Óvodák

ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ ÓVODA

Kazincbarcikai Összevont Óvodák

Kazincbarcika, Csokonai u. 1.
Telefon: (48) 512-543
E-mail: kazincbarcikaiosszevontovodak@gmail.com
Web: www.barcikaicimborak.hu
intézményvezető: Horváthné Geleta Mária

OM: 028490

Intézményvezető helyettes: Ládiné Sólyomvári Edit
Intézményvezető helyettes: Gergely Judit
Intézményvezető helyettes: Kálmán Judit

A Kazincbarcikai Összevont Óvodákat egy székhelyintézmény, hat városi és két vidéki tagóvoda alkotja. A pedagógiai keretprogram a „Cimborák” nevet kapta, amely az intézmény logójában is megjelenik. A keretprogram lehetőséget biztosít arra, hogy a tagóvodák nevelési céljaikat, feladataikat az értékek, hagyományok, arculatok megőrzésével; a törvényi előírásoknak és az országos alapprogramban foglaltaknak megfelelően; továbbá a szociokulturális környezet sajátosságait figyelembe véve és a szülők véleményét szem előtt tartva alakítsák ki. A Kazincbarcikai Összevont Óvodákban szakmailag jól képzett, felkészült, kreatív, szeretetet-törődést közvetítő óvodapedagógusok és a nevelőmunkát segítő dolgozók látják el az óvodás gyermekek nevelését, gondozását, fejlesztését.

TAGÓVODÁK:

Kazincbarcikai Összevont Óvodák Székhely Óvodája

Kazincbarcika, Csokonai u. 1.
Telefon: (48) 512-544
E-mail: szekhelyovoda@gmail.com
Székhely Óvoda vezetője: Rizner Józsefné

A Székhely óvoda 1978-ban nyitotta meg kapuit. 2009-ben megtörtént az épület részleges akadálymentesítése. Az óvoda nevelői vallják, hogy a művészetek útján is megismerhető a világ, hiszen kiváló lehetőséget biztosítanak a képességek kibontakoztatására. Különösen fontosnak tartják a művészeti tevékenységeken belül a vizuális és az irodalmi nevelést. Az itt működő Ovi-Galéria lehetőséget nyújt a kultúrával való ismerkedésre, az iparművészeti, szépművészeti és népművészeti alkotások kiállítására is. Ebben a tagóvodában működik a Kisművészek Játszóháza és a Morzsa Színház.

Kazincbarcikai Összevont Óvodák Nefelejcs Tagóvodája

Kazincbarcika, Alsóvárosi krt. 44.
Telefon: (48) 310-522
E-mail: alsovarosiovoda@gmail.com
Tagóvoda vezetője: Papp Zoltánné

A Nefelejcs (korábbi nevén Alsóvárosi Körúti) Tagóvoda 1983-ban került átadásra. 1991-ben tornaterem kialakítására, 2011-ben pedig a külső nyílászárók cseréjére került sor. Ezzel egyidejűleg új tetőt kapott az intézmény. A tagóvoda nevelőinek célja és feladata a gyermekek harmonikus fejlesztése a hagyományok és a környezeti nevelés gazdag eszközrendszerével. Az óvodai nevelésbe a népi kultúra azon elemeit építik be, amik igazodnak a gyermekek életkori sajátosságaihoz, és a mindennapi életüket gazdagítják.

Kazincbarcikai Összevont Óvodák Eszterlánc Tagóvodája

Kazincbarcika, Építők útja 2.
Telefon: Tel: (48) 311-830; (20) 8239-928
E-mail: epitokovi62@gmail.com
Tagóvoda vezetője: Simon Ildikó

Az Eszterlánc (korábban: Építők Úti) Tagóvoda a város legrégebbi óvodája, 1962-től fogadja a gyermekeket. Nevelői, elfogadó közösségként, kiemelt feladatuknak tartják az eltérő szociokulturális környezetből érkező gyermekek részére az esélyegyenlőség megteremtését; emellett a gyermekek testi, lelki jólétének, szocializációjának, egészséges fejlődésének biztosítását. Fontos cél a szülők megnyerésével és bevonásával az egészséges életvitel iránti igény megalapozása is. Munkájuk eredményességének alapját a szülőkkel való jó kapcsolat kialakításában, a bizalmon alapuló együttnevelésben látják.

