Önkormányzat hírei

KÖZLEMÉNY - a Kazincbarcikai Összevont Óvodák 2019/2020. nevelési évre vonatkozó beiratkozás rendjéről

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket arról, hogy a Kazincbarcikai Összevont Óvodák valamennyi feladatellátási helyén a 2019/2020. nevelési évre az alábbi időpontokban lehet beíratni azokat a gyermekeket, akiknek a beíratása még nem történt meg:

2019. április 23. kedd 8.00-17.00 óráig
2019. április 24. szerda 8.00-17.00 óráig


Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája;
- a szülő személyi azonosítója és lakcímet igazoló hatósági igazolványa;
- nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt tartózkodást engedélyező okmányok;
- amennyiben a gyermek sajátos nevelési igényről szóló szakvéleménnyel, beilleszkedési- tanulási- magatartási zavar megállapításáról szóló szakvéleménnyel rendelkezik, abban az esetben az arról szóló dokumentumok.

Az óvodai jelentkezéshez jelentkezési lapot szükséges kitölteni, amelyet bármelyik tagóvodában be lehet szerezni, vagy letölthető Kazincbarcika város honlapjáról -- ide kattintva (www.kazincbarcika.hu) vagy a Kazincbarcikai Összevont Óvodák honlapjáról (www.barcikaicimborak.hu ).

- A 2019/2020. nevelési évben az a gyermek köteles óvodai nevelésben részt venni, aki az adott év augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2016. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába. A szülő gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban.
- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 49. § (2) bekezdése alapján a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.
- Az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvoda felvételi kérelme teljesíthető.
- A települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitva tartásának rendjét (a Kazincbarcikai Összevont Óvodák kazincbarcikai telephelyein munkanapokon 500 - 1700 óráig tartanak nyitva a tagóvodák). Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda). Tekintettel a 20/2012. (VIII.31) EMMI rendeletre és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvényre.
- Kerüljenek beíratásra a szükséges év közbeni férőhelyek biztosítása miatt azon 3. életévüket 2019. augusztus 31. után betöltő gyermekek is, akik a 2019/2020. nevelési év közben igénybe kívánják venni az óvodai ellátást.
- A gyermek felvétele nem a jelentkezés sorrendjében történik.
Az óvoda vezetője az óvodai felvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt.

A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülő/törvényes képviselő a tudomásra jutástól számított 15 napon belül felülbírálati kérelmet nyújthat be az óvoda vezetőjéhez. A gyermek felvételéről másodfokon a jegyző dönt.


A közlemény közzétételének időpontja:
2019. március 25.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja:

2019. május 27.

A Kazincbarcikai Összevont Óvodák gondoskodnak a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai neveléséről is az intézmény alapító okirata szerint.
Az óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettséget külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja értelmében az a szülő, vagy törvényes képviselő aki a felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.


Kazincbarcika, 2019. március 21.Szitka Péter, polgármester

A Kazincbarcikai Összevont Óvodák és Tagintézményei felvételi körzete 2019.

Székhely Óvoda (Csokonai Úti)
Babits Mihály utca, Csokonai utca 14-40., Deák Ferenc tér, Egressy B. út 56-60., Erőmű utca, Hadak útja, Mikes Kelemen utca, Mikszáth Kálmán utca, Múcsonyi út, Nagy Lajos utca, Patak utca, Sajó utca, Széchenyi utca, Szemere Bertalan tér, Szerviz út, Új Élet utca, Vámos Ilona utca, Vasvári Pál tér, Veres Péter utca

