Önkormányzat határozatai

2018. ÉVI HATÁLYOS HATÁROZATOK:

Határozat Tárgy
1/2018 (01.18.) a Kazincbarcika Város Önkormányzata és a Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
2/2018 (01.18.) a Kazincbarcika Város Önkormányzata és a Kazincbarcika Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
3/2018 (01.18.) a Kazincbarcika Város Önkormányzata és a Kazincbarcika Város Német Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
4/2018 (01.18.) a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ bölcsődei intézményegységeinek 2018. évi nyári nyitva-zárva tartási rendjének jóváhagyásáról
5/2018 (01.18.) a Kazincbarcika, 1714 helyrajzi szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan BARCIKA PARK Nonprofit Kft. részére történő ingyenes használatba adásáról
6/2018 (01.18.) az URBACT III Transzfer Hálózatok című pályázati konstrukció keretében pályázat benyújtásáról, továbbá a szükséges önerő biztosításáról
7/2018 (01.18.) a Kazincbarcikai Ördögök Sportegyesület – TAO pályázat keretében megvalósítandó – új jégcsarnok építésére vonatkozó engedélyes tervének elkészítéséhez szükséges önrész biztosításáról
8/2018 (01.18.) a „Barcikart” kitüntető díj adományozásáról
9/2018 (01.30.) a Kazincbarcikai Összevont Óvodák nyári nyitva-zárva tartási rendjének jóváhagyásáról
10/2018 (01.30.) a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás elfogadásáról
11/2018 (01.30.) az erdőgazdálkodási feladatok ellátása tárgyában született Erdőhasználati szerződés megújításáról
12/2018 (01.30.) védjegybejelentési eljárások megindításáról
13/2018 (01.30.) a Barcikai Ipari Parkban elhelyezkedő, Kazincbarcika Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 0373/67 hrsz-ú ingatlan 5000 m2-es részének bérbeadásáról
14/2018 (01.30.) behajthatatlan követelések nyilvántartásból való törlésének engedélyezéséről
15/2018 (01.30.) a Munkácsy tér 3. 2/12. számú lakás bérbeadásáról
16/2018 (01.30.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról
17/2018 (02.15.) Kazincbarcika Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
18/2018 (02.15.) Nemzeti Ovi-Sport Programon keresztül multifunkcionális pálya építéséről és az ahhoz szükséges önrész biztosításáról
19/2018 (02.15.) a KolorLab Üzleti Szolgáltató és Inkubációs Park működtetésére vonatkozó vállalkozással vegyes megbízási szerződés módosításáról
20/2018 (02.15.) a Rudabánya, 872/A/8 hrsz alatti ingatlan tulajdonjogának rendezéséről
21/2018 (02.15.) Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi munkatervéről szóló 221/2017. (XII. 14.) határozatának módosításáról
22/2018 (02.15.) a 28602-1/2017/IK számú határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról
23/2018 (03.01.) a Településszerkezeti Terv, a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv K-17 jelű módosítása indításának kezdeményezéséről, és az érintett területek kiemelt fejlesztési területté való nyilvánításáról
24/2018 (03.01.) a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság részére informatikai eszközök beszerzéséről
25/2018 (03.01.) a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról
26/2018 (03.01.) az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Kazincbarcika város helyi közforgalmú autóbusz közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2017. évi ellátásáról szóló beszámolójának elfogadásáról
27/2018 (03.22.) a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ tulajdonában lévő IYP-750 forgalmi rendszámú Opel Combo C Van 1.7. DT forgalmi rendszámú gépjármű értékesítéséről és új gépjármű beszerzéséről
27/2018 (03.22.) az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Kazincbarcika város helyi közforgalmú autóbusz közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2017. évi ellátásáról szóló beszámolójának elfogadásáról
