Helyi rendeletek, határozatok

Az önkormányzat hatályos helyi rendeleteit és mellékleteit egységes formátumban itt megtekinthetik, illetve letölthetik. A rendeletek PDF formátumban érhetőek el oldalunkon.

LEGFRISSEBB HATÁROZATOK

Határozat Tárgy
96/2018 (06.28.) az önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások bérlőinek kijelöléséről
97/2018 (06.28.) a „Kazincbarcika Város Díszpolgára” kitüntető díj adományozásáról
98/2018 (06.28.) Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének „Pro Urbe Kazincbarcika” kitüntető díj adományozásáról
99/2018 (06.28.) Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének „Elismerő Plakettje” kitüntető díj adományozásáról
100/2018 (06.28.) a „Kazincbarcika Város Egészségügyéért” kitüntető díj adományozásáról
101/2018 (06.28.) megbízási szerződés megkötéséről és az ahhoz szükséges fedezet biztosításáról
102/2018 (07.13.) pótlólagos fedezet biztosításáról a villamos energia közbeszerzés eredményessé nyilváníthatósága érdekében
103/2018 (07.13.) a „Kazincbarcika Város Közszolgálatáért” kitüntető díj adományozásáról
104/2018 (07.31.) nyilatkozat megtételéről a helyi közösségi közlekedés támogatásáról szóló, az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiírt pályázattal kapcsolatban
105/2018 (07.31.) a Kazincbarcikai Ördögök Sportegyesület jégkorong látvány-csapatsport támogatási sportfejlesztési programjának „sportcélú ingatlan-fejlesztési projekteleméhez” kapcsolódó tulajdonosi döntések módosítások miatti meghozataláról