Polgármesteri Hivatal - Ügykörök
Ügykör: Jegyzői hatáskörbe tartozó gyámhatósági feladatok
Szervezeti egység: Hatósági és Jogi Osztály Szociális Csoport

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság
- óvodáztatási támogatás[VISSZA]