Önkormányzat határozatai

2017. ÉVI HATÁLYOS HATÁROZATOK:

Határozat Tárgy
1/2017 (01.11.) az Állami Számvevőszék önkormányzat belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzéséről szóló jelentésének végrehajtására vonatkozó Intézkedési Terv elfogadásáról
2/2017 (01.19.) a Kazincbarcika Város Önkormányzata és a Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatára
3/2017 (01.19.) a Kazincbarcika Város Önkormányzata és a Kazincbarcika Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatára
4/2017 (01.19.) a Kazincbarcika Város Önkormányzata és a Kazincbarcika Város Német Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatára
5/2017 (01.19.) Kazincbarcika Város Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének utólagos aktualizálására
6/2017 (01.19.) a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
7/2017 (01.19.) a használatba adási szerződés megkötéséről
8/2017 (01.19.) a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról
9/2017 (01.19.) az alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról
10/2017 (01.19.) Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete 225/2016. (XII. 16.) határozatának módosításáról
11/2017 (01.19.) Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017. (I. 19.) határozata a 76/2016. (IV. 29.) határozat módosításáról
12/2017 (01.26.) Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2017. (I. 26.) határozata a Barcika Centrum Kft. ügyvezetőjének a megválasztásáról
13/2017 (01.26.) M. K. M. M. kártérítés iránt indított perében hozott elsőfokú ítélettel kapcsolatos döntések meghozataláról
14/2017 (01.26.) az Adamantin Kft. feladat-ellátási szerződésében bekövetkezett változás bejelentéséről, valamint tartós helyettesítéséről
15/2017 (01.26.) Kazincbarcika Város Önkormányzata és a Barcika Príma Közétkeztetési és Vendéglátási Kft. közötti fennálló közétkeztetési szolgáltatási szerződés módosításáról, egységes szerkezetben történő elfogadásáról
16/2017 (03.01.) Kazincbarcika Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
17/2017 (03.01.) a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
19/2017 (03.01.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kazincbarcikai Tagintézménye által használt személygépjárművek Miskolci Tankerületi Központnak történő használatba adásáról, és üzembentartói szerződés megkötéséről
20/2017 (03.01.) a Barcika Szolg Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. Állami Számvevőszéki ellenőrzése kapcsán küldött elnöki figyelemfelhívó levéllel kapcsolatos intézkedésekről
21/2017 (03.01.) a Barcika Park Nonprofit Kft. tulajdonában lévő állatkábító ipari lövő készüléknek és tartozékainak Kazincbarcika Város Önkormányzata részére történő átadásáról az Önkormányzati Rendészet általi használat céljából
22/2017 (03.01.) Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
23/2017 (03.01.) Kazincbarcika Város Önkormányzata és a Barcika Park Nonprofit Kft. között hatályban lévő – halgazdálkodási jog gyakorlására vonatkozó – haszonbérleti szerződés módosításáról
24/2017 (03.01.) a Kazincbarcika 13218 hrsz.-ú ingatlan zártkerti művelés alól kivont területként történő feltüntetéséről
25/2017 (03.01.) a Kazincbarcika 10837 hrsz. alatti ingatlan tulajdonjogának rendezéséről
26/2017 (03.01.) pályázat benyújtásáról a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázati felhívásra, valamint saját forrás biztosításáról
27/2017 (03.07.) a Kazincbarcika Városi Köztemető bővítéséhez szükséges területekre vonatkozó vételi ajánlat maximális összegének meghatározásáról
28/2017 (03.07.) a Városüzemeltetési Szolgáltatási Szerződés megkötéséről 2017. és 2018. évekre vonatkozóan
29/2017 (03.07.) az „Általános felhasználás (1. rész) és közvilágítási célú (2. rész) villamos energia értékesítése a 1.5.2017. 00:00 CET – 31.12.2018. 24:00 CET közötti időszakban teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés keretében” tárgyban megindított közbeszerzési eljárás első szakaszának eredményhirdetéséről
30/2017 (03.30.) a kazincbarcikai felnőtt háziorvosi szolgálat tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról
31/2017 (03.30.) az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Kazincbarcika város helyi közforgalmú autóbusz közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2016. évi ellátásáról szóló beszámolójának elfogadásáról
32/2017 (03.30.) a polgármester 2017. évi cafetéria-juttatásának keretösszegéről
