Helyi rendeletek, határozatok

Az önkormányzat hatályos helyi rendeleteit és mellékleteit egységes formátumban itt megtekinthetik, illetve letölthetik. A rendeletek PDF formátumban érhetőek el oldalunkon.

LEGFRISSEBB HATÁROZATOK

Határozat Tárgy
174/2018 (11.29.) Kazincbarcika Város Önkormányzata – 2019. évre vonatkozó – éves belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
175/2018 (11.29.) 175/2018. (XI. 29.) határozata Kazincbarcika Város Önkormányzata 2019-2022. évekre szóló stratégiai ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
176/2018 (11.29.) a Barcikai Tenisz Club MOB által kiemelt támogatási sportágak sportfejlesztési programjához tulajdonosi hozzájárulások megadásáról
177/2018 (11.29.) az elektromos töltőállomás telepítésére vonatkozó, GZR-T-Ö-2016-0039 sz. támogatási szerződés módosításáról
178/2018 (11.29.) a Kazincbarcika 0381/4, 0381/5, 0381/6, 0381/7, 0381/13, 0381/14, 0381/31, a 0385/3, 0385/11 és a 0382/3, 0382/11, 0382/42, 0382/47 hrsz-ú ingatlanok haszonbérbe adásáról és az ehhez szükséges döntések meghozataláról
179/2018 (11.29.) a „Kazincbarcika, Fő téri játszótér fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás Barcika Park Nonprofit Kft. nevében történő lefolytatásról
180/2018 (11.29.) a Barcika Holding vállalatcsoport tagvállalatainak könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződések módosítására
181/2018 (11.29.) a BARCIKA CENTRUM Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról
182/2018 (11.29.) a BARCIKA CENTRUM Kft. 600 MFt keretösszegű, éven belüli folyószámlahitel felvételére és a Barcika Holding cégcsoport cash-pool rendszerén belül történő felhasználásáról 2019. évre vonatkozóan, valamint hozzájárulás megadásáról a Barcika Holding cégcsoport tagvállalatai részére készfizető kezesség vállalására a folyószámlahitelhez
183/2018 (11.29.) a Barcika Holding vállalatcsoport uralmi szerződésének módosításáról