Önkormányzat határozatai

2019. ÉVI HATÁLYOS HATÁROZATOK:

Határozat Tárgy
1/2019 (01.24.) a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
2/2019 (01.24.) a Kazincbarcika Város Önkormányzata és a Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
3/2019 (01.24.) a Kazincbarcika Város Önkormányzata és a Kazincbarcika Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
4/2019 (01.24.) a Kazincbarcika Város Önkormányzat és a Kazincbarcika Város Német Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
5/2019 (01.24.) a Kazincbarcikai Összevont Óvodák Eszterlánc Tagóvodája vonatkozásában szándéknyilatkozat meghozataláról
6/2019 (01.24.) a TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00076 azonosító számú, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című, „A kazincbarcikai Csokonai úti székhely Óvoda, a Százszorszép és a Napsugár Tagóvodák épületeinek energetikai korszerűsítése” tárgyú projekthez többlet saját forrás biztosításáról
7/2019 (01.24.) a BARCIKA CENTRUM Kft. ügyvezetőjének utasításáról a rendkívüli munkaidő elrendelésével kapcsolatosan
8/2019 (01.24.) a Hámán Kató út 16. 3/2. szám alatt található nem önkormányzati tulajdonú lakóingatlan tulajdonszerzésének elősegítése céljából a Május 1. út 18. 2/8. sz. alatti önkormányzati tulajdonú lakás bérlőjének kijelöléséről
9/2019 (01.24.) a Hámán Kató út 16. 1/3. szám alatti lakhatatlanná vált lakás bérlői részére lakás biztosításáról
10/2019 (01.24.) a Kazincbarcika, 0256/6, 0256/7, 0256/8, 0256/9, 0256/10, 0256/11, 0256/12, 0256/13, 0256/14, 0256/15, 0256/16, 0256/17, 0256/18 hrsz ingatlanok végleges más célú hasznosításáról
11/2019 (01.24.) a behajthatatlan követelések nyilvántartásból való törlésének engedélyezéséről
12/2019 (02.14.) Kazincbarcika Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
13/2019 (02.14.) a Kazincbarcika Város Önkormányzata és a Kazincbarcikai Esély Szociális Szövetkezet között szociális agrárgazdálkodási programra vonatkozó együttműködési megállapodás megkötéséről
14/2019 (02.14.) a Kazincbarcika, 1388/1 hrsz alatt nyilvántartott, 1017 m2 alapterületű ingatlan bérleti szerződésének megkötéséről
15/2019 (02.14.) a beiskolázási körzethatárok tervezetének véleményezéséről
16/2019 (02.14.) Kazincbarcika Város Polgármesterének felhatalmazására a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvánnyal történő egyeztetésre gyermekek átmeneti otthona szolgáltatás feladatellátási szerződéssel történő ellátásáról
17/2019 (02.14.) az Állami Számvevőszék által lefolytatott „Az önkormányzatok pénzügyi és vagyongazdálkodása megfelelőségének ellenőrzéséről” szóló jelentésének végrehajtására vonatkozó módosított Intézkedési Terv elfogadásáról
18/2019 (02.14.) A Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatás iránti pályázat benyújtásáról és a szükséges önerő biztosításáról
19/2019 (02.14.) a BARCIKA CENTRUM Kft. tulajdonában lévő BARCIKA ART Kft. felügyelőbizottsága tagjainak személyi változásáról, valamint a tiszteletdíj megállapításáról
20/2019 (02.28.) „Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztésére” vonatkozóan kiírt pályázattal kapcsolatos döntések meghozataláról
21/2019 (03.21.) az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Kazincbarcika város helyi közforgalmú autóbusz közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2018. évi ellátásáról szóló beszámolójának elfogadásáról
22/2019 (03.21.) a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal álláshelyei számának növeléséről, valamint a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
