Önkormányzat határozatai

2012. ÉVI HATÁROZATOK:

Határozat Tárgy
15/2012 (02.28.) A kötvény-szerződés módosítása hatályos
21/2012 (02.28.) Szabályzat alkotása a BARCIKA CENTRUM Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagjai javadalmazásának, a jogviszonyuk megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről. hatályos
22/2012 (02.28.) Szabályzat alkotása a TIMPANON Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagjai javadalmazásának, a jogviszonyuk megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről. hatályos
23/2012 (02.28.) Szabályzat alkotása a BARCIKA PARK Városüzemeltetési Nonprofit Kft. vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagjai javadalmazásának, a jogviszonyuk megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről. hatályos
25/2012 (02.28.) Szabályzat alkotása a TH TIMPANON Társasházkezelő Kft. vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagjai javadalmazásának, a jogviszonyuk megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről. hatályos
26/2012 (02.28.) Szabályzat alkotása a BARCIKA PRÍMA Közétkezetési és Vendéglátási Kft. vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagjai javadalmazásának, a jogviszonyuk megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről. hatályos
28/2012 (02.28.) Állásfoglalás kérése Kazincbarcika Város Településrendezési terve módosításának kérdésében hatályos
29/2012 (02.28.) Kazincbarcika város Településszerkezeti Tervének hatályba léptetése hatályos
30/2012 (02.28.) A Debreceni Egyetem Kazincbarcikai Kórházában tervezett mosoda rekonstrukció előzetes támogatása hatályos
50/2012 (03.14.) A KEOP-1.1.1 „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” konstrukcióra benyújtott pályázat elfogadása hatályos
55/2012 (03.23.) Vagyonkezelői jog létesítése hatályos
59/2012 (03.23.) Az Árpád fejedelem téri óvoda egy részének értékesítése hatályos
61/2012 (03.30.) A jelenleg közalkalmazott felnőtt háziorvossal ellátott Kazincbarcika 11. számú felnőtt háziorvosi ellátási körzet vállalkozó háziorvossal történő ellátása a Kazincbarcika, Egressy út 36. szám alatti orvosi rendelőben hatályos
67/2012 (03.30.) A Barcika Vízmű Kft.-be apportált víziközmű vagyon visszavételére vonatkozó tárgyalás kezdeményezése hatályos
72/2012 (03.30.) Napközbeni ellátásnál (idősek klubjaiban) igénybe vett reggeli és uzsonna szolgáltatás megszüntetése 2012. április 1-től hatályos
76/2012 (03.30.) a Településrendezési Terv, ezen belül a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítás indítása a Kazincbarcika Csók István utca 10 szám, (1696 helyrajzi szám) alatti ingatlan területére hatályos
77/2012 (03.30.) Állásfoglalás Mucsony nagyközség településrendezési terv módosításának előzetes véleménye ügyében hatályos
78/2012 (03.30.) A Debreceni Egyetem Kazincbarcikai Kórházában tervezett konyhaüzem rekonstrukciójának előzetes támogatása hatályos
80/2012 (03.30.) Pályázat benyújtása az önkormányzat fenntartásában működő intézményekben elrendelt létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás visszaigénylése tárgyában hatályos
83/2012 (03.30.) A 287/2011 (XII. 09.) sz. Ökt. határozat módosítása hatályos
88/2012 (04.06.) Módosított vagyonkezelési szerződéstervezet jóváhagyása hatályos
94/2012 (04.20.) Forgalomszervezési intézkedések hatályos
95/2012 (04.20.) A Barcika Vízmű Kft., a tulajdonos Önkormányzatok és az ÉRV Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. között fennálló üzemeltetési szerződések módosítása hatályos
97/2012 (04.20.) Beszámoló Kazincbarcika Város csapadékvíz elvezetéséről, a megoldandó feladatokról hatályos