33/2017 (03.30.) az „Általános felhasználás (1. rész) és közvilágítási célú (2. rész) villamos energia értékesítése a 1.5.2017. 00:00 CET – 31.12.2018. 24:00 CET közötti időszakban teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés keretében” tárgyban megindított eljárás árlejtésének eredményhirdetéséről
34/2017 (03.30.) tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról a Kazincbarcika Városi Rádióklub számára
35/2017 (03.30.) Kazincbarcika Városi Önkormányzat és a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal 2017. évi közbeszerzési tervéről
36/2017 (03.30.) a 18/2017. (III. 01.) határozatának hatályon kívül helyezéséről
37/2017 (03.30.) „Kazincbarcika legszebb konyhakertje 2017” pályázat meghirdetéséről
38/2017 (03.30.) a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ I. Számú Idősek Klubja ellátási területének módosításáról
39/2017 (03.30.) a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
40/2017 (03.30.) a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ engedélyezett létszámának 269 főről 222 főre történő módosításáról
41/2017 (03.30.) pályázat kiírásáról – a társasházak és lakásszövetkezetek számára kültéri, zárható, fém szeméttároló létesítésének finanszírozása tárgyában – és az ehhez kapcsolódó megállapodások megkötéséről
42/2017 (03.30.) a Kazincbarcikai Összevont Óvodák 2017/18. nevelési évre vonatkozó beiratkozási rendjéről szóló közlemény jóváhagyásáról
43/2017 (03.30.) az Állami Számvevőszék „önkormányzat belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzéséről” szóló jelentésének végrehajtására vonatkozó módosított Intézkedési Terv elfogadásáról
44/2017 (03.30.) az Üzleti és Inkubációs Irodapark működtetéséről
45/2017 (03.30.) a Don Bosco Szalézi Társaságával megkötött bérleti szerződés módosításáról
46/2017 (03.30.) a közművelődési közfeladatok átadásáról szóló szerződés 3. számú módosításáról
47/2017 (03.30.) a Képviselő-testület 210/2016. (XII. 16.) határozatának módosításáról
48/2017 (03.30.) a Kazincbarcika, Rákóczi tér 6. szám alatti helyiségcsoport használatának visszavételéről
49/2017 (03.30.) a Barcikai Ipari Parkban elhelyezkedő, Kazincbarcika Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 0373/67 hrsz-ú ingatlan kb. 5000 m2-es részének bérbeadásáról
50/2017 (03.30.) a Kazincbarcikai Ördögök Sportegyesület jégkorong látvány-csapatsport támogatási sportfejlesztési programjának „sportcélú ingatlan-fejlesztési projekteleméhez” tulajdonosi hozzájárulások megadásáról
51/2017 (03.30.) a Kazincbarcika 1540 helyrajzi szám alatti ingatlan megvásárlásáról
52/2017 (03.30.) Kazincbarcika Város Önkormányzata és a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal Közös Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyásáról
53/2017 (03.30.) a KÖZVIL Zrt-vel kötött szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésének, illetve felmondásának kezdeményezéséről
54/2017 (03.30.) a 216/2016. (XII. 16.) határozat módosításáról
55/2017 (03.30.) a Barcika Holding vállalatcsoport 2017. évi üzleti tervének jóváhagyására
56/2017 (03.30.) magánszemélyek lakásvásárlásának önkormányzati támogatásáról
57/2017 (03.30.) a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ intézményvezető (magasabb vezetői) munkakörének ellátására szóló pályázati felhívásról
58/2017 (03.30.) a Kazincbarcika 13033 hrsz-ú ingatlan rekreációs célú használatba adásáról
59/2017 (03.30.) a Kazincbarcika 13150 hrsz-ú ingatlan rekreációs célú használatba adásáról
60/2017 (03.30.) a Munkácsy tér 3. 1/7. szám alatti lakás bérbeadásáról
61/2017 (03.30.) a Munkácsy tér 3. 1/7. szám alatti lakás bérbeadásáról
62/2017 (04.27.) a Bűnmegelőzési, Vagyonvédelmi Alapítvány 2016. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról
63/2017 (04.27.) a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ 2016. évi gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló beszámolójáról
64/2017 (04.27.) a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
65/2017 (04.27.) a 2016. évben végzett ellenőrzések tapasztalatairól
66/2017 (04.27.) a Kazincbarcika Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatáról
67/2017 (04.27.) a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosításáról
68/2017 (04.27.) a Központi Ügyeleti Szolgálatra vonatkozó szerződés módosításáról
69/2017 (04.27.) az Ózdi Szakképzési Centrumot érintő intézményátszervezés elfogadásáról
70/2017 (04.27.) az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések c. támogatási kérelem benyújtásáról és az ahhoz szükséges önerő biztosításáról