28/2018 (03.22.) a 1129/8/A/73 hrsz-ú, természetben 3700 Kazincbarcika, Rákóczi tér 4-6. sz. alatt elhelyezkedő ingatlan 103 m2-es részére vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbításáról
29/2018 (03.22.) a Kazincbarcikai Összevont Óvodák 2018/19. nevelési évre vonatkozó beiratkozási rendjéről szóló közlemény jóváhagyásáról
30/2018 (03.22.) a Központi Ügyeleti Szolgálatra vonatkozó szerződés módosításáról
31/2018 (03.22.) az ÉMÁSZ Hálózati Kft-vel történő megállapodások megkötéséről
31/2018 (04.26.) Kazincbarcika Város Egészségtervéről
32/2018 (03.22.) reklámszerződés megkötéséről a BARCIKA ART Kft-vel
33/2018 (03.22.) a Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskolát, és a Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskolát érintő intézményátszervezés véleményezéséről
34/2018 (03.22.) az ÉRV. Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt-vel hatályban lévő Bérleti Üzemeltetési Szerződés alapján az Önkormányzatnak 2018. évben fizetendő használati és bérleti díj ivóvízközmű és szennyvízközmű fejlesztésekre történő felhasználásáról
35/2018 (03.22.) a Városüzemeltetési Szolgáltatási Szerződés megkötéséről a 2018.04.01 – 2019.12.31. közötti időszakra vonatkozóan
36/2018 (03.22.) Kazincbarcika Város Önkormányzata és a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal 2018. évi közbeszerzési tervéről
37/2018 (03.22.) a Barcika Holding Vállalatcsoport 2018. évi üzleti tervének elfogadásáról
38/2018 (03.22.) magánszemélyek lakásvásárlásának önkormányzati támogatásáról
39/2018 (04.26.) a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ 2017. évi gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló beszámolójáról
40/2018 (04.26.) Kazincbarcika Város Egészségtervéről
41/2018 (04.26.) a civil szervezetek 2018. évi pályázati támogatásáról
42/2018 (04.26.) a sportegyesületek pályázati úton történő 2018. évi támogatásáról
43/2018 (04.26.) Dr. Koppány Mária fogszakorvossal kötött feladat-ellátási szerződés megszüntetéséről és az ANDENTÁL Bt-vel feladat-ellátási szerződés megkötéséről
44/2018 (04.26.) a KolorFund Pályázati Alap meghirdetéséről
45/2018 (04.26.) az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések c. támogatási kérelem benyújtásáról és az ahhoz szükséges önerő biztosításáról
46/2018 (04.26.) a Kazincbarcika 2622/2 hrsz-ú kivett, sporttelep megnevezésű ingatlan kapcsán Együttműködési Megállapodás megkötéséről
47/2018 (04.26.) a Képviselő-testület 23/2018. (III. 1.) határozatának módosításáról
48/2018 (04.26.) elektromos töltőállomás telepítéséhez szükséges parkoló építéséhez szükséges forrás biztosításáról
49/2018 (04.26.) Kazincbarcika Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonában lévő, Kazincbarcika 3354 hrsz alatti, kivett sporttelep megnevezésű ingatlan használatba adásáról
50/2018 (04.26.) a TOP-4.1.1-15-BO1-2016-00049 azonosító számú, Kazincbarcika, Május 1. u. 13. szám alatti egészségügyi intézmény korszerűsítése tárgyú projekthez többlet saját forrás biztosításáról
51/2018 (04.26.) a Miskolc-Kassa (Kosice) Régióért Nonprofit Kft-ben lévő Kazincbarcika Város Önkormányzat tulajdonát képező üzletrész értékesítéséről
52/2018 (04.26.) a 224/2016. (XII.16.) határozat módosításáról
53/2018 (04.26.) a „Kazincbarcika Város Sportjáért” kitüntető díj adományozásáról
54/2018 (04.26.) a „Kazincbarcika Város Közbiztonságáért” kitüntető díj adományozásáról
55/2018 (05.29.) Kazincbarcika város 2017. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámoló elfogadásáról
56/2018 (05.29.) a Kazincbarcikai Önkormányzati Rendészet 2017. január 1.- 2017. december 31. közötti tevékenységéről és működéséről szóló beszámoló elfogadásáról
