Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2004.01.30. - 8:00 (Munkaterv szerinti)

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Javaslat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló - módosított - 50/2001.(XII.21.) sz. rendelet módosítására, valamint a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés módosítására
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
2. Javaslat a távhőszolgáltatással kapcsolatos helyi önkormányzati rendeletek módosítására
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
3. Javaslat a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló - többször módosított - 20/1996.(VI.14.) sz. Ör. módosítására
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
4. Beszámoló az Alsóvárosi Óvoda működéséről
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
Dr. Illés Pálné
intézményvezető
5. Beszámoló a Kazincbarcika Okmányiroda tevékenységéről
(előterjesztés módja: *)
Veresné Dr. Jakab Zsuzsanna
címzetes főjegyző
6. Tájékoztató a Cigány Kisebbségi Önkormányzat működéséről
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
Nagy Elemér
CKÖ elnöke
7. Indítványok
(előterjesztés módja: *)

7.01. Kazincbarcika Város Önkormányzata, a Kazinc Távhő Kft. és a Kazinc Therm Kft. közötti távhőtermelő beruházási és Hosszútávú hőszolgáltatási szerződés módosítása
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
7.02. Telekép Kft. alapító okiratának módosítása
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
7.03. Arborétum Kht. Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
7.04. Tájékoztató a bérlakás állomány növelésére vonatkozó pályázatokról
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
7.05. Kazincbarcika Város Önkormányzata és a Timpanon Kft. között a lakás- és helyiség gazdálkodási feladatokra vonatkozóan kötött megbízási szerződés módosítása
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
7.06. Építők útja 11. sz. alatti helyiségcsoport bérbeadása a Szalézi Tartományfőnökség részére
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
7.07. Javaslat a Kazincbarcikai Mentőállomás elhelyezésére
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
7.08. Javaslat a 2004/2005. tanévben indítandó óvodai, iskolai és napközis csoportokra, illetve álláshely csökkentés meghatározására
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
7.09. Az általános iskolák működési (felvételi) körzetének módosítása
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
7.10. Javaslat Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programjára
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
7.11. Berente község területén lévő ingatlanok használati jogának Berente Önkormányzata részére történő átadása
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
7.12. Közterületek elnevezéséről szóló 273/2003.(XI.27.) sz. Ökt. határozat módosítása
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
7.13. N. D. területvételi kérelme a kazincbarcikai 1239/18 hrsz-ú ingatlanból
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
7.14. O. J. vételi kérelme a kazincbarcikai 4060/2 hrsz-ú ingatlan iránt
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
7.15. O. J. vételi kérelme a 986/81 hrsz-ú garázs alatti földterületre
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
7.16. T. J. vételi kérelme a kazincbarcika 207/209 hrsz-ú ingatlanra
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
7.17. P. K. kérelme külterületi ingatlanrész vételére
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
7.18. Közös kérelem az Ibolyás völgyi szántók vételére
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
7.19. Egressy B. út 34. 3/2. sz. alatti lakás határozott időre történő bérbeadása
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
7.20. Munkácsy tér 5. fsz. 3. sz. alatti lakás határozott időre történő bérbeadása
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
7.21. Beszámoló a Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörben hozott határozatairól
(előterjesztés módja: *)
Ollári István
GB elnöke
7.22. A 2004. február 1. napjától alkalmazandó lakásbérbeadási névjegyzék elfogadása
(előterjesztés módja: *)
Szabóné Bene Violetta
ESZB elnöke
7.23. Első lakáshoz jutók helyi támogatásának rendjéről szóló 224/2003.(X.03.) sz. Ökt. határozat módosítása
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
8. Interpellációk
(előterjesztés módja: *)


Warning: file(http://www.onkportal.hu/data/bizottsagi/2004/bizottsagiulesek_kazincbarcika_03.dat) [function.file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/httpd/html/hu/onkormanyzat_testuletiulesek_2.php on line 230

Warning: file(http://www.onkportal.hu/data/bizottsagi/2004/bizottsagiulesek_kazincbarcika_05.dat) [function.file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/httpd/html/hu/onkormanyzat_testuletiulesek_2.php on line 230

Warning: file(http://www.onkportal.hu/data/bizottsagi/2004/bizottsagiulesek_kazincbarcika_01.dat) [function.file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/httpd/html/hu/onkormanyzat_testuletiulesek_2.php on line 230


[VISSZA]