98/2012 (04.20.) Kazincbarcika Város többször módosított 339/2005. (XII. 22.) sz. Ökt. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti tervének módosítása hatályos
99/2012 (04.20.) Javaslat a TESZ Egyesület részére közterülethasználati díj megfizetése alóli felmentés megadására hatályos
107/2012 (04.20.) Javaslat a Településrendezési Terv, ezen belül a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítás indításának kezdeményezésére a Kazincbarcika 0280, 0281, 0282, 0277, 0285 helyrajzi számú ingatlanokra hatályos
110/2012 (04.20.) A 87/2012. (IV.06.) sz. Ökt. határozat 3. sz. melléklete 8.) pontjának módosítására hatályos
111/2012 (04.20.) Módosított vagyonkezelési szerződéstervezet jóváhagyása hatályos
112/2012 (04.20.) Kazincbarcika 2622/2 hrsz alatt nyilvántartott kivett sporttelep és kompresszor megnevezésű (Jégpálya) ingatlanon lévő jelzálog jog átjegyzése hatályos
113/2012 (04.20.) Téglaprogram támogatása hatályos
114/2012 (04.25.) Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatására vonatkozó igény benyújtása és az ahhoz kapcsolódó nyilatkozat kiadása. hatályos
116/2012 (04.25.) Vagyonkezelői jog alapítása miatt Kazincbarcika 2622/2.hrsz.-ú ingatlanról jelzálogjog levétele, helyette fedezetként más ingatlan felajánlása. hatályos
119/2012 (.0..2.) Kazincbarcika Városi Kórház környékének rendezése hatályos
120/2012 (04.25.) Javaslat a Településrendezési Terv, ezen belül a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítás indításának kezdeményezésére a Kazincbarcika Jószerencsét út Mátyás király út és Főtér közterületek által határolt tömb területére hatályos
121/2012 (04.25.) A Kazincbarcika Város Önkormányzat tulajdonában álló egyes ingatlanoknak Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség részére történő ingyenes használatba adása hatályos
122/2012 (04.25.) A kazincbarcikai 1134/6 és 1134/7 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére kiírt versenytárgyalás elbírálása tárgyában született 273/2011. (XI. 18.) sz. Ökt. határozat módosítása hatályos
125/2012 (05.29.) Kazincbarcika Város Települési Környezetvédelmi Programjának elfogadása hatályos
136/2012 (05.29.) Kazincbarcika Város többször módosított 339/2005. (XII. 22.) sz. Ökt. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti tervének módosítása hatályos
137/2012 (05.29.) A volt MHSZ lőtér bérbeadása hatályos
138/2012 (05.29.) Javaslat a Településrendezési Terv, ezen belül a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítás indításának kezdeményezésére a Kazincbarcika város egyes területeire önkormányzati érdekből, valamint lakossági kezdeményezésre hatályos
139/2012 (05.29.) A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása hatályos
143/2012 (05.29.) Kazincbarcika Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítása hatályos
144/2012 (05.29.) A KBSC FC Kft. látvány-csapatsport támogatási sportfejlesztési programjának „infrastruktúra fejlesztése” projekteleméhez tulajdonosi hozzájárulás megadása hatályos
162/2012 (06.28.) A Telenor Magyarország Zrt. bérleti díj csökkentésével kapcsolatos kérelmének támogatása hatályos
165/2012 (06.28.) a Kazincbarcikai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása hatályos
176/2012 (06.28.) A Pollack Mihály Általános Iskola igazgatójának megbízása hatályos
179/2012 (06.28.) Lakásgazdálkodással kapcsolatos feladatok meghatározása hatályos
181/2012 (06.28.) Kazincbarcika Város Kommunális és Kulturális Fejlődésért Alapítvány Kuratóriuma elnökének megbízása és tagjának megválasztása hatályos
183/2012 (06.28.) Az ÉMOP-1.1.1/Aőszikör-2f-2009-0003 jelű pályázathoz biztosított önerő felhasználása hatályos
185/2012 (07.13.) Kazincbarcika Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítása hatályos