23/2019 (03.21.) Kazincbarcika Város Önkormányzata és a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal 2019. évi közbeszerzési tervéről
24/2019 (03.21.) a Kazincbarcikai Összevont Óvodák 2019/2020. nevelési évre vonatkozó beiratkozási rendjéről szóló közlemény jóváhagyásáról
25/2019 (03.21.) a Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagiskolája Tornacsarnokának beázásával kapcsolatos, nem garanciális munkák elvégzéséről
26/2019 (03.21.) a 184/2017. (XI. 15.) határozat és a határozat alapján megkötött együttműködési megállapodás módosításáról
27/2019 (03.21.) a Kazincbarcika Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonában álló, Kazincbarcika 1132/19 hrsz alatt nyilvántartott ingatlannak - Egressy Béni Művelődési Központ teljes épületének - a BARCIKA ART Kft. részére történő ingyenes használatba adásáról
28/2019 (03.21.) Kazincbarcika Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Barcikai Ipari Parkban elhelyezkedő ingatlanok bérleti díjának megállapításáról
29/2019 (03.21.) Kazincbarcika Város Önkormányzatának 1/1 tulajdonában lévő kazincbarcikai 0373/67 hrsz alatt nyilvántartott külterületi ingatlan bérbeadásáról
30/2019 (03.21.) az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt-vel hatályban lévő Bérleti Üzemeltetési Szerződés alapján az Önkormányzatnak 2019. évben fizetendő használati és bérleti díj ivóvízközmű és szennyvízközmű fejlesztésekre történő felhasználásáról
31/2019 (03.21.) megállapodás megkötéséről
32/2019 (03.21.) a Képviselő-testület 192/2018. (XII. 18.) határozatának módosításáról
33/2019 (03.21.) Kazincbarcika belterületén 578/2/A/1, 578/2/A/2 és 578/8 helyrajzi szám alatti ingatlanok 1/1 arányú tulajdoni hányadának Kazincbarcika Város Önkormányzata általi megvásárlásáról
34/2019 (03.21.) a Rudabánya, 97/15 helyrajzi szám alatti ingatlan tulajdonjogának rendezéséről
35/2019 (03.21.) a BARCIKA CENTRUM Kft. ügyvezetője 2019. évi prémiumkitűzésének jóváhagyására
36/2019 (03.21.) magánszemélyek lakásvásárlásának önkormányzati támogatásáról
37/2019 (03.21.) a Barcika Holding Vállalatcsoport 2019. évi üzleti tervének elfogadásáról
38/2019 (04.18.) a Bűnmegelőzési, Vagyonvédelmi Alapítvány 2018. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról
39/2019 (04.18.) a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ 2018. évi gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló beszámolójának elfogadásáról
40/2019 (04.18.) a 2018. évben végzett belső ellenőrzések tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadásáról
41/2019 (04.18.) szándéknyilatkozat meghozataláról
42/2019 (04.18.) Kazincbarcika Város Önkormányzata és TCR IP Holdings, LLC között KOLORFUTÁS tárgyában együttlétezési megállapodás megkötéséről
43/2019 (04.18.) a Kazincbarcikai Ördögök Sportegyesület jégkorong látvány-csapatsport támogatási sportfejlesztési programjához kapcsolódó döntések meghozataláról
44/2019 (04.18.) a civil szervezetek pályázati úton történő 2019. évi támogatásáról
45/2019 (04.18.) a sportegyesületek pályázati úton történő 2019. évi támogatásáról
46/2019 (04.18.) az ÉMÁSZ Hálózati Kft-vel történő megállapodások megkötéséről
47/2019 (04.18.) az Állami Számvevőszék Kazincbarcika Város Önkormányzatánál lefolytatott „Utóellenőrzések – Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzése” tárgyú elnöki figyelemfelhívó levélre megtett intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadására
48/2019 (04.18.) Kazincbarcika Város Közbiztonságáért, Kazincbarcika Város Sportjáért, valamint Kazincbarcika Város Közneveléséért kitüntető díjak adományozásáról


- Határozat keresés - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 -