57/2018 (05.29.) a Bűnmegelőzési, Vagyonvédelmi Alapítvány 2017. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról
58/2018 (05.29.) a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
59/2018 (05.29.) beszámoló elfogadásáról a 2017. évben végzett belső ellenőrzések tapasztalatairól
60/2018 (05.29.) Kazincbarcika Város Kommunális és Kulturális Fejlődéséért Alapítvány 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyásáról
61/2018 (05.29.) a 2017. évi maradvány elszámolásáról
62/2018 (05.29.) az intézményeket megillető 2017. évi maradvány elszámolásáról
63/2018 (05.29.) a 2017. évi maradvány igénybevételéről, felosztásáról
64/2018 (05.29.) a helyi építészeti értékek felújításának/helyreállításának anyagi támogatásáról
65/2018 (05.29.) pályázat kiírásáról – a társasházak és lakásszövetkezetek számára kültéri, zárható, fém szeméttároló létesítésének finanszírozása tárgyában – és az ehhez kapcsolódó megállapodások megkötéséről
66/2018 (05.29.) a KSK Sportcsarnok belső felújításához szükséges önrész biztosításáról
67/2018 (05.29.) a 184/2017. (XI. 15.) határozat alapján megkötött együttműködési megállapodás módosításáról
68/2018 (05.29.) a 101/2015. (V. 22.) határozat módosításáról
69/2018 (05.29.) a Kazincbarcika Építők útja 11., 17-19. sz. alatti önkormányzati tulajdonú épületekben lévő egyes helyiségek, (ingatlanok) eladásáról
70/2018 (05.29.) a 205/2017. (XI. 23.) határozat módosításáról
71/2018 (05.29.) a BARCIKA CENTRUM Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyásáról és a 2017. évi szakmai beszámoló elfogadásáról
72/2018 (05.29.) a BARCIKA Kontroll Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyásáról és a 2017. évi szakmai beszámoló elfogadásáról
73/2018 (05.29.) a BARCIKA PARK Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyásáról és a 2017. évi szakmai beszámoló elfogadásáról
73/2018 (05.29.) a BARCIKA PARK Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyásáról és a 2017. évi szakmai beszámoló elfogadásáról
74/2018 (05.29.) a BARCIKA PRÍMA Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyásáról és a 2017. évi szakmai beszámoló elfogadásáról
75/2018 (05.29.) a BARCIKA ART Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyásáról és a 2017. évi szakmai beszámoló elfogadásáról
76/2018 (05.29.) a Barcika Szolg Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyásáról és a 2017. évi szakmai beszámoló elfogadásáról
77/2018 (05.29.) a Munkácsy tér 5. fszt. 2. számú szakemberkeretes lakás bérbeadásáról
78/2018 (05.29.) az Egressy út 36. 4/4. szám alatti szakemberkeretes lakás bérbeadásáról
79/2018 (05.29.) az Egressy út 38. 4/1. szám alatti szakemberkeretes lakás bérbeadásáról
80/2018 (05.29.) a „Kazincbarcika Város Közneveléséért” kitüntető díj adományozásáról
81/2018 (06.28.) a TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00005 számú projektben elkészített Fenntartható Energia- és Klímaakcióterv (SECAP) elfogadásáról
82/2018 (06.28.) az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Kazincbarcika város helyi közforgalmú autóbusz közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2018. évi I. negyedévi ellátásáról szóló tájékoztatójának elfogadásáról
83/2018 (06.28.) az Állami Számvevőszék „önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzéséről” szóló módosított intézkedési terv végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
84/2018 (06.28.) a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának hatályon kívül helyezéséről és új Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról, valamint a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal álláshelyei számának megállapításáról
