Polgármesteri Hivatal - Ügykörök
Ügykör: A házipálinka-desztilláló berendezések nyilvántartásba vétele
Szervezeti egység: Gazdálkodási Osztály Adócsoport

a magánfőzési tevékenységre alkalmas desztilláló berendezéssel rendelkező magánszemély adózók részére

Az önkormányzati adóhatóságnál regisztrált magánfőző személy a jövedéki adóról szóló 2003. évi CXXVII. törvény 67/A. § (4) bekezdése alapján a 2015. évben előállított magánfőzött párlat utáni adóbevallási és adófizetési kötelezettségeit 2016. január 15-ig együtt teljesíti a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Ha a magánfőző nem állított elő tárgyévben magánfőzött párlatot, akkor nem keletkezik tárgyévre vonatkozóan adóbevallási és befizetési kötelezettsége.

1. A bevallási kötelezettségnek az adóbevallási nyomtatvány aláírt példányának az azon szereplő címre való benyújtásával(megküldésével) tehet eleget.
2. Az 1000 Ft átalányadó befizetés teljesítését megteheti átutalási postautalványon, illetve átutalással a következő számlaszámra: 11734152-15350057-10600003.

A bevallási kötelezettséget az általányadó befizetése nem helyettesíti. Mulasztás esetén 200.000 Ft-ig terjedő mulasztási bírság kiszabásának van helye. Az önkormányzati adóhatóság a bevallás adatának valódiságát, illetve a benyújtás elmaradásának indokoltságát 1 éven belül ellenőrizheti.

A párlat magánfőzés útján való előállítása nem engedélyköteles, azonban az itt felsorolt követelményekhez kötött.
A hatályos szabályozás alapján magánfőző az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, saját tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik.
Magánfőzés a párlatnak a magánfőző lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása, évente legfeljebb 50 liter mennyiségig.
Egy tárgyéven belül a természetes személy vagy bérfőzetőként vagy magánfőzőként jogosult párlatot előállíttatni, illetve előállítani, és egy háztartáson belül vagy csak bérfőzetőként vagy csak magánfőzőként lehet előállíttatni, illetve előállítani párlatot.
Amennyiben egy háztartásban több bérfőzető vagy több magánfőző él, a meghatározott éves mennyiségi korlátok szempontjából az általuk főzetett, illetve főzött mennyiségek egybeszámítandók.

A magánfőző köteles megőrizni és hatósági ellenőrzéskor bemutatni a desztillálóberendezés feletti jogszerű tulajdonszerzést igazoló iratot.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a jelen szabályozás a 2016. január 1-je után előállított párlatokat illetően az alábbiak szerint részben megváltozik.
- Megszűnik az átalányadózás: az éves 1000 Ft helyett a jövedéki adó mértéke literenként 700 Ft-ra emelkedik, és megváltozik az adó megfizetésének rendszere is.
- Az önkormányzati adóhatóságnál regisztrált magánfőző a párlat előállítását megelőzően 700 Ft értékű párlatadójegyet köteles beszerezni a vámhatóságtól (NAV). Ezt megteheti papír alapon és elektronikusan is.
- Első alkalommal legalább 5 db-ot kell beszereznie, és egy évben legfeljebb 86 db szerezhető be. Egy párlatadójegy 1 liter 42 térfogat-százalékos párlat előállítására jogosítja az előállítót. A magánfőző mindig annyi párlat előállítására jogosult, mint ahány adójeggyel rendelkezik. Ha több párlatot állít elő annál, akkor köteles a hiányzó mennyiséget beszerezni, de ekkor sem haladhatja meg a 86 db/év mennyiséget.
- Többletmennyiség esetén azt köteles bejelenteni a vámhatóság felé, amelyet egyeztetett módon meg kell semmisítenie.
- Mindezekre tekintettel megszűnik az adóbevallási kötelezettség, így a 2016. évben főzött mennyiségről már nem kell a jegyző felé bevallást benyújtaniuk.


[VISSZA]