Helyi rendeletek, határozatok

Az önkormányzat hatályos helyi rendeleteit és mellékleteit egységes formátumban itt megtekinthetik, illetve letölthetik. A rendeletek PDF formátumban érhetőek el oldalunkon.

LEGFRISSEBB HATÁROZATOK

Határozat Tárgy
173/2017 (10.26.) a Pro-Ped Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társasággal és Dr. Nagy Róbert házi gyermekorvossal új megbízási szerződés megkötésére, illetve a Mádi Háziorvos Bt-vel háziorvossal új feladat-ellátási szerződés megkötésére az ifjúság-egészségügyi feladatok ellátásáról
174/2017 (10.26.) Dr. Zsigó Ildikó gyermekháziorvossal új megbízási és feladat-ellátási szerződés megkötéséről
175/2017 (10.26.) Kazincbarcika Város Önkormányzata és a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal Közös Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról
176/2017 (10.26.) a Magyar Speciális Olimpia Szövetség rendezvénysorozatában való részvételről, és az ahhoz szükséges befogadó nyilatkozat elfogadásáról
177/2017 (10.26.) a Muskátli Nyugdíjasházban (Kazincbarcika, Tompa Mihály út 2. sz.) történő személyfelvonó modernizációjára, vezérlő panel cseréjére vonatkozó tájékoztatásról és a szükséges fedezet biztosításáról
178/2017 (10.26.) a Kazincbarcika, 0256/2 hrsz alatti, szántó művelési ágú ingatlan végleges más célú hasznosításáról
179/2017 (10.26.) az Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt.-vel hatályban lévő Bérleti Üzemeltetési Szerződés alapján az Önkormányzatnak 2017. évben fizetendő használati és bérleti díj ivóvízközmű és szennyvízközmű fejlesztésekre történő felhasználásáról
180/2017 (10.26.) az Egessy Béni út 36. 4/2. számú lakás bérbeadásáról
182/2017 (10.26.) a Hámán Kató út rehabilitációjához kapcsolódó cserelakások felújításáról
183/2017 (10.26.) a BARCIKA CENTRUM Kft. 500 MFt keretösszegű, éven belüli folyószámlahitel felvételéről és a Barcika Holding cégcsoport cash-pool rendszerén belül történő felhasználásáról 2018. évre vonatkozóan,valamint hozzájárulás megadásáról a Barcika Holding cégcsoport tagvállalatai részére készfizető kezesség vállalására a folyószámlahitelhez