Helyi rendeletek, határozatok

Az önkormányzat hatályos helyi rendeleteit és mellékleteit egységes formátumban itt megtekinthetik, illetve letölthetik. A rendeletek PDF formátumban érhetőek el oldalunkon.

LEGFRISSEBB HATÁROZATOK

Határozat Tárgy
10/2019 (01.24.) a Kazincbarcika, 0256/6, 0256/7, 0256/8, 0256/9, 0256/10, 0256/11, 0256/12, 0256/13, 0256/14, 0256/15, 0256/16, 0256/17, 0256/18 hrsz ingatlanok végleges más célú hasznosításáról
11/2019 (01.24.) a behajthatatlan követelések nyilvántartásból való törlésének engedélyezéséről
12/2019 (02.14.) Kazincbarcika Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
13/2019 (02.14.) a Kazincbarcika Város Önkormányzata és a Kazincbarcikai Esély Szociális Szövetkezet között szociális agrárgazdálkodási programra vonatkozó együttműködési megállapodás megkötéséről
14/2019 (02.14.) a Kazincbarcika, 1388/1 hrsz alatt nyilvántartott, 1017 m2 alapterületű ingatlan bérleti szerződésének megkötéséről
15/2019 (02.14.) a beiskolázási körzethatárok tervezetének véleményezéséről
16/2019 (02.14.) Kazincbarcika Város Polgármesterének felhatalmazására a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvánnyal történő egyeztetésre gyermekek átmeneti otthona szolgáltatás feladatellátási szerződéssel történő ellátásáról
17/2019 (02.14.) az Állami Számvevőszék által lefolytatott „Az önkormányzatok pénzügyi és vagyongazdálkodása megfelelőségének ellenőrzéséről” szóló jelentésének végrehajtására vonatkozó módosított Intézkedési Terv elfogadásáról
18/2019 (02.14.) A Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatás iránti pályázat benyújtásáról és a szükséges önerő biztosításáról
19/2019 (02.14.) a BARCIKA CENTRUM Kft. tulajdonában lévő BARCIKA ART Kft. felügyelőbizottsága tagjainak személyi változásáról, valamint a tiszteletdíj megállapításáról