Önkormányzat határozatai

2014. ÉVI HATÁROZATOK:

Határozat Tárgy
1/2014 (01.16.) a Barcika Art Kft. működéséről szóló beszámolóról hatályos
2/2014 (01.16.) a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal szervezeti struktúrájának átalakításáról hatályos
11/2014 (01.16.) a Településrendezési Terv, ezen belül a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítás indításának kezdeményezéséről a temető és az Egressy út területére hatályos
18/2014 (01.16.) az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2013. július 1. és 2013. december 31. közötti időszakban - átruházott hatáskörben - hozott határozatairól szóló beszámoló elfogadásáról hatályos
19/2014 (02.14.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról hatályos
23/2014 (02.14.) az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról hatályos
24/2014 (02.14.) A „Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtő fejlesztése” című, SH/1/1 azonosítószámú projekt Pályázati Alaphoz benyújtott projektek támogatására valamint az új pályázati felhívás feltételeinek meghatározásáról hatályos
25/2014 (02.14.) üzemeltetési szerződés megkötéséről a TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társasággal hatályos
26/2014 (02.14.) a Kazincbarcikai Összevont Óvodák intézményvezetői (magasabb vezetői) megbízásáról hatályos
28/2014 (02.14.) Központi Ügyeleti Szolgálatra vonatkozó szerződés megkötéséről hatályos
28/2014 (02.14.) a „Városközpont” akcióterület funkcióbővítő rehabilitációja címet viselő projekten belül az „Újvárosi” iskola elnevezéséről hatályos
29/2014 (02.14.) Központi Ügyeleti Szolgálatra vonatkozó szerződés megkötéséről hatályos
32/2014 (02.14.) a Kazincbarcikai Összevont Óvodák felvételi körzetének jóváhagyásáról hatályos
33/2014 (02.14.) a Kazincbarcikai Összevont Óvodák maximális csoportlétszám átlépésének 8 óvodai csoport esetében történő jóváhagyásáról hatályos
36/2014 (02.14.) a szociális alapfeladatok ellátására kötött feladat-ellátási szerződések Éjjeli Menedékhely–Nappali Melegedő ellátás tárgyában megkötött szerződéseinek módosításáról hatályos
37/2014 (02.14.) a szociális alapfeladatok ellátására kötött feladat-ellátási szerződések Étkeztetés és Házi Segítségnyújtás ellátás tárgyában megkötött szerződésének módosításáról hatályos
40/2014 (02.14.) titoktartás alóli felmentés megadásáról a Sinergy Kft. részére hatályos
42/2014 (02.14.) behajthatatlan követelések nyilvántartásból való törlésének engedélyezéséről hatályos
43/2014 (02.14.) a Barcika Centrum Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. 2014. évi üzleti tervének jóváhagyásáról hatályos
44/2014 (02.14.) a BARCIKA ART Kommunikációs, Kulturális és Sport Szolgáltató Kft. 2014. évi üzleti tervének jóváhagyásáról hatályos
45/2014 (02.14.) BARCIKA PARK Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervének elfogadására hatályos
46/2014 (02.14.) a Barcika Príma Közétkeztetési és Vendéglátási Kft. 2014. évi üzleti tervének jóváhagyásáról hatályos
47/2014 (02.14.) a Barcika Szolg Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. 2014. évi üzleti tervének jóváhagyásáról hatályos
48/2014 (02.14.) a TH TIMPANON Társasházkezelő Kft. 2014. évi üzleti tervének jóváhagyásáról hatályos
50/2014 (03.04.) a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak, valamint tartalék póttagjainak megválasztására hatályos
52/2014 (03.04.) a Mezey István Művészeti Központ BARCIKA ART Kft. részére történő használatba adásáról hatályos
53/2014 (03.04.) a Mezey István Művészeti Központ üzembe helyezéséhez és működtetéshez szükséges beruházásokra forrás biztosításáról, és támogatási szerződés megkötéséről hatályos
55/2014 (03.04.) pályázat kiírásáról – a társasházak és lakásszövetkezetek számára kültéri, zárható, fém szeméttároló létesítésének finanszírozása tárgyában – és az ehhez kapcsolódó megállapodások megkötéséről hatályos
58/2014 (03.04.) Kazincbarcika város Településrendezési Terve, ezen belül a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv K-11-1 jelű módosítása közbenső véleményezési eljárásának lezárásáról hatályos
59/2014 (03.14.) „A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás által szervezett hulladékkezelési közszolgáltatásról” című tájékoztató elfogadásáról hatályos
