Polgármesteri Hivatal - E-mail címek
Központi e-mail cím: hivatal@kazincbarcika.hu

SZERVEZETEK:

Szervezeti egységE-mail
Gazdálkodási Osztály Adócsoportado@kazincbarcika.hu
Gazdálkodási Osztály Költségvetési Csoportgazdalkodas@kazincbarcika.hu
Hatósági és Jogi Osztály Anyakönyvanyakonyv@kazincbarcika.hu
Hatósági és Jogi Osztály Jogi, Igazgatási és Szervezési Csoporthatosag@kazincbarcika.hu
Hatósági és Jogi Osztály Szociális Csoportszoc@kazincbarcika.hu
Hatósági és Jogi Osztály Építéshatósági Csoporteph@kazincbarcika.hu
Hulladékkezelési Társulás munkaszervezetesajobodva@kazincbarcika.hu
Intézmény- és Vagyongazdálkodási Osztályintezmenygazd@kazincbarcika.hu
Kazincbarcikai Önkormányzati Rendészet Közterület-felügyelői Csoportrendeszet@kazincbarcika.hu
Kazincbarcikai Önkormányzati Rendészet Mezőőri Csoportrendeszet@kazincbarcika.hu
Városüzemeltetési Osztályvarosuzemeltetes@kazincbarcika.hu

MUNKATÁRSAK:

Név Szervezeti egység / szoba E-mail
Anga Sára
(adóügyi ügyintéző)
Gazdálkodási Osztály Adócsoport
konkolyne.a.sara@kazincbarcika.hu
Balázs Andrea
(jegyzőkönyvvezető)
Hatósági és Jogi Osztály Jogi, Igazgatási és Szervezési Csoport
211. sz.
balazs.andrea@kazincbarcika.hu
Balázs Judit
(ügykezelő)
Polgármesteri Iroda Városfejlesztési Csoport
203. sz.
balazs.judit@kazincbarcika.hu
Barnóczki Marianna Intézmény- és Vagyongazdálkodási Osztály
barnoczki.marianna@kazincbarcika.hu
Bartusné dr. Derján Barbara
(jogász)
Hatósági és Jogi Osztály Jogi, Igazgatási és Szervezési Csoport
106. sz.
bartusne.d.barbara@kazincbarcika.hu
Blaháné Olcsvári Mária
(szociális csoportvezető)
Hatósági és Jogi Osztály Szociális Csoport
blahane.o.maria@kazincbarcika.hu
Bárdos Botond
(osztályvezető)
Városüzemeltetési Osztály
101. sz.
bardos.botond@kazincbarcika.hu
Bíró Annamária Intézmény- és Vagyongazdálkodási Osztály
biro.annamaria@kazincbarcika.hu
Csordásné Vincze Ágnes Intézmény- és Vagyongazdálkodási Osztály
csordasne.v.agnes@kazincbarcika.hu
Demeter Dávid
(könyvelési ügyintéző)
Gazdálkodási Osztály Könyvelési Csoport
110 sz.
demeter.david@kazincbarcika.hu
Dinea-Szentesi Judit
(pályázati koordinátor)
Polgármesteri Iroda Városfejlesztési Csoport
205. sz.
szentesi.judit@kazincbarcika.hu
Domosné Csépke Andrea
(ügykezelő)
Hatósági és Jogi Osztály Jogi, Igazgatási és Szervezési Csoport
213 sz.
csepke.andrea@kazincbarcika.hu
Dr. Balla Eszter
(jogi szakreferens)
Hatósági és Jogi Osztály Jogi, Igazgatási és Szervezési Csoport
102. sz.
balla.eszter@kazincbarcika.hu
Dr. Gábor Tamás Józsefné
(fejlesztési csoportvezető)
Polgármesteri Iroda Városfejlesztési Csoport
205. sz.
gabor.tamasne@kazincbarcika.hu
Dr. Imre Róbert
(jogi szakreferens)
Hatósági és Jogi Osztály Jogi, Igazgatási és Szervezési Csoport
102. sz.
