsagiulesek_kazincbarcika_05.dat) [function.file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/httpd/html/hu/onkormanyzat_testuletiulesek_2.php on line 230

Warning: file(http://www.onkportal.hu/data/bizottsagi/2004/bizottsagiulesek_kazincbarcika_01.dat) [function.file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/httpd/html/hu/onkormanyzat_testuletiulesek_2.php on line 230


[VISSZA]