60/2014 (03.14.) Kazincbarcika Város hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátásáról hatályos
61/2014 (03.14.) Kazincbarcika Város közigazgatási területén a hulladékszállítási díj beszedéséről hatályos
62/2014 (03.14.) a helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő tevékenységének támogatásáról hatályos
63/2014 (03.14.) együttműködési megállapodás megkötéséről a Szent Kamill Életmentésért Alapítvánnyal hatályos
64/2014 (03.14.) a Szavazatszámláló Bizottság tartalék póttagjainak megválasztására hatályos
65/2014 (03.14.) a Helyi Választási Bizottság póttagjainak megválasztásáról hatályos
69/2014 (03.31.) Kazincbarcika Város Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervéről hatályos
70/2014 (03.31.) „a civil szervezetek pályázati úton történő támogatása” tárgyában 2013-ban beérkezett pályázatok elszámolásának elfogadásáról hatályos
71/2014 (03.31.) a „Sportegyesületek pályázati úton történő támogatása” tárgyában 2013-ban beérkezett pályázatok elszámolásának elfogadásáról hatályos
72/2014 (03.31.) a civil szervezetek 2014. évi pályázati támogatásáról hatályos
73/2014 (03.31.) a sportegyesületek pályázati úton történő 2014. évi támogatásáról hatályos
74/2014 (03.31.) többletfeladatok fedezetének biztosítására hatályos
75/2014 (03.31.) a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó hivatásetikai alapelvek és az etikai eljárás szabályainak megalkotásáról hatályos
76/2014 (03.31.) vállalkozási szerződés megkötése parkolók felújítására hatályos
78/2014 (03.31.) a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadásáról hatályos
79/2014 (03.31.) a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadásáról és kiegészítéséről hatályos
80/2014 (03.31.) a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási tervének elfogadásáról hatályos
82/2014 (03.31.) a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ tulajdonában lévő EWY-159 forgalmi rendszámú Toyota Hiace 2.4d és az EKS-156 forgalmi rendszámú Toyota Hiace Glassvan típusú gépjárművek értékesítéséről és új gépjárművek beszerzéséről hatályos
86/2014 (03.31.) a Kazincbarcika 0362/3 hrsz alatti ingatlan haszonbérleti szerződésének módosításáról hatályos
88/2014 (03.31.) a Mátyás király út 63. 2/2. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadásáról hatályos
89/2014 (03.31.) a Pinceszínház Eger Művészeti Közhasznú Egyesület számára fióktelep biztosításáról hatályos
93/2014 (03.31.) útszegély és járda korrekciókra az Építők úti buszöblökben, a Mátyás király – Egressy – Tardonai úti csomópontokban, valamint az Irinyi János Református SZKI Lini István téri kollégiuma körüli vízelvezetés rekonstrukció tárgyú szükségszerűen elvégzendő beruházásokhoz forrás biztosításáról hatályos
96/2014 (04.16.) a „Vállalkozási szerződés Kazincbarcika Város Szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és kapcsolódó fejlesztések (KEOP-1.2.0/09-11-2012-0030) tárgyú projekthez kapcsolódó FIDIC „sárga könyv” szerinti kivitelezési tevékenység ellátására” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának elfogadása és közbeszerzési eljárás megindítása hatályos
100/2014 (04.25.) a polgármester Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásban végzett tevékenységéről szóló beszámolóról hatályos
101/2014 (04.25.) könyvvizsgálói feladatellátásra hatályos
103/2014 (04.25.) Kazincbarcika város új Településfejlesztési koncepciójának és Településrendezési tervének előkészítésére hatályos
104/2014 (04.25.) a Településrendezési Terv, ezen belül a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítás indításának kezdeményezéséről a Kazincbarcika Mucsonyi út 2633/1-2 és a 2634/1 helyrajzi számú, a HEINZLER Kft tulajdonában lévő ingatlanok területére hatályos
105/2014 (04.25.) a Kazincbarcika Városi Köztemető fejlesztési tanulmánytervének elkészítésére hatályos
106/2014 (04.25.) a Kazincbarcika városközpontjában elhelyezkedő Völgy park és Liget park fejlesztése keretében fedett rendezvény tér kialakítására hatályos
108/2014 (04.25.) a „Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtő fejlesztése” című, SH/1/1 azonosítószámú projekthez kapcsolódó in-house szerződés módosításáról hatályos