71/2017 (04.27.) a Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete gépjármű vásárlásának támogatásáról
72/2017 (04.27.) a településképi önkormányzati rendelet és a Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésére vonatkozó megbízási szerződés megkötéséről
73/2017 (04.27.) a közművelődési közfeladatok átadásáról szóló szerződés 4. számú módosításáról és a sporttal kapcsolatos közfeladatok átadásáról szóló szerződés 3. számú módosításáról
74/2017 (04.27.) a Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskolát, és a Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskolát érintő intézményátszervezés elfogadásáról
75/2017 (04.27.) a civil szervezetek 2017. évi pályázati támogatásáról
76/2017 (04.27.) a sportegyesületek pályázati úton történő 2017. évi támogatásáról
77/2017 (04.27.) a 44/2017. (III. 30.) határozatának módosításáról
78/2017 (04.27.) a KKG-215 forgalmi rendszámú, Ford Ranger típusú gépjármű Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal részére történő térítésmentes tulajdonba adásáról
79/2017 (04.27.) a Kazincbarcika-felsői Református Egyházközség Lelkipásztori Hivatal fejlesztési célú támogatásáról
80/2017 (04.27.) az Egressy Béni út 38. 4/1. számú lakás bérbeadásáról
81/2017 (04.27.) a 1129/8/A/73 hrsz.-ú ingatlan 103 m2-es része bérbeadásának utólagos jóváhagyásáról
82/2017 (04.27.) „Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtő fejlesztése” című, SH/1/1 azonosítószámú projekthez kapcsolódó in-house szerződés módosításáról
83/2017 (04.27.) a „Kazincbarcika Város Sportjáért” kitüntető díj adományozására
84/2017 (05.27.) a 70/2017. (IV. 27.) határozatának módosításáról
85/2017 (05.27.) a 91/2013. (IV. 19.) határozat hatályon kívül helyezéséről
86/2017 (05.27.) a Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola intézményvezető beosztásra beérkezett pályázatok véleményezéséről
87/2017 (05.29.) Kazincbarcika város 2016. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámoló elfogadásáról
88/2017 (05.29.) a Kazincbarcikai Önkormányzati Rendészet 2016. szeptember 1.–2017. április 30. közötti tevékenységéről és működéséről szóló beszámoló elfogadásáról
89/2017 (05.29.) az intézményeket megillető 2016. évi maradvány elszámolásáról
90/2017 (05.29.) a 2016. évi maradvány igénybevételéről, felosztásáról
91/2017 (05.29.) a 2016. évi maradvány elszámolásáról
92/2017 (05.29.) a Kazincbarcika Város Kommunális és Kulturális Fejlődéséért Alapítvány 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról
93/2017 (05.29.) az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Kazincbarcika város helyi közforgalmú autóbusz közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2017. évi I. negyedévi ellátásáról szóló tájékoztatójának elfogadásáról
94/2017 (05.29.) az egészségügyi alapellátásra vonatkozóan megkötött feladatellátási szerződések utólagos jóváhagyásáról
95/2017 (05.29.) a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
96/2017 (05.29.) a Kazincbarcikai Összevont Óvodák 2017/2018. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározásáról
97/2017 (05.29.) a Kazincbarcikai Összevont Óvodák Alsóvárosi Körúti Tagóvodájának, Építők Úti Tagóvodájának és Kertvárosi Tagóvodájának névhasználat változtatásáról
99/2017 (05.29.) nyilatkozat megtételéről a helyi közösségi közlekedés támogatásáról szóló, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt pályázattal kapcsolatban
99/2017 (05.29.) nyilatkozat megtételéről a helyi közösségi közlekedés támogatásáról szóló, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt pályázattal kapcsolatban
99/2017 (05.29.) nyilatkozat megtételéről a helyi közösségi közlekedés támogatásáról szóló, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt pályázattal kapcsolatban
100/2017 (05.29.) az ÉMÁSZ Hálózati Kft-vel történő megállapodások megkötéséről
101/2017 (05.29.) intelligens városüzemeltetési problémabejelentő mobil applikáció bevezetéséről
102/2017 (05.29.) a Kazincbarcikai Kézilabda Sport Egyesület által benyújtandó TAO pályázathoz szükséges önerő biztosításáról
103/2017 (05.29.) a Kazincbarcika Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 4 db személygépjármű értékesítésére, valamint 2 db személygépjármű vásárlásáról
104/2017 (05.29.) a Kazincbarcika 1083/27 helyrajzi szám alatti ingatlan megvásárlásáról
105/2017 (05.29.) a Kazincbarcika Város Polgármesterének 12891-1/2017/IK számú határozata ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról
106/2017 (0..)
