Önkormányzat hírei

Pályázati felhívás civil szervezeteknek

Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról” szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján 2019. évre pályázatot hirdet a város közigazgatási területén működő civil szervezetek pénzügyi támogatására.

Pályázat célja

A pénzügyi támogatás célja a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának erõsítése, polgárok közéletbe való bevonásának segítése, az esélyegyenlõség megteremtése, a közéleti értékek fejlesztése, a társadalmi szolidaritás megerõsítése. Elismert tevékenységek különösen a település szépítése és környezetvédelem, oktatást-nevelést segítõ tevékenység, kultúra- és hagyományápolás, egyéb karitatív és szociális tevékenység.

Pályázatot nyújthat be:

a) azon jogi személyiséggel rendelkezõ társadalmi szervezet, amelyet a bíróság a pályázat kiírása elõtt legalább egy évvel nyilvántartásba vett, és az alapító okiratnak, a szabályzatoknak megfelelõ tevékenységét ténylegesen folytatja;
b) azon önálló jogi személyiséggel nem rendelkezõ öntevékeny közösség és csoport, amely a pályázat kiírását megelõzõen legalább egy éve – dokumentálhatóan – folyamatosan mûködött és stabil (minimum 15 fõ) taglétszámmal rendelkezik, feltéve, hogy a város közigazgatási területén székhellyel, vagy telephellyel rendelkezik és tevékenységét a városban fejti ki.
A pályázatnak tartalmaznia kell a rendelet 6.§ (3) bekezdése értelmében: a konkrét cél meghatározását, megvalósításának teljes összegét, részletes és ellenõrizhetõ költségvetést, a kért támogatásösszegének felhasználási tervét, saját forrás igazolását, valamint a pályázati kiírás szerinti csatolandó okiratokat.
A pályázatot a pályázati kiírásban megjelölt határidõben és módon, az átvételt igazolva (ajánlott postai küldemény vagy személyes benyújtás) a polgármesternek címezve kell benyújtani.
A személyes benyújtás helye: Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Iroda (207. iroda).

A támogatás formája: vissza nem térítendõ támogatás.
Elnyerhetõ támogatás összege pályázatonként: 50.000-250.000 Ft.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 20.
Elbírálás határideje: a benyújtási határidõ lejáratát követõ 30 napon belül.

Egyéb információ: A pályázati felhívás elérhetõ a www.kazincbarcika.hu oldalon ide kattitva, valamint a pályázati adatlap ide kattintva.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ügyfélfogadási idõben a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Irodájának munkatársai adnak a 48/514-700-as telefonszámon.

2019.04.29.
forrás: Kazincbarcika Város Önkormányzata


[VISSZA]