111/2014 (04.25.) az Egressy Béni Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról hatályos
112/2014 (04.25.) a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosításáról hatályos
114/2014 (04.25.) a Kazincbarcikai Intézmények Gazdasági ellátó Szervezete Alapító Okiratának módosításáról hatályos
115/2014 (04.25.) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kazincbarcikai Tankerületének kérelméről, mely szerint a Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola és a Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola szakmai alapdokumentumait módosítani kívánják hatályos
116/2014 (04.25.) a CORDATE Gazdaságfejlesztő és Ellátó Központ Zrt.-vel 2011. szeptember hó 23-án kötött szolgáltatási szerződés felmondásáról hatályos
119/2014 (04.25.) a „Vállalkozási szerződés Kazincbarcika Város Önkormányzatának közműves ivóvízellátás, illetve közműves szennyvízelvezetés és tisztítás tárgyában vízi közművek vagyonértékelésének szabályairól és a vízi közmű szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról szóló 24/2013. (V. 29.) NFM rendelet előírásainak megfelelően előírt vagyonértékelés elvégzésére” tárgyú hirdetmény közzététel nélküli, tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményhirdetésére, nyertes ajánlattevő kihirdetésére a Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslata alapján hatályos
120/2014 (05.28.) a Kazincbarcika Város Közoktatásáért kitüntető díj adományozására hatályos
121/2014 (05.28.) a nemzetiségi SZSZB tagjainak és póttagjainak megválasztására hatályos
122/2014 (05.28.) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényből adódó feladatok helyi szabályairól szóló 44/2013. (XII. 19.) számú rendelet módosítása kapcsán felmerülő többletkiadások biztosításáról hatályos
125/2014 (05.28.) a Kazincbarcika Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezetének működéséről szóló beszámolóról hatályos
126/2014 (05.28.) a Borsod Volán Zártkörűen Működő Részvénytársaság kazincbarcikai, helyi utazási feltételeinek módosításáról hatályos
128/2014 (05.28.) a Castello cukrászda által elkészített „Barcika süteménye” nevű cukrászdai termék bejegyzésére Kazincbarcika város hivatalos süteményeként hatályos
130/2014 (05.28.) Miskolc Megyei Jogú Városának a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII. 12.) Önkormányzati rendeletének módosítása elleni tiltakozást megfogalmazó felhívás elfogadásáról hatályos
132/2014 (05.28.) a Kazincbarcikai Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete létszámának növeléséről hatályos
133/2014 (05.28.) a Kazincbarcika városközpontjában elhelyezkedő Völgy parkhoz és a Mezey István Művészeti Központhoz kapcsolódó térszakasz rendezésére hatályos
137/2014 (05.28.) az Egressy Béni Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról hatályos
139/2014 (05.28.) Kazincbarcika Város Önkormányzatának a Szalézi Szent Ferenc Társaságával (Don Bosco Szalézi Társaságával) megkötött szerződéseinek záradékkal történő ellátásáról hatályos
140/2014 (05.28.) a Dr. Győry Mariann fogorvos halála miatt finanszírozási szerződés kötéséről az Országos Egészségpénztárral hatályos
142/2014 (05.28.) a Védőnői Szolgálat ideiglenes elhelyezésére az általuk jelenleg használt Egressy úti helyiségcsoport felújításának idejére hatályos
143/2014 (05.28.) Kazincbarcika Város Kommunális és Kulturális Fejlődéséért Alapítvány 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyásáról és az alapító okirat módosításáról hatályos
144/2014 (05.28.) a BARCIKA ART Kommunikációs, Kulturális és Sport Szolgáltató Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyásáról hatályos
145/2014 (05.28.) a BARCIKA PRÍMA Közétkeztetési és Vendéglátási Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyásáról, a törzstőke emeléséről az eredménytartalék terhére és a társasági szerződés módosításáról hatályos
146/2014 (05.28.) a BARCIKA PARK Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyásáról hatályos
147/2014 (05.28.) a TH TIMPANON Társasházkezelő Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyásáról, a törzstőke emeléséről az eredménytartalék terhére és a társasági szerződés módosításáról hatályos
148/2014 (05.28.) a BARCIKA SZOLG Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. 2013. évi éves beszámolójának jóváhagyásáról hatályos