Nefelejcs Tagóvoda
Alkotmány utca, Alsóvárosi körút, Attila út, Arany János utca, Balassi Bálint utca, Bercsényi utca, Bocskai István tér, Budai Nagy Antal utca, Csók István utca, Déryné park, Egressy B. út 43-51., II. Rákóczi Ferenc út, Kacsóh Pongrác utca, Kálmán Imre út, Kenyérgyári út, Kikelet köz, Kiserőmű lakótelep, Kis köz, Kossuth Lajos utca, Kölcsey Ferenc utca, Kőrösi Csoma Sándor park, Kuruc út, Lórántffy Zsuzsanna út, Május 1.út páratlan oldala, Május .1 út 38-56., MÁV lakótelep, MÁV őrház, Móricz Zsigmond tér, Muskátli utca, Ózdi út, Puskin köz, Radnóti tér, Rezeda utca, Szabadság utca, Szabó Ervin utca, Szendrey Júlia utca, Táncsics Mihály utca, Tavasz utca, Tompa Mihály utca, Tóth Árpád út, Vasút utca, Zrínyi Ilona utca

Eszterlánc Tagóvoda
Aranyalma utca, Béke tér, Diófasor út, Egyház dűlő, Építők útja 1-21. és 2-22., Hámán Kató utca, Herbolya - Régi telep, Ifjúmunkás tér, Iskola köz, Kert utca, Kiserdősor utca, Május 1. út 2-36., Margaréta út, Új telep, Pincesor, Tardonai út, Vadas tető, Veres dűlő, Vécsetal-tanya, Völgy utca

Százszorszép Tagóvoda
Ádámvölgy, Ádám völgyi út, Akácfa utca, Aknász utca, Balázsvölgy, Barca dűlő, Bartók Béla utca, Batthyány Lajos utca, Berkenye utca, Billatáró üdülő, Bodza utca, Bondor alja, Bondor dűlő, Bükkalja út, Csákány utca, Csalogány út, Csille utca, Egres utca, Erdész utca, Galagonya utca, Gábor Áron utca, Gépész utca, Gézavölgy, Gyöngyvirág utca, Hadik András út, Herbolya-Erdészház, Herbolyai út, Hóvirág utca, Illyés Gyula út, Izbonyó dűlő, Kakashegy, Kis-Bondor dűlő, Klapka György út, Kökény utca, Liliom utca, Ménes utca, Mogyoró utca, Munkás utca, Műszerész utca, Pesti Barnabás utca, Sallai Imre köz, Sárosvölgy, Sportpálya, Szeder utca, Szegfű utca, Tárna utca, Tervtáró utca, Tulipán utca, Új kiosztás dűlő, Vadrózsa utca, Vadvirág utca, Vájár utca, Vak Bottyán utca, Vármegi dűlő, Vegyész utca, Sajógalgóc

Füzike Tagóvoda
Árpád fejedelem tér, Barabás Miklós utca, Csontváry utca, Derkovits Gyula tér, Dobó István tér, Gyermekek útja, Homokbánya-telep, Mányoki Ádám utca, Mátyás király út 2-34. és 1-47., Paál László utca

Mesevár Tagóvoda
Augusztus 20. tér, Barátság tér, Egressy Béni tér, Egressy Béni út 1-41. és 2-54., Eszperantó utca, Fő tér 30-38., Hriszto Botev tér, Jókai Mór tér, Liget utca, Mátyás király út 36-64., Móra Ferenc utca, Munkácsy Mihály tér, Pollack Mihály utca, Rákóczi Ferenc tér, Szabadság tér, Ságvári Endre tér, Szent Erzsébet sétány

Napsugár Tagóvoda
Bólyai tér, Csokonai utca 2-12., Dózsa György utca, Előharaszt dűlő, Eötvös József tér, Építők útja 23-39. és 24-46., Fenyő utca, Fő tér 1-19. és 20-28., Hajcsár út, Hársfa utca, Hegyköz utca, Híd utca, Irinyi János utca, Iskola utca, Gyulai Pál utca, Jószerencsét út, Kazinczy Ferenc tér, Mátyás király út 49-85., Nyárfa utca, Pattantyús utca, Rózsa út, Szent Flórián tér, Szent István tér, Thököly Imre tér, Tölgyfa utca, Zemplény utca, Vajda János utca

Napköziotthonos Tagóvoda Sajóivánka
Sajóivánka település közigazgatási területe.

Zöld Titkok Kastély Napköziotthonos Tagóvoda Szuhakálló
Szuhakálló település közigazgatási területe.

2019.03.26.
forrás: Kazincbarcika Város Önkormányzata


[VISSZA]