189/2012 (07.13.) A „Kazincbarcika Város átfogó vízrendezési tervének elkészítése”, a „MÁV lakótelep vízelvezető árok és útépítés – kiviteli tervek elkészítése”, valamint a „Ménes út vízelvezető árok és útépítés – kiviteli tervek elkészítése” tárgyú hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos eljárások esetén a lehetséges ajánlattevők meghatározása hatályos
192/2012 (07.13.) A MÁV Vagyonkezelő Zrt.-vel kötendő Bérleti Szerződésben meghatározott bérleti díj fedezetének biztosítása, valamint a jogszabályi változások miatti ÁFA növekményből eredő többletforrás biztosítása hatályos
194/2012 (07.13.) Szerződés megkötése a Barcika Park non-profit Kft-vel az önkormányzati tulajdonú erdők használatára vonatkozóan hatályos
197/2012 (07.13.) Javaslat a Településrendezési Terv, ezen belül a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítás indításának kezdeményezésére a Kazincbarcika Mátyás király úton lévő Városi Strand és környezete, valamint az Ipari Park területén lévő út nyomvonalvezetésének tárgyában és egyéb lakossági kezdeményezésekre hatályos
198/2012 (07.13.) A 60/2012. (III.30.) sz. Ökt. határozat mellékletét képező felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi feladat-ellátási szerződések, valamint a 61/2012. (III.30.) sz. Ökt. határozat mellékletében elfogadott feladat-ellátási szerződés módosítása hatályos
200/2012 (07.13.) a 87/2012. (IV.06.) sz. Ökt. határozat 1sz. mellékletének (Átalakító Okirat) hatályon kívüli helyezése, Megszüntető Okirat elfogadása, valamint a 2. sz. mellékletének (Alapító okirat) módosítása hatályos
204/2012 (08.03.) A Kazincbarcika Herbolya - Régi telep szociális városrehabilitáció projekt kapcsán közműfejlesztés Kazincbarcika Város Önkormányzata általi támogatása hatályos
205/2012 (08.03.) Hét óvodai és két közterületi játszótér időszakos ellenőrzési jegyzőkönyvének elkészíttetése hatályos
206/2012 (08.03.) Az ÉMOP-1.1.1/Aőszikör-2f-2009-0003 jelű pályázat módosítása hatályos
207/2012 (08.03.) A BorsodChem Zrt-vel, valamint a Borsod Volán Zrt.-vel kötendő Bérleti Szerződésben meghatározott bérleti díj fedezetének biztosítása hatályos
209/2012 (08.03.) A GS-PIPE Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ajánlott kártalanítási összeg elfogadása hatályos
213/2012 (08.03.) A Barcika Art Kft. megalapítása hatályos
218/2012 (08.31.) Megbízási szerződés megkötése az ifjúság-egészségügyi ellátást végző hatályos
222/2012 (08.31.) A Gazdasági Ellátó Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása hatályos
225/2012 (08.31.) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodások jóváhagyása hatályos
229/2012 (08.31.) Kazincbarcika Város Önkormányzata által megvásárolt 989/6 hrsz.-ú ingatlan térítésmentes használatba adása a Barcika Park hatályos
233/2012 (08.31.) Kazincbarcika Város Önkormányzat fenntartásában működő intézményekben és a Polgármesteri Hivatalban elrendelt létszámcsökkentési döntésekkel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás visszaigénylés benyújtásához szükséges dokumentumok kiegészítése hatályos
234/2012 (08.31.) A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás gazdálkodására, és működésére vonatkozó szakfeladat kiegészítése hatályos
235/2012 (08.31.) Közoktatási intézményi társulási megállapodások egységes szerkezetben való elfogadása hatályos
239/2012 (08.31.) A Szociális Szolgáltató Központ magasabb vezetői (intézményvezetői) megbízása hatályos
248/2012 (09.19.) A Képviselő-testület 2012. évi munkatervéről szóló 327/2011. (XII.22.) Ökt. határozat módosítása hatályos
249/2012 (09.19.) Kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötése a Barcika Park nonprofit Kft-vel hatályos
