Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2003.07.18. - 8:00 (Munkaterv szerinti)

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
01. Javaslat a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény végrehajtására kiadott - többször módosított - 20/1996.(VI.14.) sz. Ör. módosítására
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
02. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló - többször módosított - 28/2000.(VI.23.) sz. Ör. módosítására
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
03. Kazincbarcika, Muskátli úti nyugdíjasház beindítása, működtetése. Javaslat a 17/1996.(V.09.) sz. Ör. és a 41/1993.(XII.30.) sz. Ör. módosítására
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
04. Javaslat az önkormányzati képviselő, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló - többször módosított - 2/1995.(I.20.) sz. Ör. módosítására
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
05. Beszámoló a Közterület-felügyelet munkájáról
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
06. Tájékoztató Kazincbarcika Város foglalkoztatási helyzetéről, a munkanélküliség alakulásáról
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
Káli Lajosné
kirend. vezető
07. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2003-2006. évi Gazdasági Programjára
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
08. Javaslat a Képviselő-testület 2003. II. félévi munkatervére
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
09. Indítványok
(előterjesztés módja: *)

09.01. Javaslat a Polgármester illetményének és költségtérítési átalányának megállapítására
(előterjesztés módja: *)
Dr. Czifra János
Ügyrendi és Jogi Biz. elnöke
09.02. Javaslat az Alpolgármester illetményének emelésére és költségtérítési átalányának megállapítására
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
09.03. Kitüntetési díjak adományozása
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
09.04. Indítvány Kazincbarcika várossá nyilvánítása 50. évfordulója rendezvényeit előkészítő Operatív Munkacsoport létrehozására
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
09.05. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás ügye
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
09.06. Vélemény közforgalmú gyógyszertár létesítéséhez
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
09.07. Javaslat a Kazincbarcika Város Önkormányzatának tulajdonában lévő kárpótlási jegyek FORRÁS részvény cseréjére vagy értékesítésére
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
09.08. Tájékoztató a Kazincbarcika-Berente közötti, közigazgatási határvonal megállapítására irányuló per állásáról
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
09.09. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételénél - Idősek Otthona, Gyermekek útja 4. - az élelmezési nyersanyagnorma megállapítására
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
09.10. Kazincbarcika Város Önkormányzata és a Timpanon Kft. között lakás- és helyiséggazdálkodási feladatokra vonatkozóan kötött megbízási szerződés módosítása
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
09.11. Javaslat Kazincbarcika város többségi önkormányzati tulajdonában lévő lakóépületeinek 2003. évi fűtéskorszerűsítésére
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
09.12. Javaslat pótelőirányzat biztosítására
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
09.13. Javaslat a 64/2003.(III.28.) sz. Ökt. határozat módosítására
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
09.14. Hozzájárulás ifjúsági védőnői státusz betöltéséhez
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
09.15. Javaslat a kazincbarcika Városi Kórház alapító okiratának módosítására
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
09.16. Javaslat a Belvárosi Óvoda alapító okiratának módosítására
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
09.17. Kazincbarcika, Irinyi u. 2. sz. alatti ingatlan használatba adása rehabilitációs foglalkoztatás céljára
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
09.18. Közművesített építési telkek értékesítése a Muskátli úti 1356/6 hrsz-ú ingatlanon
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
09.19. Alsótelekes Község Önkormányzatának csatlakozási szándéka Kazincbarcika Város Önkormányzata által szervezett, illetve működtetett közszolgáltatáshoz
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
09.20. Baloghné Dezső Mária (Kazincbarcika, Csalogány u. 27.) vételi kérelme
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
09.21. TRADEMAX Kft. területvételi kérelme étterem-építés céljára
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
09.22. Tresza Máté belterületbe vonási kérelme
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
09.23. Tresza Róbert rendezési terv módosítási kérelme
(előterjesztés módja: *)
Dr. Király Bálint
polgármester
09.24. Beszámoló a Gazdasági Bizottság 2003. április 1.-június 30. közötti időszakban - átruházott hatáskörében - hozott határozatairól
(előterjesztés módja: *)
Ollári István
Gazdasági Bizottság Elnöke
10. Interpellációk, bejelentések
(előterjesztés módja: *)

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
183/2003 (07.18.) Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás ügye


Warning: file(http://www.onkportal.hu/data/bizottsagi/2003/bizottsagiulesek_kazincbarcika_03.dat) [function.file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/httpd/html/hu/onkormanyzat_testuletiulesek_2.php on line 230

Warning: file(http://www.onkportal.hu/data/bizottsagi/2003/bizottsagiulesek_kazincbarcika_05.dat) [function.file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/httpd/html/hu/onkormanyzat_testuletiulesek_2.php on line 230

Warning: file(http://www.onkportal.hu/data/bizottsagi/2003/bizottsagiulesek_kazincbarcika_01.dat) [function.file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/httpd/html/hu/onkormanyzat_testuletiulesek_2.php on line 230


[VISSZA]