149/2014 (05.28.) a BARCIKA CENTRUM Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyásáról hatályos
151/2014 (05.28.) „Szállítási szerződés Kazincbarcika Város Szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és kapcsolódó fejlesztések (KEOP-1.2.0/09-11-2012-0030) tárgyú projekthez kapcsolódó kombinált csatornatisztító célgép beszerzése tárgyában” című közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának elfogadásáról és közbeszerzési eljárás megindításáról hatályos
152/2014 (06.17.) döntéshozatalról „Vállalkozási szerződés Kazincbarcika Város Szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és kapcsolódó fejlesztések (KEOP-1.2.0/09-11-2012-0030) tárgyú projekthez kapcsolódó FIDIC „sárga könyv” szerinti kivitelezési tevékenység ellátására” tárgyú nyílt, uniós értékhatárt meghaladó közbeszerzési eljárás eredményéről hatályos
153/2014 (06.17.) nyilatkozat megtételére a helyi közösségi közlekedés támogatásáról szóló 21/2014. (IV.18.) NFM rendelet alapján benyújtott pályázattal kapcsolatban hatályos
158/2014 (06.27.) a Kazincbarcikai Könyvtárpártoló Közalapítvány 2013. évi működéséről szóló beszámolójának elfogadásáról és a Közalapítvány Alapító okiratának módosításáról hatályos
160/2014 (06.27.) az egészségügyi alapellátás zavartalan működésének biztosításához defibrillátor-akkumulátor és tartozékai vásárlásáról hatályos
163/2014 (06.27.) ingatlanok cseréjéről hatályos
164/2014 (06.27.) a Don Bosco Szalézi Társasága részére a Kazincbarcika 1132/20 és 1132/21 hrsz alatti ingatlanok vonatkozásában Kazincbarcika Város Önkormányzata tulajdonosi hozzájárulásának megadásáról hatályos
166/2014 (06.27.) az Észak I. gázszállító vezeték elhelyezési bányaszolgalmi jog létesítésével kapcsolatos megállapodások megkötésére hatályos
168/2014 (06.27.) adás-vételi szerződés megkötésére hatályos
170/2014 (06.27.) a „Kazincbarcika Város Közszolgálatáért” kitüntető díj adományozására hatályos
172/2014 (07.24.) Kazincbarcika Város önkormányzat Képviselő-testületének 172/2014. (VII. 24.) határozata döntéshozatalról „Vállalkozási szerződés Kazincbarcika Város Szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és kapcsolódó fejlesztések (KEOP-1.2.0/09-11-2012-0030) tárgyú projekthez kapcsolódó FIDIC „sárga könyv” szerinti kivitelezési tevékenység ellátására” tárgyú nyílt, uniós értékhatárt meghaladó közbeszerzési eljárás eredményéről hatályos
173/2014 (07.24.) a Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi védelem alatt álló építészeti értékek fenntartásának támogatásáról szóló 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendeletének végrehajtásához szükséges 2014. évi forrás biztosításáról hatályos
174/2014 (07.24.) a 105/2014. (IV. 25.) határozat módosításáról hatályos
175/2014 (07.24.) a Kazincbarcika Városi Köztemető fejlesztési tanulmányterv elkészítésének megvalósításáról hatályos
176/2014 (07.24.) a Kazincbarcikai Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi elszámolásából adódó normatíva visszafizetésre hatályos
181/2014 (07.24.) a Kazincbarcika város területére növénybeszerzés saját hatáskörben történő ellátására hatályos
187/2014 (07.24.) a Képviselő-testülete 2014. évi munkatervéről szóló 290/2013. (XII. 19.) határozatának módosításáról hatályos
189/2014 (08.06.) a 86/2014. (IV. 25.) Ökt. határozat módosításáról hatályos
190/2014 (08.06.) Kérelem benyújtására a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére állami vagyon térítésmentes, ingyenes átvétele érdekében hatályos
194/2014 (08.06.) Kazincbarcika Város Egészségügyéért kitüntető díj adományozására hatályos
195/2014 (08.06.) Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete kitüntető díjainak adományozásáról hatályos
196/2014 (08.06.) a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról hatályos
199/2014 (08.29.) a „Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtő fejlesztése” című, SH/1/1 azonosítószámú projekt Pályázati Alaphoz benyújtott projektek támogatására hatályos
201/2014 (08.29.) megállapodás megkötésére Kazincbarcika, Alsóvárosi körút 39/A. szám alatt működő Tompa Mihály Református Általános Iskola oktatási intézményben, a Kazincbarcika, Lini István tér 1-2. Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon oktatási intézményben történő iskolaorvosi és iskolavédőnői feladatok ellátására a Tiszáninneni Református Egyházkerülettel hatályos