251/2012 (09.19.) Pályázat kiírása jegyzői munkakör betöltésére hatályos
253/2012 (10.05.) Beszámoló a Kazincbarcikai Védőnői Szolgálat működéséről hatályos
256/2012 (10.05.) Kazincbarcika Város többször módosított 339/2005. (XII. 22.) sz. Ökt. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti tervének módosítása hatályos
257/2012 (10.05.) Használatba adási szerződés módosítása hatályos
259/2012 (10.05.) Beszámoló a Gazdasági Ellátó Szervezet működéséről hatályos
261/2012 (10.05.) az I. Számú Idősek Klubja működési engedélyének megkérése hatályos
262/2012 (10.05.) az Éjjeli Menedékhely krízis időszakra történő férőhelybővítése hatályos
266/2012 (10.05.) A Fő tér 39 sz. alatti épület 144 m2-es részének bérbeadása hatályos
267/2012 (10.05.) A víziközmű vagyon átadásáról szóló vagyonátruházási megállapodás megkötése a Barcika Vízmű Kft.-vel hatályos
271/2012 (10.05.) A volt Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium egy részének ingyenes használatba adása hatályos
273/2012 (10.05.) A KEOP-1.2.0/09-11 kódszámú „Szennyvízelvezetés és –tisztítás megvalósítása” című pályázati projekt előkészítése hatályos
275/2012 (10.12.) Kazincbarcika Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítása hatályos
277/2012 (10.26.) A járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakítása tárgyú Megállapodás megkötése a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatallal hatályos
279/2012 (10.26.) Jegyzői munkakör betöltése hatályos
280/2012 (10.26.) az Egressy Béni Városi Könyvtár magasabb vezetői megbízása hatályos
281/2012 (10.26.) Kazincbarcika Város többször módosított 339/2005. (XII. 22.) sz. Ökt. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti tervének K-5 jelű módosítása hatályos
282/2012 (10.26.) Kazincbarcika Város többször módosított 339/2005. (XII. 22.) sz. Ökt. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti tervének K-6 jelű módosítása hatályos
283/2012 (10.26.) Kazincbarcika Város többször módosított 339/2005. (XII. 22.) sz. Ökt. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti tervének K-7 jelű módosítása hatályos
284/2012 (10.26.) Kazincbarcika Város többször módosított 339/2005. (XII. 22.) sz. Ökt. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti tervének K-8 jelű módosítása hatályos
286/2012 (10.26.) Beszámoló a közterületi fák általános állapotáról, a faállomány ápolásáról, szükséges védelméről, fejlesztéséről. hatályos
288/2012 (10.26.) Javaslat a Településrendezési Terv, ezen belül a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítás indításának kezdeményezésére a Kazincbarcika Herbolyi út szabályozási szélességének módosítására hatályos
289/2012 (10.26.) Forrás biztosítása a Belügyminisztériummal kötendő megállapodásban foglalt feladatok finanszírozására, valamint benyújtásra kerülő pályázatok előkészítéséhez önerő biztosítása hatályos
290/2012 (10.26.) Állásfoglalás kérése Kazincbarcika Város Településrendezési terve módosításának kérdésében hatályos
291/2012 (10.26.) Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatására vonatkozó igény benyújtása és az ahhoz kapcsolódó nyilatkozat kiadása. hatályos
292/2012 (10.26.) A helyi személyszállítási közszolgáltatásra vonatkozó pályázati eljárás lefolytatásához szükséges előzetes tájékoztatási kötelezettség megtétele hatályos
293/2012 (10.26.) Megállapodás megkötése és Meghatalmazás adása a KÖZVIL Zrt. részére hatályos
294/2012 (10.26.) Pályázatok benyújtása az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012. (X.9.) számú Kormányrendelet alapján hatályos