106/2017 (05.29.) a „Kazincbarcika Város Közneveléséért” kitüntető díj adományozására
107/2017 (05.29.) a „Kazincbarcika Város Egészségügyéért” kitüntető díj adományozására
108/2017 (05.29.) a „Kazincbarcika Város Közszolgálatáért” kitüntető díj adományozására
109/2017 (05.29.) Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete kitüntető díjainak adományozásáról
110/2017 (05.29.) a Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete 224/2016. (XII. 16.) határozatának módosításáról
111/2017 (05.29.) szakértői szolgáltatás igénybevételéről
112/2017 (05.29.) a Barcika Centrum Kft. könyvvizsgálói feladatai ellátására vonatkozó megbízás meghosszabbításáról
113/2017 (05.29.) könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó megbízás meghosszabbításáról
114/2017 (05.29.) a BARCIKA CENTRUM Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyásáról és a 2016. évi szakmai beszámoló elfogadásáról
115/2017 (05.29.) a BARCIKA ART Kommunikációs, Kulturális és Sport Szolgáltató Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyásáról és a 2016. évi szakmai beszámoló elfogadásáról
116/2017 (05.29.) a BARCIKA KONTROLL Gazdálkodási Szolgáltató Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyásáról és a 2016. évi szakmai beszámoló elfogadásáról
117/2017 (05.29.) a BARCIKA PARK Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyásáról és a 2016. évi szakmai beszámoló elfogadásáról
118/2017 (05.29.) a BARCIKA PRÍMA Közétkeztetési és Vendéglátási Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyásáról és a 2016. évi szakmai beszámoló elfogadásáról
119/2017 (05.31.) a BARCIKA SZOLG Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. 2016. évi éves beszámolójának jóváhagyásáról és a 2016. évi szakmai beszámoló elfogadásáról
120/2017 (06.22.) a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ magasabb vezetői (intézményvezetői) megbízásáról
121/2017 (06.22.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötéséről
122/2017 (06.22.) a járási hivatal feladatainak ellátásához átadott eszközök ingyenes tulajdonba adásáról a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal részére
123/2017 (06.22.) a Kazincbarcikai Sportközpontban található műfüves pálya selejtezéséről
124/2017 (06.22.) a Kazincbarcika Városi Köztemető bővítésével kapcsolatban érkezett lakossági kérelmek elbírálásáról
125/2017 (06.22.) az Üzleti Szolgáltató és Inkubációs Park működtetéséről, valamint a 44/2017. (III. 30.) és 77/2017. (IV. 27.) számú önkormányzati határozatok hatályon kívül helyezéséről
126/2017 (06.22.) 1129/8/A/73 hrsz-ú ingatlan 40 m2-es részének bérbeadásáról
127/2017 (06.22.) a Kazincbarcika 2622/2 hrsz alatti ingatlannal kapcsolatos döntések meghozataláról
128/2017 (06.22.) az ÉMÁSZ Hálózati Kft-vel megkötött megállapodások alapján térítésmentesen átadásra kerülő vagyonelemek összegének meghatározásáról Zárt ülésen hozott határozat!
129/2017 (06.22.) magánszemélyek lakásvásárlásának önkormányzati támogatásáról Zárt ülésen hozott határozat!
130/2017 (06.22.) a „Tiszta udvar, rendes ház 2017 év” elismerő címek adományozására Zárt ülésen hozott határozat!