Kazincbarcikai Összevont Óvodák Százszorszép Tagóvodája

Kazincbarcika, Akácfa u. 12.
Telefon: (48) 512-326
E-mail: kertvarositagovoda@gmail.com
Tagóvoda vezetője: Mártonné Kövesdi Ilona

A Százszorszép (korábban: Kertvárosi) Tagóvoda 1984 szeptemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt. Földrajzi elhelyezkedéséből adódóan jól felszerelt udvarával együtt igyekeznek a természeti környezet adta kiváló lehetőségeket kihasználni. A tagóvoda nevelői kiemelt feladatuknak tekintik a gyermekek egészséges életmódra nevelését, környezettudatos magatartásuk alapozását és a hagyományok ápolását. Fontosnak tartják a szülőkkel való együttműködést, és változatos eszközök biztosításával törekszenek a szülők egészségkultúrájának fokozására.

Kazincbarcikai Összevont Óvodák Füzike Tagóvodája

Kazincbarcika, Mátyás király u. 10/A.
Telefon: (48) 311-328
E-mail: fuzikeovoda@gmail.com
Tagóvoda vezetője: Zavaczki Tímea

A Füzike Tagóvoda 1976-ban épült, majd 2013-ban az épület teljes körű felújítására került sor. Ez a fejlesztés (tornaterem, kiszolgáló helyiségek, új bútorok, korszerű mozgás- és képességfejlesztő udvar kialakítása) nagyban hozzájárul a tagóvoda kitűzött céljainak megvalósításához. Az épület nagyszerű földrajzi elhelyezkedéséből adódóan az óvodapedagógusok kiemelt hangsúlyt fordítanak az egészséges életmód és életvitel megalapozására, fontos feladatuknak tekintik a prevenciót és a mozgásfejlesztést.

Kazincbarcikai Összevont Óvodák Mesevár Tagóvodája

Kazincbarcika, Pollack M. u. 7.
Telefon: (48) 310-195, (20) 8239-926
E-mail: mesevartagovoda7@gmail.com
Tagóvoda vezetője: Liptákné Gergely Valéria

A Mesevár Tagóvoda 1967-től üzemel. 2010-ben egy európai uniós pályázatnak köszönhetően a tagóvodában részleges akadálymentesítésére került sor. A tagóvoda olyan élményben gazdag környezetet és sokszínű tevékenységet biztosít a gyermekek számára, amelyben önkifejezésük fokozottan érvényességre jut, érzelmi intelligenciájuk, mozgáskészségük folyamatosan fejlődik. A nevelőtestület kiemelt szerepet szán az érzelmi nevelés hatékonyságának fokozására a művészeti nevelés eszközeivel. Az óvoda neve is tükrözi, hogy nagy hangsúlyt fektetnek az irodalmi nevelésre, a mese fontosságára. Kiemelt terület még a zenei nevelés és a mozgásfejlesztés.

Kazincbarcikai Összevont Óvodák Napsugár Tagóvodája

Kazincbarcika, Jószerencsét u. 4.
Telefon: (48)-512-556
E-mail: naposovoda75@gmail.com
Tagóvoda vezetője: Hontiné Pilissy Andrea

A Napsugár Tagóvoda 1975 óta fogadja a gyermekeket. 2010-ben egy európai uniós pályázat keretében részleges akadálymentesítésre és belső műszaki fejlesztésre került sor. A tagóvoda programja környezeti nevelésen alapuló komplex, személyiségfejlesztő program, mely elsősorban a párhuzamos tevékenységek szervezésében valósul meg. Pedagógiai munkájukat színesíti a népi hagyományok ápolása és a mozgásfejlesztés, valamint a testnevelés foglalkozást kiegészítő Mozgáskotta módszer alkalmazása.