296/2012 (10.26.) Kazincbarcika Város Önkormányzat fenntartásában működő intézmények létszámcsökkentésére, létszám átcsoportosításra, illetve a létszámcsökkentési döntéssel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás visszaigénylésére. hatályos
300/2012 (11.15.) Hozzájárulás Dr. Magosi István által ellátott fogorvosi körzet működtetési jogának átadásához az Adamantin Kft. részére hatályos
303/2012 (11.15.) Balaton, Bekölce, Bükkszentmárton, Mikófalva települések Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásból való kilépési szándékának elfogadása hatályos
304/2012 (11.15.) A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás gazdálkodására vonatkozó új szakfeladat jóváhagyása hatályos
307/2012 (11.15.) Kazincbarcika Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítása hatályos
308/2012 (11.15.) A KEOP-1.2.0/09-11 kódszámú pályázati kiírásra a „Kazincbarcika Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és kapcsolódó fejlesztések\" című pályázat beadása, a projekt megvalósításának finanszírozásához szükséges saját forrás biztosítása, a projekt pénzügyi fenntartására vonatkozó döntés meghozatala hatályos
308/2012 (11.15.) Kazincbarcika Város Önkormányzata tulajdonában levő Városi Műjégpálya ingyenes használatba adása az Optimal Team Kft. részére hatályos
309/2012 (11.15.) Pályázat benyújtása az ÉMOP-4.3.1/A-12 jelű, Oktatási intézmények fejlesztése c. pályázati konstrukció keretében hatályos
316/2012 (11.30.) Kazincbarcika Város Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének módosítása hatályos
319/2012 (11.30.) A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás munkaszervezete feladatainak Kazincbarcika Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalán belüli ellátása hatályos
321/2012 (11.30.) Az önkormányzat adósságmegújító hitelre vonatkozó kérelem benyújtása hatályos
323/2012 (12.14.) Feladat ellátási szerződés megkötése iskolaorvosi feladat ellátásra a Mádi Háziorvos Betéti Társasággal hatályos
325/2012 (12.14.) A köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvételéről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásáról, valamint a feladatellátásához kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló megállapodás aláírása hatályos
326/2012 (12.14.) Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás munkaszervezetének megszüntetésével járó feladat átadás-- átvétele a Társulás további működése. hatályos
330/2012 (12.14.) Kazincbarcika Város Önkormányzata és az ETIMO Kft. közötti Szándéknyilatkozat elfogadása hatályos
333/2012 (12.14.) A víziközmű vagyon átadásáról szóló vagyonátruházási megállapodás módosítása a Barcika Vízmű Kft-vel hatályos
339/2012 (12.20.) Beszámoló az önkormányzati bérlakásállomány helyzetéről, javaslat a lakásgazdálkodás jövőbeni teendőire hatályos
343/2012 (12.20.) Bérleti–üzemeltetési szerződés megkötése az ÉRV Zrt-vel. hatályos
347/2012 (12.20.) Javaslat sporttámogatások módosítására hatályos
348/2012 (12.20.) Pótelőirányzat biztosítása hatályos
351/2012 (12.20.) A Pollack Mihály Általános Iskolában funkcionális feladatokat ellátó közalkalmazottak átvételére az önkormányzat fenntartásában működő Gazdasági Ellátó Szervezetbe hatályos
352/2012 (12.20.) Megbízási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése hatályos
354/2012 (12.20.) A Polgármesteri Hivatal szervezeti átalakítása, valamint álláshely csökkentés meghatározása hatályos
357/2012 (12.20.) Tűzkár okozta kártérítés összegének engedményezése hatályos
358/2012 (12.20.) A BARCIKA KOMPLEX Kft. és az Önkormányzat között létrejött megállapodás módosítása hatályos
359/2012 (12.20.) Kazincbarcika Város Önkormányzatának az ÉHG Zrt.-ben lévő részvényei értékesítésére vonatkozó döntés meghozatala hatályos


[VISSZA]