131/2017 (07.27.) 8. számú felnőtt háziorvosi körzet megszüntetéséről és a felnőtt háziorvosi körzetek területi ellátási kötelezettségének módosításáról
132/2017 (07.27.) új Kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötéséről
133/2017 (07.27.) a KolorFund Pályázati Alap meghirdetésére
134/2017 (07.27.) a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról
135/2017 (07.27.) a Kazincbarcikai Összevont Óvodák Alapító Okiratának módosításáról
136/2017 (07.27.) Szándéknyilatkozat aláírásáról a Bükk-vidék Geopark létrehozására vonatkozóan
137/2017 (07.27.) együttműködési megállapodás aláírásáról a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarával a 2017. november 3. napján megtartandó kamarai választások lebonyolításával kapcsolatos együttműködésről
138/2017 (07.27.) a Hámán Kató úton lévő nem önkormányzati tulajdonú lakások megvásárlásáról, illetve árverés útján történő megszerzéséről
139/2017 (08.18.) a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségéhez való csatlakozásról
140/2017 (08.18.) a körzeti megbízott személyére tett javaslat véleményezéséről
141/2017 (08.18.) védjegybejelentési eljárások megindításáról
142/2017 (08.29.) megállapodás megkötéséről Kazincbarcika, Alsóvárosi körút 39/A. szám alatt működő Tompa Mihály Református Általános Iskola oktatási intézményben és a Kazincbarcika, Lini István tér 1-2. szám alatt működő Irinyi János Református Szakgimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon oktatási intézményben történő iskolaorvosi és iskolavédőnői feladatok ellátására a Tiszáninneni Református Egyházkerület Püspöki Hivatalával
143/2017 (08.29.) megállapodás megkötéséről a Kazincbarcika, Jószerencsét út 2. szám alatt működő Szalézi Szent Ferenc Gimnázium oktatási intézményben történő iskolaorvosi és iskolavédőnői feladatok ellátására Szalézi Intézmény Fenntartóval
144/2017 (08.29.) megállapodás megkötéséről a Kazincbarcika, Kikelet köz 2. szám alatt működő Angyalkert Görögkatolikus Óvoda intézményben történő iskolaorvosi és iskolavédőnői feladatok ellátására a Miskolci Egyházmegyével
145/2017 (08.29.) a Kazincbarcika 0256/6, 0256/7, 0256/8, 0256/9, 0256/10, 0256/11, 0256/12, 0256/13, 0256/14, 0256/15, 0256/16, 0256/17 0256/18 helyrajzi szám alatti magántulajdonban lévő külterületi ingatlanok megvásárlásáról
146/2017 (08.29.) Pályázatok benyújtásáról, továbbá szükséges önerő biztosításáról a TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázati konstrukció keretében
147/2017 (09.28.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 2016. évi Tájékoztatójának tudomásul vételéről
148/2017 (09.28.) az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Kazincbarcika város helyi közforgalmú autóbusz közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2017. évi I. félévi ellátásáról szóló tájékoztatójának elfogadásáról
149/2017 (09.28.) a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának hatályon kívül helyezéséről és új Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásáról
150/2017 (09.28.) a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ 1.Sz. Idősek Klubjában férőhelyszám csökkentéséről és a Házi segítségnyújtás szolgáltatás ellátotti létszámának növeléséről
151/2017 (09.28.) a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosításáról
152/2017 (09.28.) a karácsonyi díszkivilágítás bővítés új eszközeinek beszerzéséhez szükséges többlet forrás biztosításáról
153/2017 (09.28.) a BARCIKA PRÍMA Közétkeztetési és Vendéglátási Kft részére működési célú támogatás nyújtásáról
154/2017 (09.28.) a BARCIKA Príma Kft. által üzemeltetett tálalókonyhákon található, Kazincbarcika Város Önkormányzatának tulajdonában lévő eszközök térítésmentes tulajdonba adásáról a BARCIKA Príma Kft. részére
155/2017 (09.28.) települési értéktár létrehozásáról
156/2017 (09.28.) az ÉMÁSZ Hálózati Kft-vel történő megállapodások megkötéséről
157/2017 (09.28.) a Kazincbarcikai Összevont Óvodák maximális csoportlétszám átlépésének 11 óvodai csoport esetében történő jóváhagyásáról