Kazincbarcikai Összevont Óvodák Sajóivánkai Napköziotthonos Tagóvodája

Sajóivánka, Kossuth Lajos utca 26.
Telefon: (20) 593-7476
E-mail: nyiseva@freemail.hu
Web: www.barcikaicimborak.hu
Tagóvoda vezetője: Nyisalovits Zsoltné

A sajóivánkai óvoda története egészen 1990-ig nyúlik vissza. Az egyre fiatalodó lakosság által támasztott igényeknek eleget téve döntött úgy Szabon Gáborné polgármester asszony és a község akkori vezetői, hogy egy korábban családi házként funkcionáló épületet megvásárolva óvodává alakítják azt. Az átalakítás 1991-ben fejeződött be, így az intézmény megnyithatta kapuit a gyerekek előtt. Említést érdemel, hogy külön konyhával rendelkezett, ami a környező települések között akkor egyedülállónak számított. A konyha emellett szociális feladatokat is ellátott, megoldva ezzel többek között az idős emberek étkeztetését is.

Fontosnak tartották, hogy helyieknek biztosítsanak munkalehetőséget, ennek megfelelően az óvoda első dolgozói sajóivánkaiak voltak. Az óvónői feladatokat Dósa Istvánné látta el, a dajka pedig Varga Tiborné volt, a konyhán pedig Szabon Ferencné és Kismarton Lászlóné készítette el az ételeket. Nyisalovits Zsoltné tagintézmény vezető és Szabóné Varga Enikő óvodapedagógus pedig a mai napig töretlen lendülettel és odaadással végzik a munkájukat immáron több mint 20 éve.

2010-ben került sor a teljes körű felújítására, bővítésére. Nevelőmunkájukat a környezeti nevelésen alapuló személyiségfejlesztésre és hagyományőrzésre építik, ezért a környezetük, a természet megismerését, megszerettetését, óvását, védését kiemelt feladatuknak tekintik. Hagyományőrző munkájuk alapja az állatokhoz, növényekhez, az évszakok változásához kapcsolódó szokások, hagyományok a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodó megismertetése.

Kazincbarcikai Összevont Óvodák Szuhakállói Zöld Titkok Kastély Napközi Otthonos Tagóvodája

Szuhakálló, Bajcsy-Zsilinszky u. 37.
Telefon: (48) 352-019
E-mail: zoldkastelyovi@gmail.com
Tagóvoda vezetője: Mertusné Varga Katalin

A Szuhakállói Zöld Titkok Kastély Tagóvoda helyileg már az 50-es évektől óvodaként működött, jelenlegi formában pedig 1991-től funkcionál. A tagóvodába járó gyermekek családi helyzete miatt nevelési programjukban a gyermekvédelmet kiemelten kezelik. Munkájukra jellemző az elhivatottság, a pozitív szemlélet. Nevelési programjuk megvalósítása során a hagyományt, a kultúrát és a környezetvédelmet, mint életformát a gyermekeken keresztül a családok is érzékelhetik mindennapi nevelőmunkájuk során. Minden évben - immár hagyományosan - ez a tagóvoda rendezi a regionális állatok világnapja rendezvényt.

EGYHÁZI FENNTARTÁSÚ ÓVODA:

Angyalkert Görög Katolikus Óvoda

Kazincbarcika, Kikelet köz 2.
Telefon: (48) 311-271
E-mail: angyalkertovoda.kb@gmail.com
Web: angyalkertovoda.url.ph
Intézményvezető: Kovács Erika

Az Angyalkert Görögkatolikus Óvoda 2011-től fogadja a gyerekeket. Óvodánk mintegy küldetésként azt a feladatot vállalta fel, hogy alkalmassá tesszük a gyermekeket a hit befogadására, az imádságos lelkület kialakítására a mindennapokban gyűjtött tapasztalatok és a személyes példamutatás által. Óvodapedagógusaink célja és feladata a gyermekek harmonikus fejlesztése, képességeik kibontakoztatása az életkori sajátosságaikat figyelembe véve, óvó-védő közösségi és személyiségfejlesztő funkcióival a családi nevelést kiegészítve az óvodáskorban.


[VISSZA]