202/2014 (08.29.) megállapodás megkötésére a Kazincbarcika, Jószerencsét út 2. szám alatt működő Szalézi Szent Ferenc Gimnázium oktatási intézményben történő iskolaorvosi és iskolavédőnői feladatok ellátására Szalézi Intézmény Fenntartóval hatályos
203/2014 (08.29.) megállapodás megkötésére a Kazincbarcika, Kikelet köz 2. szám alatt működő Angyalkert Görög katolikus Óvoda intézményben történő iskolaorvosi és iskolavédőnői feladatok ellátására a Miskolci Apostoli Exarchátussal hatályos
206/2014 (08.29.) a Kazincbarcika, Egressy u. 38. 4/4. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadásáról hatályos
212/2014 (09.05.) beruházás ösztönzés és munkahely teremtési koncepció keretében Együttműködési Megállapodás megkötésére a BorsodChem Zrt-vel hatályos
213/2014 (10.03.) Kazincbarcika Város többször módosított 339/2005. (XII. 22.) sz. Ökt. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti tervének K-11-2 jelű módosításáról hatályos
214/2014 (10.03.) a Településrendezési Terv, ezen belül a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítás indításának kezdeményezéséről a Kazincbarcika, Múcsonyi úton lévő 2626/1 helyrajzi számú szennyvíztisztító telep területére és a Mucsonyi út 26-os főút csomópontjának környezetére hatályos
215/2014 (10.03.) pályázat benyújtása a „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” tárgyú pályázati konstrukció keretében hatályos
217/2014 (10.03.) a Kazincbarcikai Összevont Óvodák maximális csoportlétszám átlépésének 5 óvodai csoport esetében történő jóváhagyásáról hatályos
218/2014 (10.03.) a Kazincbarcika Város Kommunális és Kulturális Fejlődéséért Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról hatályos
219/2014 (10.03.) a Felsőbarcikáért Alapítvány támogatására hatályos
221/2014 (10.03.) az Egressy Béni út 34. 4/3. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadásáról hatályos
222/2014 (10.03.) a Kazincbarcika, 1129/2 hrsz alatti ingatlan használati jogának rendezésére hatályos
223/2014 (10.03.) Utólagos tájékoztató a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Szervezete részére közterület-használati díj megfizetése alóli felmentésről hatályos
225/2014 (10.03.) 225/2014. (X. 03.) határozata a Barcika Príma Kft. hitelfelvételéhez szükséges további hozzájárulások megadásáról hatályos
227/2014 (10.03.) „Szállítási szerződés Kazincbarcika Város Szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és kapcsolódó fejlesztések (KEOP-1.2.0/09-11-2012-0030) tárgyú projekthez kapcsolódó kombinált csatornatisztító célgép beszerzése tárgyában” című nyílt közbeszerzési eljárás eredményéről hatályos
228/2014 (10.03.) a Kazincbarcikai Járásbíróságon folyamatban lévő 11.P.20.559/2014. számú perben egyezség megkötéséről hatályos
231/2014 (11.06.) a Polgármesteri Hivatal felkéréséről a Polgármesteri Hivatal szervezeti struktúrájának és munkarendjének áttekintésére hatályos
232/2014 (11.06.) az alpolgármester választásról hatályos
234/2014 (11.14.) a Képviselő-testületi Bizottságok elnökeinek és tagjainak megválasztásáról hatályos
236/2014 (11.21.) álláshely csökkentés meghatározásáról, valamint a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról hatályos
237/2014 (11.21.) a Településrendezési Terv, a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítás indításának kezdeményezéséről a Kazincbarcika Attila út környezetére az Ipari parki út telekalakításával kapcsolatosan hatályos
239/2014 (11.21.) a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás, valamint a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ülésein történő képviselet gyakorlásáról hatályos
240/2014 (11.21.) Hozzájáruló nyilatkozat kiadására az ELMIB Zrt. részére hatályos
241/2014 (11.21.) a 204/2014. (VIII. 29.) határozat módosításáról hatályos
246/2014 (11.30.) a Barcika Szolg Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. felügyelő bizottsági tagjainak megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról hatályos
247/2014 (11.21.) a Barcika Príma Közétkeztetési és Vendéglátási Kft. felügyelő bizottsági tagjainak megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról hatályos