imre.robert@kazincbarcika.hu
Dr. Juhász Hajnalka Mónika
(aljegyző)
Hatósági és Jogi Osztály Jogi, Igazgatási és Szervezési Csoport
107. sz.
s.farkas.hajnalka@kazincbarcika.hu
Dr. Juhász-Nagy Balázs
(főépítész)
Polgármesteri Iroda Főépítészi Csoport
214. sz.
foepitesz@kazincbarcika.hu
Dr. Kakas Zoltán
(adócsoport-vezető)
Gazdálkodási Osztály Adócsoport
kakas.zoltan@kazincbarcika.hu
Dr. Kovács Marianna
(jogász)
Hatósági és Jogi Osztály Jogi, Igazgatási és Szervezési Csoport
106. sz.
kovacs.marianna@kazincbarcika.hu
Dr. Szuromi Krisztina
(jegyző)
Hatósági és Jogi Osztály Jogi, Igazgatási és Szervezési Csoport
213. sz.
jegyzo@kazincbarcika.hu
Dávid Zoltán Városüzemeltetési Osztály
101. sz.
david.zoltan@kazincbarcika.hu
Elek Istvánné
(szociális ügyintéző)
Hatósági és Jogi Osztály Szociális Csoport
elek.istvanne@kazincbarcika.hu
Farkasné Fűkő Katalin
(segédfelügyelő)
Kazincbarcikai Önkormányzati Rendészet Közterület-felügyelői Csoport
fsz.
rendeszet@kazincbarcika.hu
Fodor Gábor
(közterület-felügyelő, rendészet-vezetőhelyetes)
Kazincbarcikai Önkormányzati Rendészet Közterület-felügyelői Csoport
fsz.
fodor.gabor@kazincbarcika.hu
Fodor Zsolt
(üzemeltetési referens)
Városüzemeltetési Osztály
101. sz.
fodor.zsolt@kazincbarcika.hu
Fodorné Bárczi Ildikó
(adóügyi ügyintéző)
Gazdálkodási Osztály Adócsoport
fodorne.b.ildiko@kazincbarcika.hu
Fórisné Silye Tünde
(szociális ügyintéző)
Hatósági és Jogi Osztály Szociális Csoport
forisne.s.tunde@kazincbarcika.hu
Földi Lilla
(kereskedelmi-hatósági ügyintéző)
Hatósági és Jogi Osztály Jogi, Igazgatási és Szervezési Csoport
109. sz.
foldi.lilla@kazincbarcika.hu
Földi Szilvia
(segéd-felügyelő)
Kazincbarcikai Önkormányzati Rendészet Közterület-felügyelői Csoport
foldi.szilvia@kazincbarcika.hu
Földi Zsuzsanna
(projektmenedzser)
Polgármesteri Iroda Városfejlesztési Csoport
201. sz.
foldi.zsuzsanna@kazincbarcika.hu
Gyöngy Erika
(adóügyi ügyintéző)
Gazdálkodási Osztály Adócsoport
gyongy.erika@kazincbarcika.hu
Gál Tímea
(projektmenedzser)
Polgármesteri Iroda Városfejlesztési Csoport
201. sz.
gal.timea@kazincbarcika.hu
Hegedűs Leonetta
(könyvelési ügyintéző)
Gazdálkodási Osztály Költségvetési Csoport
110. sz.
hegedus.leonetta@kazincbarcika.hu
Horváth Julianna
(ügykezelő)
Gazdálkodási Osztály Adócsoport
horvath.julianna@kazincbarcika.hu
Horváth Ádám
(közterület-felügyelő)
Kazincbarcikai Önkormányzati Rendészet Közterület-felügyelői Csoport
fsz.
