Önkormányzat határozatai

2019. ÉVI HATÁLYOS HATÁROZATOK:

Határozat Tárgy
1/2019 (01.24.) a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
2/2019 (01.24.) a Kazincbarcika Város Önkormányzata és a Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
3/2019 (01.24.) a Kazincbarcika Város Önkormányzata és a Kazincbarcika Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
4/2019 (01.24.) a Kazincbarcika Város Önkormányzat és a Kazincbarcika Város Német Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
5/2019 (01.24.) a Kazincbarcikai Összevont Óvodák Eszterlánc Tagóvodája vonatkozásában szándéknyilatkozat meghozataláról
6/2019 (01.24.) a TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00076 azonosító számú, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című, „A kazincbarcikai Csokonai úti székhely Óvoda, a Százszorszép és a Napsugár Tagóvodák épületeinek energetikai korszerűsítése” tárgyú projekthez többlet saját forrás biztosításáról
7/2019 (01.24.) a BARCIKA CENTRUM Kft. ügyvezetőjének utasításáról a rendkívüli munkaidő elrendelésével kapcsolatosan
8/2019 (01.24.) a Hámán Kató út 16. 3/2. szám alatt található nem önkormányzati tulajdonú lakóingatlan tulajdonszerzésének elősegítése céljából a Május 1. út 18. 2/8. sz. alatti önkormányzati tulajdonú lakás bérlőjének kijelöléséről
9/2019 (01.24.) a Hámán Kató út 16. 1/3. szám alatti lakhatatlanná vált lakás bérlői részére lakás biztosításáról
10/2019 (01.24.) a Kazincbarcika, 0256/6, 0256/7, 0256/8, 0256/9, 0256/10, 0256/11, 0256/12, 0256/13, 0256/14, 0256/15, 0256/16, 0256/17, 0256/18 hrsz ingatlanok végleges más célú hasznosításáról
11/2019 (01.24.) a behajthatatlan követelések nyilvántartásból való törlésének engedélyezéséről
12/2019 (02.14.) Kazincbarcika Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
13/2019 (02.14.) a Kazincbarcika Város Önkormányzata és a Kazincbarcikai Esély Szociális Szövetkezet között szociális agrárgazdálkodási programra vonatkozó együttműködési megállapodás megkötéséről
14/2019 (02.14.) a Kazincbarcika, 1388/1 hrsz alatt nyilvántartott, 1017 m2 alapterületű ingatlan bérleti szerződésének megkötéséről
15/2019 (02.14.) a beiskolázási körzethatárok tervezetének véleményezéséről
16/2019 (02.14.) Kazincbarcika Város Polgármesterének felhatalmazására a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvánnyal történő egyeztetésre gyermekek átmeneti otthona szolgáltatás feladatellátási szerződéssel történő ellátásáról
17/2019 (02.14.) az Állami Számvevőszék által lefolytatott „Az önkormányzatok pénzügyi és vagyongazdálkodása megfelelőségének ellenőrzéséről” szóló jelentésének végrehajtására vonatkozó módosított Intézkedési Terv elfogadásáról
18/2019 (02.14.) A Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatás iránti pályázat benyújtásáról és a szükséges önerő biztosításáról
19/2019 (02.14.) a BARCIKA CENTRUM Kft. tulajdonában lévő BARCIKA ART Kft. felügyelőbizottsága tagjainak személyi változásáról, valamint a tiszteletdíj megállapításáról
20/2019 (02.28.) „Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztésére” vonatkozóan kiírt pályázattal kapcsolatos döntések meghozataláról
21/2019 (03.21.) az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Kazincbarcika város helyi közforgalmú autóbusz közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2018. évi ellátásáról szóló beszámolójának elfogadásáról
22/2019 (03.21.) a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal álláshelyei számának növeléséről, valamint a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
23/2019 (03.21.) Kazincbarcika Város Önkormányzata és a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal 2019. évi közbeszerzési tervéről
24/2019 (03.21.) a Kazincbarcikai Összevont Óvodák 2019/2020. nevelési évre vonatkozó beiratkozási rendjéről szóló közlemény jóváhagyásáról
25/2019 (03.21.) a Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagiskolája Tornacsarnokának beázásával kapcsolatos, nem garanciális munkák elvégzéséről
26/2019 (03.21.) a 184/2017. (XI. 15.) határozat és a határozat alapján megkötött együttműködési megállapodás módosításáról
27/2019 (03.21.) a Kazincbarcika Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonában álló, Kazincbarcika 1132/19 hrsz alatt nyilvántartott ingatlannak - Egressy Béni Művelődési Központ teljes épületének - a BARCIKA ART Kft. részére történő ingyenes használatba adásáról
28/2019 (03.21.) Kazincbarcika Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Barcikai Ipari Parkban elhelyezkedő ingatlanok bérleti díjának megállapításáról
