Polgármesteri Hivatal - Minőségpolitika

A Képviselő-testület és a Hivatal törvényes, eredményes és hatékony működésének kulcsa a minőség. A minőségi munka alapkövetelmény az önkormányzati szférában.

A minőség alatt a feladataink és hatásköreink ellátását meghatározó eljárási rendszer, valamint az ennek eredményeként megjelenő döntések azon képességét értjük, amely alkalmas arra, hogy kielégítse Kazincbarcika Város polgárainak igényeit és követelményeit.

Ennek érdekében vezettük be és működtetjük egyes tevékenységekre MSZ EN ISO 9001:2008 minőségügyi rendszert.

Kazincbarcika Városi Önkormányzata Polgármesteri Hivatala, mint a "város háza" teljes mértékben elkötelezett annak érdekében, hogy megfeleljen az ügyfeleinek és a város polgárainak szolgáltatásainkra és tevékenységeinkre vonatkozó elvárásainak.

Ennek érdekében szándékaink szerint az alábbiak megvalósulására törekszünk:

 • A Hivatal munkája során a minőség iránti igényesség valósuljon meg. Törekedjünk a jogszabályi követelmények maradéktalan betartására, a hatékony, megbízható ügyintézés megvalósítására.
 • A hivatali munka minden szakaszában érvényesüljön a közszolgálatiság, és az ügyfélközpontúság szelleme "Mindannyian másokért".
 • A munkatársakkal szemben támasztott elvárás az igényes, szakszerű ügyintézés, a minőségi szemlélet kialakulása.
 • Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok tevékenysége feleljen meg a tulajdonosi, és lakossági elvárásoknak egyaránt.
 • Az önkormányzat által biztosított infrastrukturális szolgáltatások és városüzemeltetési feladatok ellátásának minőségét, és gazdaságosságát folyamatosan javítsuk.
 • Az önkormányzat által fenntartott intézményrendszer (oktatási, kulturális, szociális, egészségügyi) működése megfeleljen a kazincbarcikai polgárok, és az ide látogató vendégek minőségi követelményeinek.
 • A város oktatási intézményeiben törekedjünk a minőségi oktatás megvalósítására, biztosítsuk az esélyegyenlőséget, és a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását.
 • A város megismertetését, jó hírnevének öregbítését segítsük elő, nyújtsunk támogatást a városban működő kulturális, sport és egyéb civil szervezeteknek.
 • Az Önkormányzat és a Hivatal közvetlen és közvetett eszközökkel egyaránt bevonja tevékenységébe a város polgárait lakossági fórumokon, fogadóórákon és más alkalmi rendezvényeken is. Meghallgatjuk véleményüket, és azt beépítjük tevékenységünkbe.
 • Az Önkormányzat és a Hivatal saját munkájáról a helyi tömegtájékoztatási eszközök nyújtotta lehetőséget felhasználva – a polgárok folyamatos informálásával – ad számot.
 • Pályázati úton is támogatjuk a civil kezdeményezéseket, ezzel is elősegítjük a civil társadalom megerősödését városunkban.
 • A jogállamiság, a törvényesség megvalósulása megköveteli a jogszabályok szigorú betartását és betartatását, a polgárok törvénytisztelő magatartásának elősegítését.

Munkatársainktól elvárjuk, hogy elkötelezettek legyenek minőségpolitikánk iránt, a Polgármesteri Hivatal etikai normáit következetesen betartsák, megfelelő magatartáskultúrát és munkastílust képviseljenek, munkájuk során következetesen érvényesítsék a Minőségirányítási Kézikönyv és a kapcsolódó dokumentumok előírásait.

Kazincbarcika, 2011. július 28.


[VISSZA]