rendeszet@kazincbarcika.hu
Horváthné Balogh Gyöngyi
(adóügyi ügyintéző)
Gazdálkodási Osztály Adócsoport
horvathne.b.gyongyi@kazincbarcika.hu
Jedlicska-Jámbor Lilla
(építéshatósági ügyintéző)
Hatósági és Jogi Osztály Építéshatósági Csoport
jambor.lilla@kazincbarcika.hu
Juhász Tiborné
(anyakönyvvezető)
Hatósági és Jogi Osztály Anyakönyv
105. sz.
juhasz.tiborne@kazincbarcika.hu
Kelemen Melinda Intézmény- és Vagyongazdálkodási Osztály
kelemen.melinda@kazincbarcika.hu
Kerekes Krisztián
(szociális ügyintéző)
Hatósági és Jogi Osztály Szociális Csoport
kerekes.krisztian@kazincbarcika.hu
Király Istvánné
(pénztáros)
Gazdálkodási Osztály Könyvelési Csoport
109. sz.
kiraly.istvanne@kazincbarcika.hu
Kismarton Eszter
(titkársági ügyintéző)
Polgármesteri Iroda
207. sz.
kismarton.eszter@kazincbarcika.hu
Kiss Mihály
(közterület-felügyelő)
Kazincbarcikai Önkormányzati Rendészet Közterület-felügyelői Csoport
fsz.
rendeszet@kazincbarcika.hu
Kiss Ágnes
(ügykezelő)
Gazdálkodási Osztály Költségvetési Csoport
111. sz.
kiss.agnes@kazincbarcika.hu
Kissné Krpán Ildikó Intézmény- és Vagyongazdálkodási Osztály
kissne.k.ildiko@kazincbarcika.hu
Klimon István
(alpolgármester)
Polgármesteri Iroda
207. sz
klimon.istvan@kazincbarcika.hu
Koleszár Istvánné Intézmény- és Vagyongazdálkodási Osztály
koleszar.istvanne@kazincbarcika.hu
Konyha Gabriella
(adóügyi ügyintéző)
Gazdálkodási Osztály Adócsoport
konyha.gabriella@kazincbarcika.hu
Kovács Boglárka
(asszisztens)
Polgármesteri Iroda Tanácsadói Csoport
207. sz.
kovacs.boglarka@kazincbarcika.hu
Kovács György István
(városüzemeltetési referens)
Városüzemeltetési Osztály
101. sz.
kovacs.gyorgy@kazincbarcika.hu
Kovács László
(tanácsadó)
Polgármesteri Iroda Tanácsadói Csoport
kovacs.laszlo@kazincbarcika.hu
Kundrák Marianna
(szervező-irattáros (testületi-bizottsági ülések szervezése, határozatok karbantartása))
Hatósági és Jogi Osztály Jogi, Igazgatási és Szervezési Csoport
211. sz.
jaksa.zsoltne@kazincbarcika.hu
Kőhalmi Sándor
(mezőőr)
Kazincbarcikai Önkormányzati Rendészet Mezőőri Csoport
fsz.
rendeszet@kazincbarcika.hu
Lizák János
(pályázati koordinátor)
Városüzemeltetési Osztály
117. sz
lizak.janos@kazincbarcika.hu
Majoros Adrienn
(személyzeti ügyintéző)
Hatósági és Jogi Osztály Jogi, Igazgatási és Szervezési Csoport
212. sz.
majoros.adrienn@kazincbarcika.hu
Marcelli János
(üzemeltetési referens)
Városüzemeltetési Osztály
117. sz.
marcelli.janos@kazincbarcika.hu
Molnár-Győrfi Katalin
(projektmenedzser)
Polgármesteri Iroda Városfejlesztési Csoport
205. sz.
molnar.gy.katalin@kazincbarcika.hu
Nagy-György Tiborné
(vagyongazdálkodási ügyintéző)
Intézmény- és Vagyongazdálkodási Osztály
116 sz.
nagy.gy.tiborne@kazincbarcika.hu
Nagyné Urbán Éva
(vagyongazdálkodási ügyintéző)
Intézmény- és Vagyongazdálkodási Osztály
116. sz.