85/2018 (06.28.) az ÉMÁSZ Hálózati Kft-vel a Kazincbarcika, Tardonai úthoz és Pollack Mihály úthoz kapcsolódó elektromos közműkiváltásra vonatkozó megállapodások megkötéséről
86/2018 (06.28.) Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
87/2018 (06.28.) a Kazincbarcika 0224/8 helyrajzi számú ingatlan megvételéről
88/2018 (06.28.) a 101/2015. (V. 28.) határozat módosításáról
89/2018 (06.28.) a KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zártkörűen Működő Részvénytársasággal adásvételi szerződés megkötéséről
90/2018 (06.28.) a KolorLab Innovációs Központ működtetésére vonatkozó vállalkozással vegyes megbízási szerződés megkötésére
91/2018 (06.28.) a 15/2018. (I. 30.) határozatának módosítására
92/2018 (06.28.) a HIV/6636/2018. számú határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról
93/2018 (06.28.) a Munkácsy tér 5. 1/8. szám alatti szakemberkeretes lakás bérleti szerződése megkötésének utólagos jóváhagyásáról
94/2018 (06.28.) az Egressy út 36. 4/4. szám alatti szakemberkeretes lakás bérbeadásáról
95/2018 (06.28.) magánszemélyek lakásvásárlásának önkormányzati támogatásáról
96/2018 (06.28.) az önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások bérlőinek kijelöléséről
97/2018 (06.28.) a „Kazincbarcika Város Díszpolgára” kitüntető díj adományozásáról
98/2018 (06.28.) Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének „Pro Urbe Kazincbarcika” kitüntető díj adományozásáról
99/2018 (06.28.) Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének „Elismerő Plakettje” kitüntető díj adományozásáról
100/2018 (06.28.) a „Kazincbarcika Város Egészségügyéért” kitüntető díj adományozásáról
101/2018 (06.28.) megbízási szerződés megkötéséről és az ahhoz szükséges fedezet biztosításáról
102/2018 (07.13.) pótlólagos fedezet biztosításáról a villamos energia közbeszerzés eredményessé nyilváníthatósága érdekében
103/2018 (07.13.) a „Kazincbarcika Város Közszolgálatáért” kitüntető díj adományozásáról
104/2018 (07.31.) nyilatkozat megtételéről a helyi közösségi közlekedés támogatásáról szóló, az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiírt pályázattal kapcsolatban
105/2018 (07.31.) a Kazincbarcikai Ördögök Sportegyesület jégkorong látvány-csapatsport támogatási sportfejlesztési programjának „sportcélú ingatlan-fejlesztési projekteleméhez” kapcsolódó tulajdonosi döntések módosítások miatti meghozataláról
106/2018 (08.30.) a kazincbarcikai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum létrehozásáról
107/2018 (08.30.) az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Kazincbarcika város helyi közforgalmú autóbusz közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2018. évi I. félévi ellátásáról szóló tájékoztatójának elfogadásáról
108/2018 (08.30.) Kazincbarcika Város Kommunális és Kulturális Fejlődéséért Alapítvány alapító okiratának módosításáról
109/2018 (08.30.) a 205/2017. (XI. 23.) határozat módosításáról
110/2018 (08.30.) az ÉRV Zrt. üzemeltetésében lévő, Kazincbarcika Város vízi közmű hálózatát érintő, korábban rekonstrukcióval kiváltott, a Hadak útjának a 3348 hrsz-on található ivóvízvezeték 788,4 fm hosszúságú szakaszának selejtezéséről
111/2018 (08.30.) a Szalézi Szent Ferenc Társasága számára nyilatkozat megadásáról
112/2018 (08.30.) a Nemzeti Ovi-Sport Program keretében az Eszterlánc és a Füzike tagóvodákban multifunkcionális pálya építéséről és az ahhoz szükséges önrész biztosításáról
113/2018 (08....) a helyi építészeti értékek felújításának/helyreállításának anyagi támogatásának elbírálásáról
114/2018 (08.30.) a Kazincbarcika Város Településszerkezeti Terv, a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv K-17 jelű módosításához szükséges környezeti vizsgálati eljárás, környezeti értékelés elkészítésének mellőzéséről
