Polgármesteri Hivatal - Szervezeti egységek
Hatósági és Jogi Osztály Építéshatósági Csoport
Cím:Kazincbarcika, Fő tér 35.
Telefon:(48) 514-782
E-mail:eph@kazincbarcika.hu
Vezető:Dr. Szuromi Krisztina

ÜGYKÖRÖK:

 Építésügyi hatósági ügyek,

Az építéshatóság Kazincbarcika város közigazgatási területén és a kormányrendeletben meghatározott, kazincbarcikai járási illetékességébe tartozó települések közigazgatási területére vonatkozó építéshatósági feladatokat látja el. Lefolytatja az építéshatósági eljárásokat az alábbiak szerint:
- eljár az építési, a bontási, a használatbavételi, a fennmaradási, az összevont és az engedély hatályának meghosszabbítására irányuló engedélyezési eljárásokban, valamint a használatbavételi és az építtetői jogutódlás bejelentés tudomásul vételével kapcsolatban, továbbá az ezekkel összefüggő ellenőrzési és kötelezési ügyekben, valamint a külön jogszabályban meghatározott építésügyi hatósági kötelezésekben;
- kiszabja az építésügyi bírságot;
- Kazincbarcikán az újonnan kialakított telkek beépítésekor meghatározza a házszámokat;
- szakhatóságként jár el a külön jogszabály szerinti építésügyi eljárásokban;
- gondoskodik az építésügyi nyilvántartások vezetéséről;
- éves jelentéseket készít a nyilvántartások adataiból.

Illetékességi terület: Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján a járásszékhely települési önkormányzat jegyzőjének illetékessége a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározottak szerint az alábbi településekre terjed ki: Alacska, Alsótelekes, Bánhorváti, Berente, Dédestapolcsány, Felsőtelekes, Izsófalva, Kazincbarcika, Kurityán, Mályinka, Múcsony, Nagybarca, Ormosbánya, Rudabánya, Rudolftelep, Sajógalgóc, Sajóivánka, Sajókaza, Sajószentpéter, Szuhakálló, Tardona, Vadna.

Mielőtt építési munkába kezdene, tájékozódjon az illetékes építéshatóságnál!
A lakossági tájékoztatók innen érhetőek el: www.e-epites.hu/lakossagi-tajekoztatok.

Fontos tudnivaló!

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 53/A. § (2) bekezdés alapján az építésügyi hatóság az engedélyezési eljárást és annak eljárási cselekményeit elektronikus ügyintézés keretében folytatja le. Az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer (ÉTDR) egy központi, az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást országos szinten egységesen támogató informatikai rendszer.

A papíron beadott kérelem is csak az ÉTDR által biztosított formanyomtatványon nyújtható be!

A formanyomtatvány megtalálható (és letölthető) a www.e-epites.hu weboldalon az ÉTDR/formanyomtatványok menüpontra kattintva.
Építésügyi hatósági kérelmek benyújtásának lehetőségei:
1. ÉTDR-en keresztül, elektronikusan (www.etdr.gov.hu);
2. Papír alapon ügyfélfogadási időben az építéshatósági irodában is személyesen vagy postai úton.

NYOMTATVÁNYOK:

Nyomtatvány (.doc)ZIP
Statisztikai adatlap épület bontásának engedélyezéséhez és tudomásulvételéhez -
Statisztikai adatlap épület építési engedélyezéséhez -
Statisztikai adatlap épület használatbavételéhez -
Építési kérelem -

MUNKATÁRSAK:

Név Szoba Telefon / mell. / E-mail
Horváth Julianna
(ügykezelő)
(48) 514-781
horvath.julianna@kazincbarcika.hu
Jedlicska-Jámbor Lilla
(építéshatósági ügyintéző)
(48) 514-781
jambor.lilla@kazincbarcika.hu
Vaszily-Gyurkó Anita
(építéshatósági ügyintéző)
(48) 514-782
vaszily.gy.anita@kazincbarcika.hu


[VISSZA]