Önkormányzat

ÖNKORMÁNYZAT FRISS HÍREI

Tájékoztató telefonszám változásról(2017.12.08.)
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zrt. ügyfélszolgálati és hibabejelentő telefonszáma 2018. január 1-jén megváltozik!
Tájékoztató téli igazgatási szünetről(2017.12.05.)
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy 2017. december 21. napjától december 29. napjáig igazgatási szünet miatt a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás szünetel.
A hajléktalanok és fedél nélkül maradtak ellátása Kazincbarcikán a krízisidőszakban(2017.12.01.)
A krízisidőszak (november 1. - április 30.) minden évben komoly feladatot jelent a városi hajléktalan-ellátó intézményeknek, azaz a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Éjjeli Menedékhely és Nappali Melegedőnek. November 1-jétől az Éjjeli Menedékhely 50 férőhelyes befogadóképességét további

LEGFRISSEBB TESTÜLETI ÜLÉS:

Dátum: 2017.12.14.
Testületi ülés típusa: Munkatervszerinti
Időpont: 8.00
Jegyzőkönyv: nincs

[Összes testületi ülés]

LEGFRISSEBB HATÁROZATOK:

Határozat Tárgy
178/2017 (10.26.) a Kazincbarcika, 0256/2 hrsz alatti, szántó művelési ágú ingatlan végleges más célú hasznosításáról
179/2017 (10.26.) az Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt.-vel hatályban lévő Bérleti Üzemeltetési Szerződés alapján az Önkormányzatnak 2017. évben fizetendő használati és bérleti díj ivóvízközmű és szennyvízközmű fejlesztésekre történő felhasználásáról
180/2017 (10.26.) az Egessy Béni út 36. 4/2. számú lakás bérbeadásáról
182/2017 (10.26.) a Hámán Kató út rehabilitációjához kapcsolódó cserelakások felújításáról
183/2017 (10.26.) a BARCIKA CENTRUM Kft. 500 MFt keretösszegű, éven belüli folyószámlahitel felvételéről és a Barcika Holding cégcsoport cash-pool rendszerén belül történő felhasználásáról 2018. évre vonatkozóan,valamint hozzájárulás megadásáról a Barcika Holding cégcsoport tagvállalatai részére készfizető kezesség vállalására a folyószámlahitelhez

PÁLYÁZATOK:

Álláshirdetés – ALJEGYZŐ
Határidő: 2017.12.15. - (humán)

[További pályázatok]

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

[Dokumentumok, részletek]

„EGYÉB” ÖNKORMÁNYZATI DOKUMENTUMOK (JELENTÉSEK, BESZÁMOLÓK, STB.)

[Dokumentumok, részletek]

AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAT TÁMOGATOTT NYERTES PÁLYÁZATOK, PROJEKTEK

[Dokumentumok, részletek]

KÖZBESZERZÉSEK

[Dokumentumok, részletek]

ÁTLÁTHATÓSÁG

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok működésének átláthatóbbá tételéről szóló 175/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet alapján a helyi önkormányzatoknak 2009. szeptember 1-től közzétételi kötelezettsége van.

[Dokumentumok, részletek]