248/2014 (11.21.) a Barcika Park Városüzemeltetési Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjainak megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról hatályos
249/2014 (11.21.) a Barcika Centrum Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. felügyelő bizottsági tagjainak megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról hatályos
252/2014 (11.21.) a BARCIKA PRÍMA Közétkeztetési és Vendéglátási Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének megválasztásáról hatályos
253/2014 (11.27.) döntéshozatal „Vállalkozási szerződés Kazincbarcika Város Szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és kapcsolódó fejlesztések (KEOP-1.2.0/09-11-2012-0030) tárgyú projekthez kapcsolódó Kazincbarcika, Alkotmány, Balassi, Gorkij és Vadvirág utcák szennyvízcsatornázásra és a meglévő szennyvízcsatorna hálózati rekonstrukciója FIDIC „piros könyv” szerinti kivitelezési tevékenység ellátására” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának elfogadásáról és eljárás megindításáról hatályos
254/2014 (11.27.) a BARCIKA PARK Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról hatályos
255/2014 (11.27.) Kazincbarcika Város Önkormányzat – 2015. évre vonatkozó – Éves belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról hatályos
256/2014 (11.27.) feladat-ellátási szerződés megkötéséről ifj. dr. Sári Károly fogorvossal dr. Győry Mariann praxisára vonatkozóan hatályos
257/2014 (11.27.) határozata tulajdonosi hozzájárulás megadásáról Dr. Dohányos Klára részére hatályos
258/2014 (11.27.) a 314/2012. (XI. 30.) határozat módosításáról hatályos
259/2014 (11.27.) az ÉHG Észak-magyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. részére átadott tárgyi eszközök használati jogának rendezéséről hatályos
260/2014 (11.27.) a Kazincbarcika, Egressy Béni út 34. 3/1. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadásáról hatályos
261/2014 (11.27.) A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt által Kazincbarcika Város Jegyzőjének 32678-2/2014/IK sz. határozata ellen bejelentett fellebbezés elbírálásáról hatályos
262/2014 (11.27.) építési célra hasznosítható anyagok értékesítésének hozzájárulásáról hatályos
263/2014 (11.27.) a Kazincbarcika 10825/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlási kérelmének elbírálásáról hatályos
265/2014 (11.27.) a Barcika Centrum cégcsoport új irodaházának és központi ügyfélszolgálatának kialakítására hatályos
273/2014 (12.15.) a szolgálati és ahhoz kapcsolódó kedvezményezetti mobil rádiótelefon szolgáltatási szerződések megkötéséről hatályos
274/2014 (12.15.) hozzájárulásról jelzálogjog bejegyzéséhez hatályos
276/2014 (12.15.) a „Villamos energia beszerzés” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására hatályos
277/2014 (12.15.) a BARCIKA CENTRUM Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagjai javadalmazásának, a jogviszonyuk megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről szóló 21/2012. (II.28.) határozattal jóváhagyott Szabályzatának módosításáról hatályos
279/2014 (12.19.) a Kazincbarcika Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának elhelyezéséről szóló 157/2014. (VI. 27.) határozat hatályon kívül helyezéséről hatályos
280/2014 (12.19.) a polgármester Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulásban végzett 2014. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról hatályos
282/2014 (12.19.) a 2. számú gyermekorvosi körzet megszüntetéséről és a gyermekorvosi körzetek területi ellátási kötelezettségének módosításáról hatályos
283/2014 (12.19.) a Kazincbarcikai Összevont Óvodák maximális csoportlétszám átlépésének 6 óvodai csoport esetében történő jóváhagyásáról hatályos
287/2014 (12.19.) a Miskolc-Kassa (Kosice) Régióért Közhasznú Nonprofit Kft.-ben lévő Kazincbarcika Város Önkormányzata tulajdonát képező üzletrész megvásárlásra történő felajánlásáról hatályos
295/2014 (12.19.) lakások megvásárlásáról hatályos
296/2014 (12.19.) a Közbeszerzési Bíráló Bizottság összetételének módosításáról hatályos
299/2014 (12.19.) a Kazincbarcika Város Önkormányzata és a Barcika Príma Kft. közötti Közétkeztetési szolgáltatási szerződés megkötéséről hatályos


[VISSZA]