158/2017 (09.28.) a helyi személyszállítási közszolgáltatásra vonatkozó pályázati eljárás lefolytatásához szükséges előzetes tájékoztatási kötelezettség megtételéről
159/2017 (09.28.) Nemzeti Ovi-Sport Programban való részvételről, és az ahhoz szükséges önrész biztosításáról
160/2017 (09.28.) a Kazincbarcika 989/6 hrsz.-ú kivett vásártér és épület művelési ágú 2409 m2 területű – természetben Kazincbarcika, Mátyás király út 40. sz. alatt található – ingatlan térítésmentes használatba adása tárgyában született használatba-adási szerződés határidejének meghosszabbításáról
161/2017 (09.28.) Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
162/2017 (09.28.) a volt Irinyi úti óvoda épületének vagyonnyilvántartásból történő kivezetéséről
163/2017 (09.28.) a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény szerinti 15 éves gördülő fejlesztési terv elfogadásáról
164/2017 (09.28.) a BARCIKA CENTRUM Kft. tulajdonában lévő BARCIKA ART Kft. Felügyelő Bizottsága elnökének személyi változásáról, valamint a tiszteletdíj megállapításáról
165/2017 (09.28.) az Egressy Béni Városi Könyvtár intézményvezető (magasabb vezetői) munkakörének ellátására szóló pályázati felhívásról
166/2017 (09.28.) a Kazincbarcika 0233/1 hrsz-ú ingatlan 397 m2-es részének rekreációs célú használatba adásáról
167/2017 (09.28.) a „Kazincbarcika Város Civil Életéért” kitüntető díj adományozására
168/2017 (09.28.) magánszemélyek lakásvásárlásának önkormányzati támogatásáról
169/2017 (10.26.) a kazincbarcikai Védőnői Szolgálat körzeteinek összevonásáról
170/2017 (10.26.) a Kazincbarcikai Összevont Óvodák működéséről szóló beszámoló elfogadásáról
171/2017 (10.26.) Kazincbarcika Város Önkormányzat – 2018. évre vonatkozó – Éves belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
172/2017 (10.26.) az Arany János Tehetséggondozó Program alapfokú oktatási intézményekben történő meghirdetéséről, és a beérkező pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntéshozatal előkészítéséről
173/2017 (10.26.) a Pro-Ped Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társasággal és Dr. Nagy Róbert házi gyermekorvossal új megbízási szerződés megkötésére, illetve a Mádi Háziorvos Bt-vel háziorvossal új feladat-ellátási szerződés megkötésére az ifjúság-egészségügyi feladatok ellátásáról
174/2017 (10.26.) Dr. Zsigó Ildikó gyermekháziorvossal új megbízási és feladat-ellátási szerződés megkötéséről
175/2017 (10.26.) Kazincbarcika Város Önkormányzata és a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal Közös Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról
176/2017 (10.26.) a Magyar Speciális Olimpia Szövetség rendezvénysorozatában való részvételről, és az ahhoz szükséges befogadó nyilatkozat elfogadásáról
177/2017 (10.26.) a Muskátli Nyugdíjasházban (Kazincbarcika, Tompa Mihály út 2. sz.) történő személyfelvonó modernizációjára, vezérlő panel cseréjére vonatkozó tájékoztatásról és a szükséges fedezet biztosításáról
178/2017 (10.26.) a Kazincbarcika, 0256/2 hrsz alatti, szántó művelési ágú ingatlan végleges más célú hasznosításáról
179/2017 (10.26.) az Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt.-vel hatályban lévő Bérleti Üzemeltetési Szerződés alapján az Önkormányzatnak 2017. évben fizetendő használati és bérleti díj ivóvízközmű és szennyvízközmű fejlesztésekre történő felhasználásáról
180/2017 (10.26.) az Egessy Béni út 36. 4/2. számú lakás bérbeadásáról
182/2017 (10.26.) a Hámán Kató út rehabilitációjához kapcsolódó cserelakások felújításáról
183/2017 (10.26.) a BARCIKA CENTRUM Kft. 500 MFt keretösszegű, éven belüli folyószámlahitel felvételéről és a Barcika Holding cégcsoport cash-pool rendszerén belül történő felhasználásáról 2018. évre vonatkozóan,valamint hozzájárulás megadásáról a Barcika Holding cégcsoport tagvállalatai részére készfizető kezesség vállalására a folyószámlahitelhez


- Határozat keresés - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 -