Polgármesteri Hivatal - Ügykörök
Ügykör: A szociális és jegyzői hatáskörbe tartozó gyámhatósági feladatok ellátása
Szervezeti egység: Hatósági és Jogi Osztály Szociális Csoport[VISSZA]