29/2019 (03.21.) Kazincbarcika Város Önkormányzatának 1/1 tulajdonában lévő kazincbarcikai 0373/67 hrsz alatt nyilvántartott külterületi ingatlan bérbeadásáról
30/2019 (03.21.) az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt-vel hatályban lévő Bérleti Üzemeltetési Szerződés alapján az Önkormányzatnak 2019. évben fizetendő használati és bérleti díj ivóvízközmű és szennyvízközmű fejlesztésekre történő felhasználásáról
31/2019 (03.21.) megállapodás megkötéséről
32/2019 (03.21.) a Képviselő-testület 192/2018. (XII. 18.) határozatának módosításáról
33/2019 (03.21.) Kazincbarcika belterületén 578/2/A/1, 578/2/A/2 és 578/8 helyrajzi szám alatti ingatlanok 1/1 arányú tulajdoni hányadának Kazincbarcika Város Önkormányzata általi megvásárlásáról
34/2019 (03.21.) a Rudabánya, 97/15 helyrajzi szám alatti ingatlan tulajdonjogának rendezéséről
35/2019 (03.21.) a BARCIKA CENTRUM Kft. ügyvezetője 2019. évi prémiumkitűzésének jóváhagyására
36/2019 (03.21.) magánszemélyek lakásvásárlásának önkormányzati támogatásáról
37/2019 (03.21.) a Barcika Holding Vállalatcsoport 2019. évi üzleti tervének elfogadásáról
38/2019 (04.18.) a Bűnmegelőzési, Vagyonvédelmi Alapítvány 2018. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról
39/2019 (04.18.) a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ 2018. évi gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló beszámolójának elfogadásáról
40/2019 (04.18.) a 2018. évben végzett belső ellenőrzések tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadásáról
42/2019 (04.18.) Kazincbarcika Város Önkormányzata és TCR IP Holdings, LLC között KOLORFUTÁS tárgyában együttlétezési megállapodás megkötéséről
43/2019 (04.18.) a Kazincbarcikai Ördögök Sportegyesület jégkorong látvány-csapatsport támogatási sportfejlesztési programjához kapcsolódó döntések meghozataláról
44/2019 (04.18.) a civil szervezetek pályázati úton történő 2019. évi támogatásáról
45/2019 (04.18.) a sportegyesületek pályázati úton történő 2019. évi támogatásáról
46/2019 (04.18.) az ÉMÁSZ Hálózati Kft-vel történő megállapodások megkötésér
47/2019 (04.18.) az Állami Számvevőszék Kazincbarcika Város Önkormányzatánál lefolytatott „Utóellenőrzések – Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzése” tárgyú elnöki figyelemfelhívó levélre megtett intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadására
48/2019 (04.18.) Kazincbarcika Város Közbiztonságáért, Kazincbarcika Város Sportjáért, valamint Kazincbarcika Város Közneveléséért kitüntető díjak adományozásáról
49/2019 (04.30.) a 6. számú gyermekorvosi körzet megszüntetéséről és a gyermekorvosi körzetek területi ellátási kötelezettségének módosításáról
50/2019 (04.30.) a Kazincbarcikai Összevont Óvodák Eszterlánc Tagóvoda fenntartói jogának a Tiszáninneni Református Egyházkerület részére történő átadásáról és az ezzel kapcsolatos döntések meghozataláról
51/2019 (04.30.) a településkép védelméről szóló 46/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára vonatkozó döntés meghozataláról
52/2019 (04.30.) az Országos Görpark Programban való részvételről és ehhez szükséges önerő biztosításáról
53/2019 (04.30.) az Állami Számvevőszék által lefolytatott „Az önkormányzatok pénzügyi és vagyongazdálkodása megfelelőségének ellenőrzéséről” szóló jelentésének végrehajtására vonatkozó ismételten módosított Intézkedési Terv elfogadásáról
54/2019 (04.30.) a KolorAPP mobil applikáció továbbfejlesztéséről CLLD program keretén belül
55/2019 (04.30.) a „Sláger” Kazincbarcikai Kosárlabdázók Sportegyesülete sportfejlesztési programjának keretében történő sportcélú ingatlanfejlesztéshez szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadására és a szükséges önrész biztosítására
56/2019 (04.30.) a Kazincbarcika 2131/2 hrsz alatt nyilvántartott, 238 m2 alapterületű ingatlan bérleti szerződésének megkötéséről
57/2019 (04.30.) a Kazincbarcikai Járásbíróság bírósági ülnökeinek megválasztásáról
58/2019 (04.30.) a Kazincbarcika 989/6 és 989/8 helyrajzi számú, Kazincbarcika Város Önkormányzata tulajdonát képező belterületi ingatlanok értékesítéséről és azokra versenytárgyalás kiírásáról
59/2019 (05.16.) Kazincbarcika város 2018. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámoló elfogadásáról
60/2019 (05.16.) a Kazincbarcikai Önkormányzati Rendészet 2018. évi tevékenységéről és működéséről szóló beszámoló elfogadásáról
61/2019 (05.16.) Kazincbarcika Város Kommunális és Kulturális Fejlődéséért Alapítvány 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyásáról
62/2019 (05.16.) a Gazdasági, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2014-2018. között végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