nagyne.u.eva@kazincbarcika.hu
Némethné dr. Kocsis Melinda
(jogász)
Hatósági és Jogi Osztály Jogi, Igazgatási és Szervezési Csoport
106. sz.
nemethne.k.melinda@kazincbarcika.hu
Otrosinka Tiborné
(osztályvezető)
Intézmény- és Vagyongazdálkodási Osztály
otrosinka.tiborne@kazincbarcika.hu
Papp Alexandra Intézmény- és Vagyongazdálkodási Osztály
papp.alexandra@kazincbarcika.hu
Papp Eszter
(vezető tanácsos (adatszolgáltatás, közzétettél))
Hatósági és Jogi Osztály Jogi, Igazgatási és Szervezési Csoport
108. sz.
papp.eszter@kazincbarcika.hu
Papp Katalin Intézmény- és Vagyongazdálkodási Osztály
papp.katalin@kazincbarcika.hu
Peják Zsolt Árpád
(közterület-felügyelő)
Kazincbarcikai Önkormányzati Rendészet Közterület-felügyelői Csoport
fsz.
rendeszet@kazincbarcika.hu
Perecz Péter Attiláné
(költségvetési ügyintéző)
Gazdálkodási Osztály Költségvetési Csoport
112. sz.
perecz.p.attilane@kazincbarcika.hu
Pitényi-Antal Emese Intézmény- és Vagyongazdálkodási Osztály
pitenyi.a.emese@kazincbarcika.hu
Polyik Tamás
(informatikus)
Hatósági és Jogi Osztály Jogi, Igazgatási és Szervezési Csoport
202. sz.
polyik.tamas@kazincbarcika.hu
Polónyi-Andó Viktória
(anyakönyvvezető)
Hatósági és Jogi Osztály Anyakönyv
105. sz.
polonyi-a.viktoria@kazincbarcika.hu
Pál Györgyné
(költségvetési ügyintéző)
Gazdálkodási Osztály Könyvelési Csoport
112. sz.
pal.gyorgyne@kazincbarcika.hu
Pál Viktória
(önkormányzati rendészeti titkársági ügyintéző)
Kazincbarcikai Önkormányzati Rendészet Közterület-felügyelői Csoport
fsz.
pal.viktoria@kazincbarcika.hu
Pálinkó Gábor
(informatikus)
Hatósági és Jogi Osztály Jogi, Igazgatási és Szervezési Csoport
202 sz.
palinko.gabor@kazincbarcika.hu
Setét László
(segédfelügyelő)
Kazincbarcikai Önkormányzati Rendészet Közterület-felügyelői Csoport
fsz.
rendeszet@kazincbarcika.hu
Stolc Péter Ákos
(közterület-felügyelő)
Kazincbarcikai Önkormányzati Rendészet Közterület-felügyelői Csoport
fsz.
rendeszet@kazincbarcika.hu
Stán Györgyné
(gazdálkodási osztályvezető)
Gazdálkodási Osztály Költségvetési Csoport
111. sz.
stan.gyorgyne@kazincbarcika.hu
Szabó György
(közterület-felügyelő)
Kazincbarcikai Önkormányzati Rendészet Közterület-felügyelői Csoport
fsz.
rendeszet@kazincbarcika.hu
Szabó Ilona
(közterület-felügyelő)
Kazincbarcikai Önkormányzati Rendészet Közterület-felügyelői Csoport
fsz.
rendeszet@kazincbarcika.hu
Szalainé Homola Andrea Városüzemeltetési Osztály
101. sz
szalaine.h.andrea@kazincbarcika.hu
Szegediné Ronyecz Ágnes
(ügykezelő)
Hatósági és Jogi Osztály Szociális Csoport
szegedine.r.agnes@kazincbarcika.hu
Szeszéné Csorba Erika
(ügykezelő)
Városüzemeltetési Osztály
101. sz.
