Önkormányzat határozatai

2019. ÉVI HATÁLYOS HATÁROZATOK:

Határozat Tárgy
1/2019 (01.24.) a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
2/2019 (01.24.) a Kazincbarcika Város Önkormányzata és a Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
3/2019 (01.24.) a Kazincbarcika Város Önkormányzata és a Kazincbarcika Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
4/2019 (01.24.) a Kazincbarcika Város Önkormányzat és a Kazincbarcika Város Német Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
5/2019 (01.24.) a Kazincbarcikai Összevont Óvodák Eszterlánc Tagóvodája vonatkozásában szándéknyilatkozat meghozataláról
6/2019 (01.24.) a TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00076 azonosító számú, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című, „A kazincbarcikai Csokonai úti székhely Óvoda, a Százszorszép és a Napsugár Tagóvodák épületeinek energetikai korszerűsítése” tárgyú projekthez többlet saját forrás biztosításáról
7/2019 (01.24.) a BARCIKA CENTRUM Kft. ügyvezetőjének utasításáról a rendkívüli munkaidő elrendelésével kapcsolatosan
8/2019 (01.24.) a Hámán Kató út 16. 3/2. szám alatt található nem önkormányzati tulajdonú lakóingatlan tulajdonszerzésének elősegítése céljából a Május 1. út 18. 2/8. sz. alatti önkormányzati tulajdonú lakás bérlőjének kijelöléséről
9/2019 (01.24.) a Hámán Kató út 16. 1/3. szám alatti lakhatatlanná vált lakás bérlői részére lakás biztosításáról
10/2019 (01.24.) a Kazincbarcika, 0256/6, 0256/7, 0256/8, 0256/9, 0256/10, 0256/11, 0256/12, 0256/13, 0256/14, 0256/15, 0256/16, 0256/17, 0256/18 hrsz ingatlanok végleges más célú hasznosításáról
11/2019 (01.24.) a behajthatatlan követelések nyilvántartásból való törlésének engedélyezéséről
12/2019 (02.14.) Kazincbarcika Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
13/2019 (02.14.) a Kazincbarcika Város Önkormányzata és a Kazincbarcikai Esély Szociális Szövetkezet között szociális agrárgazdálkodási programra vonatkozó együttműködési megállapodás megkötéséről
14/2019 (02.14.) a Kazincbarcika, 1388/1 hrsz alatt nyilvántartott, 1017 m2 alapterületű ingatlan bérleti szerződésének megkötéséről
15/2019 (02.14.) a beiskolázási körzethatárok tervezetének véleményezéséről
16/2019 (02.14.) Kazincbarcika Város Polgármesterének felhatalmazására a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvánnyal történő egyeztetésre gyermekek átmeneti otthona szolgáltatás feladatellátási szerződéssel történő ellátásáról
17/2019 (02.14.) az Állami Számvevőszék által lefolytatott „Az önkormányzatok pénzügyi és vagyongazdálkodása megfelelőségének ellenőrzéséről” szóló jelentésének végrehajtására vonatkozó módosított Intézkedési Terv elfogadásáról
18/2019 (02.14.) A Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatás iránti pályázat benyújtásáról és a szükséges önerő biztosításáról
19/2019 (02.14.) a BARCIKA CENTRUM Kft. tulajdonában lévő BARCIKA ART Kft. felügyelőbizottsága tagjainak személyi változásáról, valamint a tiszteletdíj megállapításáról


- Határozat keresés - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 -