115/2018 (08.30.) a Településszerkezeti Terv, a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv K-18 jelű módosítása indításának kezdeményezéséről, és az érintett területe és közvetlen környezetének kiemelt fejlesztési területté való nyilvánításáról
116/2018 (08.30.) az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság új tagjának megválasztásáról
117/2018 (08.30.) a Kazincbarcika 2622/2 hrsz-ú, kivett sporttelep megnevezésű ingatlanra vonatkozó együttműködési megállapodás utólagos jóváhagyására
118/2018 (08.30.) Szennyvízelvezetési Agglomeráció bővítéséhez történő hozzájárulásról
119/2018 (08.30.) a Kazincbarcika, Fő tér 39. szám alatti társasház ingatlannal kapcsolatosan a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény szerinti működésre és a tulajdonosi képviselet ellátására
120/2018 (08.30.) a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ szakmai létszámának 221 főről 231 főre történő bővítéséről és az ezzel összefüggő döntések meghozataláról
121/2018 (08.30.) a STATIMED Kft.-vel megkötött, Központi Ügyeleti Szolgálatra vonatkozó szerződés módosításáról
122/2018 (08.30.) a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény szerinti 2019–2033 évekre vonatkozó 15 éves gördülő fejlesztési terv elfogadásáról
123/2018 (08.30.) a Települési Értéktár Bizottság II. ülése alapján települési értékek értéktárba történő felvételéről
124/2018 (08.30.) Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testülete 104/2018. (VII. 31.) határozatának módosításáról
125/2018 (08.30.) Kazincbarcika Város Önkormányzatának LIFE projektben való részvételéről és az ehhez szükséges fedezet biztosításáról
126/2018 (08.30.) Kazincbarcika - Vadna települések közötti kerékpárút létesítéséhez szükséges, kazincbarcikai területek tulajdonjogának megszerzéséről és az ehhez szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról
127/2018 (09.20.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 2017. évi Tájékoztatójának tudomásul vételéről
128/2018 (09.20.) beszámoló elfogadásáról a Települési Értéktár Bizottság eddig végzett munkájáról
129/2018 (09.20.) a 2018/2019. nevelési évben a Kazincbarcikai Összevont Óvodák Százszorszép Tagóvoda három óvodai csoportjában a maximális csoportlétszám túllépéssel történő növelésének jóváhagyásáról
130/2018 (09.20.) a Miskolci Egyházmegyével a Kazincbarcika, Kikelet köz 2. szám alatt működő Angyalkert Görögkatolikus Óvoda intézményben történő iskolai-egészségügyi feladatok ellátására vonatkozó megállapodás megkötéséről
131/2018 (09.20.) a Szalézi Intézmény Fenntartóval a Kazincbarcika, Jószerencsét út 2. szám alatt működő Szalézi Szent Ferenc Gimnázium oktatási intézményben történő iskola-egészségügyi feladatok ellátására vonatkozó megállapodás megkötéséről
132/2018 (09.20.) megállapodás megkötéséről Kazincbarcika, Alsóvárosi körút 39/A. szám alatt működő Irinyi János Református Oktatási Központ Tompa Mihály Iskolája oktatási intézményben és a Kazincbarcika, Lini István tér 1-2. szám alatt működő Irinyi János Református Oktatási Központ – Óvoda, Általános Iskola, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon oktatási intézményben történő iskolaorvosi és iskolavédőnői feladatok ellátására a Tiszáninneni Református Egyházkerület Püspöki Hivatalával
133/2018 (09.20.) a Helyi Esélyegyenlőségi Program hatályának fenntartására, továbbá a 2019-2023. évekre vonatkozó új Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadási határidejének meghatározására
134/2018 (09.20.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal jegyzőkönyvek felterjesztésének gyakorlata tárgyában hozott javaslatára vonatkozó intézkedés elfogadásáról
