Önkormányzat határozatai

2011. ÉVI HATÁROZATOK:

Határozat Tárgy
4/2011 (01.28.) Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtő fejlesztése” tárgyú, a Svájci-Magyar Együttműködési Program SH 1/1 regisztrációs számú programterv első körös pályázat előkészítéséhez önerő biztosítása hatályos
13/2011 (01.28.) A Településrendezési Terv, ezen belül a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítás indításának kezdeményezése a BorsodChem Zrt. területeire, illetve a kijelölt, Kazincbarcika város területét érintő biztonsági övezetre hatályos
21/2011 (02.18.) Javaslat Kazincbarcika város Önkormányzatának rövid és hosszú időtartamú közfoglalkoztatási pályázatára. hatályos
34/2011 (02.18.) A BARCIKA KOMPLEX Kft. és az Önkormányzat között létrejött megállapodás módosítása hatályos
38/2011 (02.18.) Tervezési feladatok jóváhagyása és a tervezéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatásához pénzügyi fedezet biztosítása hatályos
69/2011 (03.25.) A Hunterplast Kft. újabb ajánlata a Miskolc –Kassa ( Kosice) Régióért Közhasznú Nonprofit Kft-ben lévő Kazincbarcika Város Önkormányzata tulajdonát képező üzletrész megvételére hatályos
90/2011 (04.21.) Roma Polgárjogi Mozgalom Kazincbarcikai Városi Szervezete és hatályos
94/2011 (04.21.) Az 1280 helyrajzi számú ingatlan (Herman Ottó Tagiskola, Kazincbarcika, Alsóvárosi krt. 39/A) használatba adása a Tiszáninneni Református Egyházkerület számára hatályos
101/2011 (05.04.) Berente község készülő Településrendezési tervének véleményezése hatályos
102/2011 (05.04.) Együttműködési Megállapodás megkötése a Vakok és Gyengénlátók B-A-Z. Megyei Egyesületével hatályos
114/2011 (05.27.) Bűnmegelőzési, Vagyonvédelmi Alapítvány Alapító Okiratának módosítása hatályos
115/2011 (05.27.) A Ságvári Endre Gimnázium fenntartói jogának átadása a Szalézi Szent Ferenc Társasága (Don Bosco Szalézi Társasága) számára hatályos
118/2011 (05.27.) dr. Jäger Kristóf András haszonbérleti, valamint cserejavaslati kérelme az Önkormányzat résztulajdonát képező 0263/1 és az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 0247/1 hrsz-ú területre. hatályos
133/2011 (05.27.) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodás jóváhagyása hatályos
154/2011 (06.24.) A Versenytárgyalási Bizottság személyi összetételének módosítása hatályos
158/2011 (06.24.) Beszámoló az önkormányzati bérlakásállomány helyzetéről, javaslat a lakásgazdálkodás jövőbeni teendőire hatályos
171/2011 (06.24.) A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása módosításának elfogadása hatályos
172/2011 (06.24.) Hozzájárulás Bánréve, Boldva, Borsodszirák önkormányzatoknak a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozásához hatályos
174/2011 (06.24.) Triász Kft. (Kazincbarcika, Bercsényi út 1.) kérelme hatályos
194/2011 (08.04.) „Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtő fejlesztése” tárgyú, a Svájci-Magyar Együttműködési Program SH 1/1 regisztrációs számú programterv második körös pályázatának önerő biztosítása hatályos
196/2011 (08.04.) Bérleti szerződés megkötése a Bakerboys Kft-vel az „ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0007” jelű, „Kazincbarcika városközpont akcióterület funkcióterület rehabilitációja” című pályázat támogatási szerződésének megkötéséhez hatályos
198/2011 (08.11.) A Településrendezési Terv, ezen belül a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítás indításának kezdeményezése a város egyes területeire hatályos
206/2011 (09.09.) a Településrendezési Terv, ezen belül a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítás indításának kezdeményezésére a város egyes területeire hatályos
218/2011 (09.23.) Együttműködési szándéknyilatkozat „A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése a konvergencia régiók területén” című pályázathoz hatályos
228/2011 (09.23.) Panelrehabilitáció folytatása hatályos
238/2011 (09.23.) Pályázatok saját forrásának biztosításáról szóló Képviselő-testületi határozatok hatályon kívül helyezése, valamint a megmaradt saját források felhasználása hatályos
249/2011 (10.21.) Kisajátítással érintett területegység módosítása hatályos
256/2011 (10.21.) Hozzájárulás jelzálog bejegyzéshez hatályos
263/2011 (11.18.) Megbízási szerződés megkötésére az ifjúság-egészségügyi ellátást végző hatályos
265/2011 (11.18.) A Kazincbarcika, Újkiosztás dűlőben lévő 12519/1 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának bejegyzése Kazincbarcika Város Önkormányzata javára hatályos
269/2011 (11.18.) A DE OEC Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft. által benyújtandó „ÉMOP-4.1.2/A-11. számú Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése\" című pályázat benyújtására vonatkozó Konzorciumi Együttműködési Megállapodás ismételt jóváhagyása hatályos
270/2011 (11.18.) Pályázat benyújtása a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társuláshoz hatályos
275/2011 (11.18.) Forgalomképes ingatlan biztosítékként történő felajánlása kötvény- szerződés módosításához. hatályos
298/2011 (12.16.) A TH Timpanon Kft. alapító okiratának módosítása hatályos
309/2011 (12.16.) Kazincbarcika Város Önkormányzat tulajdonában és a Polgármesteri Hivatal vagyonnyilvántartásában lévő nagyértékű tárgyi eszközök térítésmentes átadása a Magyar állam részére. hatályos
317/2011 (12.16.) Üzemeltetési szerződés és Megállapodás megkötése a Don Bosco Szalézi Társasággal hatályos
319/2011 (12.16.) Javaslat Kazincbarcika város településrendezési terve digitális tervállományának megvásárlására hatályos
320/2011 (12.16.) A Barcikai Ipari Park 0378/2 hrsz-ú névtelen út elnevezése hatályos
322/2011 (12.16.) A Kazincbarcika Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők 2012. évi teljesítmény-követelményének alapját képező célok hatályos
328/2011 (12.22.) A távhőszolgáltatás egyéb üzemi felhasználói díjtételeinek megállapítása hatályos
330/2011 (12.22.) Önkormányzati ingatlanok hasznosítására kiírt versenytárgyalások elbírálása hatályos
335/2011 (12.22.) A Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjainak megválasztása hatályos
336/2011 (12.22.) A Közbeszerzési Bíráló Bizottságba – tanácskozási joggal rendelkező - képviselő delegálása hatályos


[VISSZA]