Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2003.11.28. - 8:00 (Munkaterv szerinti)

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
01. Tájékoztató a 2003. évi költségvetés I-III. negyedévi helyzetéről
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
02. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési koncepciójára
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
03. Az önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló - többször módosított - 4/2003.(II.21.) sz. Ör. módosítása
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
04. A Képviselő-testület egyes hatáskörgyakorlásának átruházásáról szóló, többször módosított 22/1996.(VII.08.) sz. rendelet módosítása, valamint az Önkormányzat többségi, illetve 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai javadalmazásának elveiről rendelkező szabályzat megalkotása
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
05. Javaslat a lakások és helyiségek bérletéről szóló 41/1993.(XII.30.) sz. Ör. módosítására
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
06. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény végrehajtására alkotott - többször módosított - 20/1996.(VI.14.) sz. Ör. módosítása
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
07. Beszámoló a SZUREK Temetkezési és Szolgáltató Kft. tevékenységéről a Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződésben foglaltak alapján
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
Szurek József
ügyvezető igazgató
08. Beszámoló a kéményseprőipari feladatok ellátásáról és javaslat a 2004. évben alkalmazandó kéményseprőipari közszolgáltatási díjakra
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
Kocsis Zsolt
ügyvezető igazgató
09. Beszámoló a gyermekétkeztetés helyzetéről városunkban
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
10. Beszámoló az önkormányzati bérlakásállomány alakulásáról, javaslat a lakásgazdálkodás jövőbeni teendőire
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
11. Indítványok
(előterjesztés módja: *)

11.01. Javaslat a Városi Kórház 2003. évi beszámolójának könyvvizsgálóval történő ellenőrzésére
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
11.02. Tájékoztató az Állami Számvevőszék által Kazincbarcika Város Önkormányzatánál végzett szennyvízközmű fejlesztési és működtetési feladat ellátásának ellenőrzéséről
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
11.03. Kazincbarcika Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére kommunikációs és ügyeleti vezérlőrendszer beszerzésére vonatkozó pályázat benyújtása és szükséges saját rész biztosítása
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
11.04. Intézmények névváltozási kérelme a.) Árpád Fejedelem Téri Általános Iskola - Újvárosi Általános Iskola b.) Herman Ottó Általános Iskola - Május 1. Úti Általános Iskola c.) Pollack Mihály Úti Általános Iskola - Éltes Mátyás Általános Iskola
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
11.05. Kazincbarcika Város Önkormányzati Minőségirányítási Programjának elkészíttetése a Controll Rt.-vel
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
11.06. Közterületek elnevezése
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
11.07. Martonyi Község Önkormányzatának csatlakozási szándéka Kazincbarcika Város Önkormányzata által szervezett, illetve működtetett közszolgáltatáshoz
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
11.08. Kazincbarcika Város közútjainak 2004. évi fenntartási munkáira pénzügyi fedezet biztosítása
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
11.09. Don Bosco Iskola által kollégium céljára bérelt Építők útja 11. sz. alatti helyiségcsoportja bérleti díj és közüzemi díj elszámolása
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
11.10. Lakás és nem lakáscélú helyiségekre vonatkozó rendbetételi költségek 2003. évi keretének kiegészítése
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
11.11. Javaslat pótelőirányzatok biztosítására
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
11.12. Téli síktalanítási feladatokra pótelőirányzat biztosítása
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
11.13. Javaslat előirányzat átcsoportosítására
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
11.14. Pályázati önrész biztosítása a Ságvári Endre Gimnázium által benyújtandó akkreditált felnőttképzési intézmények infrastrukturális fejlesztési pályázatához
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
11.15. Egressy Béni Művelődési Központ és Könyvtárnak pótelőirányzat biztosítása
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
11.16. Egressy Béni Művelődési Központ és Könyvtár részére a Gyermekek Házának tetőfelújítására átadott előirányzat felhasználása
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
11.17. LURA Kft. kérelme földhasználati jog biztosítása iránt
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
11.18. Bodnár Ferenc és Bodnár Ferencné kérelme elidegenítési tilalom törlése iránt
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
11.19. Sajóvölgye Takarékszövetkezet kérelme bekötőút építése céljára, valamint az 1394/59 hrsz-ú ingatlan egy részének hasznosítása szolgáltató egység telepítésére
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
11.20. Kérelmek a Csalogány úti családi házas ingatlanok végében lévő beépítetlen területek vételére
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
11.21. Munkácsy tér 3. II/9. sz. alatti lakás határozott időre történő bérbeadása
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
11.22. Behajthatatlan követelés nyilvántartásból való törlésének engedélyezése
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
11.23. Nagy Béláné rendszeres szociális segély fellebbezési ügye
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
12. Interpellációk
(előterjesztés módja: *)


Warning: file(http://www.onkportal.hu/data/bizottsagi/2003/bizottsagiulesek_kazincbarcika_03.dat) [function.file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/httpd/html/hu/onkormanyzat_testuletiulesek_2.php on line 230

Warning: file(http://www.onkportal.hu/data/bizottsagi/2003/bizottsagiulesek_kazincbarcika_05.dat) [function.file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/httpd/html/hu/onkormanyzat_testuletiulesek_2.php on line 230

Warning: file(http://www.onkportal.hu/data/bizottsagi/2003/bizottsagiulesek_kazincbarcika_01.dat) [function.file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/httpd/html/hu/onkormanyzat_testuletiulesek_2.php on line 230


[VISSZA]