135/2018 (09.20.) a Kazincbarcika Építők útja 11., 17-19. szám alatti önkormányzati tulajdonú épületekben lévő egyes helyiségek (ingatlanok) eladásával kapcsolatos további döntések meghozataláról
136/2018 (09.20.) Kazincbarcika Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonában lévő 1083/27 hrsz. alatt nyilvántartott épület megnevezésű ingatlanról elbontott felépítmény selejtezéséről
137/2018 (09.20.) Kazincbarcika Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonában lévő, a Kazincbarcika, Akácfa út 2. szám alatti Sportközpontban található 1 db teniszpálya selejtezéséről
138/2018 (09.20.) a KolorFund Pályázati Alaphoz benyújtott projektek támogatásáról
139/2018 (09.20.) a Kazincbarcika Város Önkormányzata és a BARCIKA PARK Nonprofit Kft. között 2018. március 22. napján megkötött Városüzemeltetési Szolgáltatási Szerződésben foglalt szolgáltatási díj 2018. évi keretösszegének módosításáról
140/2018 (09.20.) a „Kazincbarcika Város Civil Életéért” kitüntető díj adományozására
141/2018 (09.20.) magánszemélyek lakásvásárlásának önkormányzati támogatásáról
142/2018 (10.18.) az Egressy Béni Városi Könyvtár 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
143/2018 (10.18.) a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal szervezeti átalakítására vonatkozó előzetes döntés meghozataláról
144/2018 (10.18.) Kazincbarcika Város Önkormányzata és a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal Közös Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról
145/2018 (10.18.) a 2018. évi Autómentes Nap bevételének és költségeinek felhasználásának utólagos jóváhagyásáról
146/2018 (10.18.) a Kazincbarcika Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló módosított 6/2018. (II. 15.) önkormányzati rendeletében a költségvetési sorok közötti átcsoportosításról
147/2018 (10.18.) a DR. BODOKI KATALIN Gyermekorvosi Betéti Társasággal és a Pro-Ped Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társasággal az iskola-egészségügyi feladatok ellátására vonatkozóan megkötött új megbízási szerződések utólagos jóváhagyásáról
148/2018 (10.18.) feladat-ellátási szerződés megkötésének kezdeményezéséről gyermekek átmeneti otthona szolgáltatás biztosítására a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény fenntartójával
149/2018 (10.18.) az Arany János Tehetséggondozó Program alapfokú oktatási intézményekben történő meghirdetéséről, és a beérkező pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntéshozatal előkészítéséről
150/2018 (10.18.) a KBSC FC Kft. látvány-csapatsport támogatási sportfejlesztési programjához tulajdonosi hozzájárulások megadásáról
151/2018 (10.18.) az ÉMÁSZ Hálózati Kft-vel a Kazincbarcika, Pollack Mihály úti 1 kV-os elektromos közműkiváltásra vonatkozó megállapodás megkötéséről
152/2018 (10.18.) a Kazincbarcika Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 2622/2 hrsz. alatti, sporttelep megnevezésű (volt Városi Műjégpálya) ingatlanra vonatkozó határozatlan idejű térítésmentes használatba adási szerződés megkötéséről a COMMON FOUNTAIN Kulturális-, Sport- és Oktató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal
153/2018 (10.18.) az Egressy B. tér 3. 4/15. szám alatti szakemberkeretes lakás bérleti szerződése megkötésének utólagos jóváhagyásáról
154/2018 (10.18.) az Egressy Béni út 34. 4/4. szám alatti szakemberkeretes lakás bérleti szerződése megkötésének utólagos jóváhagyásáról
155/2018 (10.18.) a Hámán Kató út 6. 1/1. szám alatt található önkormányzati tulajdonú ingatlan bérlőjének kijelöléséről
156/2018 (10.18.) a Hámán Kató út 12. 3/2. szám alatt található önkormányzati tulajdonú ingatlan bérlőjének kijelöléséről