szeszene.cs.erika@kazincbarcika.hu
Sziráczki Mónika
(titkársági ügyintéző)
Polgármesteri Iroda
207. sz.
sziraczki.monika@kazincbarcika.hu
Szitka Péter
(polgármester)
Polgármesteri Iroda
207 sz.
szitka.peter@kazincbarcika.hu
Szmerekné Urbán Angelika Intézmény- és Vagyongazdálkodási Osztály
szmerekne.u.angelika@kazincbarcika.hu
Szomor Attila
(közterület-felügyelő)
Kazincbarcikai Önkormányzati Rendészet Közterület-felügyelői Csoport
fsz.
rendeszet@kazincbarcika.hu
Szopkó Tiborné
(gazdasági vezető)
Hulladékkezelési Társulás munkaszervezete
102. sz.
szopko.tiborne@kazincbarcika.hu
Sándor Mária
(egészségügyi referens)
Polgármesteri Iroda
208. sz.
sandor.maria@kazincbarcika.hu
Takácsné Olajos Piroska
(könyvelési ügyintéző)
Gazdálkodási Osztály Könyvelési Csoport
110. sz.
takacsne.o.piroska@kazincbarcika.hu
Tomcsák Andrea
(hagyatéki ügyintéző)
Hatósági és Jogi Osztály Jogi, Igazgatási és Szervezési Csoport
108. sz.
oleszka.zsoltne@kazincbarcika.hu
Turóczy Éva
(ügykezelő)
Hatósági és Jogi Osztály Jogi, Igazgatási és Szervezési Csoport
107. sz.
turoczy.eva@kazincbarcika.hu
Tóth Eszter
(CSED)
Polgármesteri Iroda
toth.eszter@kazincbarcika.hu
Tóth Margit
(szociális ügykezelő)
Hatósági és Jogi Osztály Építéshatósági Csoport
suveges.laszlone@kazincbarcika.hu
Ujfalusi Lászlóné
(postázó)
Hatósági és Jogi Osztály Jogi, Igazgatási és Szervezési Csoport
212. sz.
ujfalusi.laszlone@kazincbarcika.hu
Vargáné Tamási Kinga
(kontroller)
Gazdálkodási Osztály Költségvetési Csoport
112. sz.
vargane.t.kinga@kazincbarcika.hu
Vaszily-Gyurkó Anita
(építéshatósági ügyintéző)
Hatósági és Jogi Osztály Építéshatósági Csoport
vaszily.gy.anita@kazincbarcika.hu
Veresné Farkas Csilla
(könyvelési ügyintéző)
Gazdálkodási Osztály Könyvelési Csoport
110 sz.
veresne.f.csilla@kazincbarcika.hu
Vigh Istvánné
(anyakönyvvezető)
Hatósági és Jogi Osztály Anyakönyv
105. sz.
vigh.istvanne@kazincbarcika.hu
Vincze Csaba
(Önkormányatii rendészetvezető)
Kazincbarcikai Önkormányzati Rendészet Közterület-felügyelői Csoport
fsz.
vincze.csaba@kazincbarcika.hu
Virág Krisztina
(gazdálkodási osztály titkársági ügyintéző)
Hatósági és Jogi Osztály Jogi, Igazgatási és Szervezési Csoport
107. sz.
virag.krisztina@kazincbarcika.hu
Vályi-Nagy Gyöngyi
(személyzeti ügyintéző)
Hatósági és Jogi Osztály Jogi, Igazgatási és Szervezési Csoport
212. sz.
valyi.n.gyongyi@kazincbarcika.hu
Váradi Éva
(könyvelési ügyintéző)
Gazdálkodási Osztály Könyvelési Csoport
110. sz.
hollone.v.eva@kazincbarcika.hu
Ábelné Kovács Beáta Intézmény- és Vagyongazdálkodási Osztály
abelne.k.beata@kazincbarcika.hu


[VISSZA]