63/2019 (05.16.) az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2014-2018. között végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
64/2019 (05.16.) a Társadalompolitikai Bizottság 2014-2018. között végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
65/2019 (05.16.) államháztartási költségvetési szakértői szolgáltatás igénybevételéről
66/2019 (05.16.) Kazincbarcika Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének módosításáról
67/2019 (05.16.) a BARCIKA CENTRUM Kft. könyvvizsgálójának megválasztására, valamint a BARCIKA CENTRUM Kft. alapító okiratának módosításáról
68/2019 (05.16.) a Kazincbarcika Város Önkormányzata és a BARCIKA PARK Nonprofit Kft. között 2018. március 22. napján megkötött Városüzemeltetési Szolgáltatási Szerződésben foglalt szolgáltatási díj 2019. évi keretösszegének módosításáról
69/2019 (05.16.) az önkormányzati tulajdonban lévő földterületek bérletéről és bérleti díjáról szóló 357/2007. (XI. 30.) határozat módosításáról
70/2019 (05.16.) a Kazincbarcika 12402/3 hrsz-ú ingatlan 800 m2 nagyságú földrészletére vonatkozó bérleti szerződés megkötéséről és az ehhez szükséges döntések meghozataláról
71/2019 (05.16.) a Kazincbarcika 13301/33 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés megkötéséről és az ehhez szükséges döntések meghozataláról
72/2019 (05.16.) Kazincbarcika 0514 hrsz-ú 1351 m2 nagyságú ingatlan vonatkozásában rekreációs célú földhasználati szerződés megkötéséről és az ehhez szükséges döntések meghozataláról
73,/2019 (05.16.) Kazincbarcika 12400/3 hrsz-ú ingatlan 1079 m2 nagyságú területére vonatkozó rekreációs célú földhasználati szerződés megkötéséről és az ehhez szükséges döntések meghozataláról
74/2019 (05.16.) Kazincbarcika 13301/35 hrsz-ú 1935 m2 nagyságú ingatlan vonatkozásában rekreációs célú földhasználati szerződés megkötéséről és az ehhez szükséges döntések meghozataláról
75/2019 (05.16.) közterületek elnevezésének felülvizsgálatáról
76/2019 (05.16.) a BARCIKA CENTRUM Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyásáról és a 2018. évi szakmai beszámoló elfogadásáról
77/2019 (05.16.) a BARCIKA Kontroll Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyásáról és a 2018. évi szakmai beszámoló elfogadásáról
78/2019 (05.16.) a BARCIKA PARK Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyásáról és a 2018. évi szakmai beszámoló elfogadásáról
79/2019 (05.16.) a BARCIKA PRÍMA Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyásáról és a 2018. évi szakmai beszámoló elfogadásáról
80/2019 (05.16.) a BARCIKA ART Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyásáról és a 2018. évi szakmai beszámoló elfogadásáról
81/2019 (05.16.) a Barcika Szolg Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyásáról és a 2018. évi szakmai beszámoló elfogadásáról
82/2019 (05.16.) a „Kazincbarcika Város Egészségügyéért”, valamint „Kazincbarcika Város Közszolgálatáért” kitüntető díjak adományozásáról
83/2019 (05.16.) az 578/8 helyrajzi számú, természetben 3700 Kazincbarcika, Akácfa utca 8. szám alatt található, 538 m2 alapterületű ingatlan 90 m2 térmértékű különálló helyiségének versenytárgyalás útján történő hasznosításáról
84/2019 (05.16.) 84/2019. (V. 16.) határozata a Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Kazincbarcika 989/6 és 989/8 helyrajzi számú, Kazincbarcika Város Önkormányzata tulajdonát képező belterületi ingatlanok értékesítéséről és azokra versenytárgyalás kiírásáról szóló 58/2019. (IV. 30.) határozatának módosításáról
85/2019 (05.30.) Kazincbarcika Város Önkormányzata 2018. évi maradványa elszámolásáról
86/2019 (05.30.) a 2018. évi maradvány intézményenkénti igénybevételéről
87/2019 (05.30.) Kazincbarcika Város Önkormányzata 2018. évi maradványa intézményenkénti igénybevételéről és felosztásáról
88/2019 (05.30.) az Országos Futópálya-építési Program keretében megvalósuló rekortán futópálya kivitelezéséről és az azzal kapcsolatos döntések meghozataláról
89/2019 (05.30.) a Képviselő-testület 41/2019. (IV. 18.) határozatának hatályon kívül helyezéséről
91/2019 (05.30.) a BARCIKA CENTRUM Kft. felügyelő bizottsága elnökének visszahívásáról
92/2019 (05.30.) a Képviselő-testület 76/2019. (V. 16.) határozatának módosításáról
93/2019 (05.30.) a Képviselő-testület 79/2019. (V. 16.) határozatának módosításáról
94/2019 (05.30.) „Kazincbarcika Város Díszpolgára” kitüntető díj adományozásáról
95/2019 (05.30.) Kazincbarcika Város Képviselő-testületének „Pro Urbe Kazincbarcika” kitüntető díjak adományozásáról
96/2019 (05.30.) Kazincbarcika Város Képviselő-testületének Elismerő Plakettje kitüntető díjak adományozásáról


- Határozat keresés - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 -