Polgármesteri Hivatal - Szervezeti egységek
Hatósági és Jogi Osztály Szociális Csoport
Cím:Kazincbarcika, Fő tér 36.
Telefon:(48) 514-767
E-mail:szoc@kazincbarcika.hu
Vezető:Blaháné Olcsvári Mária

ÜGYKÖRÖK:

 A szociális és jegyzői hatáskörbe tartozó gyámhatósági feladatok ellátása, Jegyzői hatáskörbe tartozó gyámhatósági feladatok, Polgármesteri hatáskörbe tartozó szociális rászorultságtól függő ellátások,NYOMTATVÁNYOK:

Nyomtatvány (.doc)ZIP
Adósságkezelési kérelem -
Aktív korúak ellátása kérelem -
Egészségügyi szolgáltatásra kérelem -
Időskorúak járadéka kérelem -
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás kérelem -
Közgyógyellátás kérelem -
Lakásfenntartási támogatás -
Mozgáskorlátozott kérelem -
Polgármesteri segély -
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kérelem -
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (kiskorú gyermek) kérelem -
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (saját jogán, nagykorú) kérelem -
Temetési segély kérelem -
Ápolási díj kérelem -
Átmeneti segély kérelem -
Óvodáztatási támogatás kérelem -
Önkormányzati segély -

MUNKATÁRSAK:

Név Szoba Telefon / mell. / E-mail
Blaháné Olcsvári Mária
(szociális csoportvezető)
(48) 514-746
blahane.o.maria@kazincbarcika.hu
Dobos Nikolett
(szociális ügyintéző)
(48) 514-767
dobos.nikolett@kazincbarcika.hu
Elek Istvánné
(szociális ügyintéző)

elek.istvanne@kazincbarcika.hu
Siposné Koleszár Zsuzsanna
(szociális ügyintéző)
(48) 514-767
siposne.k.zsuzsanna@kazincbarcika.hu
Tóth Margit
(szociális ügykezelő)
(48) 514-748
suveges.laszlone@kazincbarcika.hu


[VISSZA]