157/2018 (10.18.) önkormányzati tulajdonú, az Építők útja 40. 2/9. szám alatt található ingatlan bérlőjének kijelöléséről
158/2018 (10.18.) az Egressy út 36. 4/3. szám alatti szakemberkeretes lakás bérleti szerződése megkötésének utólagos jóváhagyásáról
160/2018 (10.24.) a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás elfogadásáról
161/2018 (10.24.) a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás elfogadásáról
162/2018 (10.24.) a Sajóvölgye Focisuli Sportegyesület látvány-csapatsport támogatási sportfejlesztési programjához tulajdonosi hozzájárulások megadásáról
163/2018 (10.24.) a 146/2018. (X. 18.) önkormányzati határozat módosításáról
164/2018 (10.24.) a „Kazincbarcika Város Jó tanulója – Jó sportolója” kitüntető díj adományozásáról
165/2018 (11.29.) Kazincbarcikai Város Önkormányzatának 2018. I-IX. havi gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
166/2018 (11.29.) a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal szervezeti átalakításával kapcsolatos döntések meghozataláról
167/2018 (11.29.) Kazincbarcika Város Településszerkezeti tervének K-17 jelű módosításáról
168/2018 (11.29.) a helyi adókról szóló rendeletek felülvizsgálatáról
169/2018 (11.29.) a polgármester Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásban végzett 2017. II félévi és 2018. I. félévi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
170/2018 (11.29.) tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Magyar Államkincstár részére értékesítési pont határozatlan időre történő elhelyezéséhez
171/2018 (11.29.) a DR. BODOKI KATALIN Gyermekorvosi Betéti Társasággal az iskola-egészségügyi feladatok ellátása tárgyában megkötött megbízási szerződés módosításáról
172/2018 (11.29.) a Kazincbarcika Város Önkormányzatának tulajdonában álló Kazincbarcika, 566/5 hrsz alatti (Herbolyai u. 7/A.) ingatlan BARCIKA PRÍMA Kft. részére történő ingyenes tulajdonba adásáról
173/2018 (11.29.) a Kazincbarcikai Tankerületi Központ 2019. évi működési célú támogatásáról
174/2018 (11.29.) Kazincbarcika Város Önkormányzata – 2019. évre vonatkozó – éves belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
175/2018 (11.29.) 175/2018. (XI. 29.) határozata Kazincbarcika Város Önkormányzata 2019-2022. évekre szóló stratégiai ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
176/2018 (11.29.) a Barcikai Tenisz Club MOB által kiemelt támogatási sportágak sportfejlesztési programjához tulajdonosi hozzájárulások megadásáról
177/2018 (11.29.) az elektromos töltőállomás telepítésére vonatkozó, GZR-T-Ö-2016-0039 sz. támogatási szerződés módosításáról
178/2018 (11.29.) a Kazincbarcika 0381/4, 0381/5, 0381/6, 0381/7, 0381/13, 0381/14, 0381/31, a 0385/3, 0385/11 és a 0382/3, 0382/11, 0382/42, 0382/47 hrsz-ú ingatlanok haszonbérbe adásáról és az ehhez szükséges döntések meghozataláról
179/2018 (11.29.) a „Kazincbarcika, Fő téri játszótér fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás Barcika Park Nonprofit Kft. nevében történő lefolytatásról
180/2018 (11.29.) a Barcika Holding vállalatcsoport tagvállalatainak könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződések módosítására
181/2018 (11.29.) a BARCIKA CENTRUM Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról
182/2018 (11.29.) a BARCIKA CENTRUM Kft. 600 MFt keretösszegű, éven belüli folyószámlahitel felvételére és a Barcika Holding cégcsoport cash-pool rendszerén belül történő felhasználásáról 2019. évre vonatkozóan, valamint hozzájárulás megadásáról a Barcika Holding cégcsoport tagvállalatai részére készfizető kezesség vállalására a folyószámlahitelhez
183/2018 (11.29.) a Barcika Holding vállalatcsoport uralmi szerződésének módosításáról


- Határozat keresés - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 -