Önkormányzat hírei

Lehetőség 240 l űrmértékű szelektív edényzetre

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy azon Kazincbarcika területén, családi házas övezetben élők, ahol az adott ingatlanban legalább 4 fő rendelkezik bejelentett lakóhellyel, lehetőség van a 2016. év folyamán átvett 120 l űrmértékű szeletív edényzetek 240 l űrmértékűre történő cseréjére.

Az edényzetek cseréjének feltételei:
a) a kérelem benyújtására kizárólag Kazincbarcika Város közigazgatási területén lévő, családi házas övezetben lévő ingatlanok esetében van lehetőség,
b) a visszaadandó edényzet sérülésmentességére vonatkozóan nyilatkoznia kell az edényzet birtokosának, amennyiben azonban a csere alkalmával az edényzet sérülésmentessége nem állapítható meg, az edényzet kicserélésére nem kerül sor,
c) az edényzet cseréjére irányuló kérelemhez mellékelni kell az edényzet birtoklására jogosító megállapodás másolatát,
d) az edényzet cseréjének feltétele a legutolsó, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj befizetését igazoló csekk másolatának, valamint az ügyfélazonosítót tartalmazó számlalevél másolatának kérelemhez történő csatolása,
e) a kérelem benyújtására az az ingatlanhasználó jogosult, ahol az adott ingatlanban legalább 4 fő rendelkezik bejelentett lakóhellyel, melynek a lakcímnyilvántartásban történő ellenőrzéséhez a kérelmező a kérelem benyújtásával hozzájárul,
f) a kérelmező adatai kezeléséhez a kérelem benyújtásával hozzájárul,
g) nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a kérelmező vállalja, hogy az edényzet átvételére vonatkozó megállapodást a csere alkalmával aláírja.

A kérelem benyújtásának határideje: 2019. február 15.

A kérelem benyújtásának helye és módja:
a) személyesen Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal Szociális Csoportjánál – 3700 Kazincbarcika, Fő tér 36.,
b) postai úton a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal, 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. postai címre
c) elektronikusan a szoc@kazincbarcika.hu e-mail címre.

A kérelem letölthető az alábbi linkről, vagy személyesen átvehető a Fő tér 36. szám alatt ügyfélfogadási időben, illetve a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal Fő tér 4. szám alatti épületének portáján munkaidőben.

A kérelemhez csatolni kell:
1. edényzet birtoklására jogosító megállapodás másolati példánya
2. legutolsó közszolgáltatási díj befizetését igazoló csekk másolata
3. ügyfél- vagy partnerazonosítót tartalmazó számlalevél másolata

A kérelmek elbírálására a beérkezés sorrendjében kerül sor. Amennyiben a befogadható kérelmek száma eléri a rendelkezésre álló cseredarabok számát, a kérelem elutasítására kerül sor.

Az edényzetek cseréjére várhatóan 2019 tavaszán kerül sor. Az edényzetek cseréje térítésmentes és nem jelenti a közszolgáltatási díj változását!

2019.01.14.
forrás: Kazincbarcika Város Önkormányzata


[VISSZA]