Önkormányzati helyi rendeletek
Rendelet Tárgy
23/2004 (09.03.) Környezetvédelmi Alap- létrehozásáról
36/2004 (11.29.) A sportról
08/2005 (02.18.) Az önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjéről
44/2005 (12.22.) Kazincbarcika Város Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és Szabályozási Tervéről
13/2009 (03.20.) Az építési engedélyezési eljárás során szükséges parkolóhely biztosítási kötelezettség elősegítéséről
33/2009 (09.25.) Az iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentést és energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának önkormányzati támogatásáról
01/2010 (01.29.) Kazincbarcika város közművelődési feladatairól és feltételeiről
03/2010 (01.29.) A hagyományos technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentést és energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának önkormányzati támogatásáról
07/2010 (02.19.) a civil szervezetek pályázati támogatásáról
37/2010 (12.17.) Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről
44/2011 (12.16.) Változtatási tilalom elrendeléséről a Kazincbarcika 627/1 helyrajzi számú ingatlanra
06/2013 (04.09.) a sportegyesületek pályázati úton történő támogatási rendszeréről
24/2013 (09.20.) Az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról
26/2013 (10.25.) A helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályainak megállapításáról
27/2013 (10.25.) a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció szabályairól
36/2013 (12.19.) a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről
37/2013 (12.19.) a temetőkről és a temetkezésről
05/2014 (02.14.) Füstköd riadó tervről
25/2014 (04.25.) A helyben központosított közbeszerzésekről
32/2014 (06.27.) az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól
50/2014 (11.06.) az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és költségtérítéséről
11/2015 (02.27.) a települési támogatás keretében nyújtott ellátásokról
19/2015 (05.22.) a közterület elnevezés, átnevezés, és a házszámozás rendjéről
20/2015 (05.22.) A köztisztaságról
23/2015 (06.24.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
27/2015 (09.25.) A talajterhelési díj helyi szabályairól
28/2015 (09.25.) Az építményadóról
29/2015 (09.25.) a magánszemélyek kommunális adójáról
36/2015 (11.27.) Az iparűzési adóról
37/2015 (XI.27.) Az idegenforgalmi adóról
01/2016 (01.21.) A "Tiszta udvar, rendes ház ... év" elismerő cím alapításáról és adományozásáról
05/2016 (02.12.) a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról
07/2016 (02.12.) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról
10/2016 (02.26.) Változtatási tilalom elrendeléséről a Kazincbarcika 985/2, 985/23, 985/24, 988/2, 988/3, 988/4, 989/1, 989/3, 989/6, 989/7, 989/8 helyrajzi számú ingatlanokra
12/2016 (03.31.) A távhőszolgáltatásról
13/2016 (03.31.) A távhőszolgáltatás díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről
16/2016 (04.29.) a városi címer és lobogó alkotásáról, valamint Kazincbarcika város nevének, címerének, lobogójának használatáról
22/2016 (04.29.) A lakásépítés és lakásvásárlás, valamint az önkormányzati tulajdonú lakótelek megvásárlása támogatásának rendjéről
37/2016 (12.16.) Az egészségügyi alapellátás körzeteiről
11/2017 (03.30.) a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eljárásokért fizetendő díjakról
12/2017 (03.30.) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról
14/2017 (04.27.) kitüntető díjak és elismerő címek alapításáról, valamint adományozásának szabályairól
16/2017 (05.17.) A településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól
20/2017 (06.22.) A 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű, valamint autóbusz tárolási helyéül szolgáló ingatlan alkalmassági feltételeinek megállapításáról
21/2017 (06.22.) A filmforgatási célú közterület-használat szabályairól
22/2017 (06.22.) A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezés egyes sajátos szabályairól
23/2017 (06.22.) A kedvtelésből tartott állatok tartásáról
24/2017 (06.22.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
25/2017 (06.22.) a zaj elleni védelem helyi szabályairól
26/2017 (06.22.) Az allergiát okozó gyomnövények elterjedésének visszaszorításáról és a magánterületek karbantartásáról
27/2017 (06.22.) Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről, valamint a szabadtéri tűzgyújtás szabályairól
34/2017 (07.27.) a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
38/2017 (09.28.) a közterületek rendjéről és a közterület-használat szabályairól
39/2017 (09.28.) A közterületi játszóterek használatának szabályairól
46/2017 (12.14.) A településkép védelméről
06/2018 (02.15.) Kazincbarcika Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről
12/2018 (05.29.) az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadásáról
15/2018 (06.28.) a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
21/2018 (11.29.) a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatalban a 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről
04/2019 (02.14.) Kazincbarcika Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről
10/2019 (03.21.) a lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésének szabályairól
12/2019 (04.18.) az adóigazgatási feladatokat ellátó dolgozók anyagi érdekeltségéről